Rada Naczelna

Rada Naczelna jest najwyższą władzą Związku w okresie pomiędzy Zjazdami, której głównym celem jest nadzorowanie pracy Związku. Poza tym powołuje członków Naczelnictwa, uchwala regulamin władz naczelnych, dokonuje interpretacji Statutu, uchwala budżet i zatwierdza bilans Związku, a także tworzy i likwiduje Okręgi.

Członkowie z wyboru:

 1. hm. Renata Adrian-Cieślak,
 2. hm. Jarosław Błoniarz,
 3. hm. Ewa Borkowska-Pastwa,
 4. hm. Michał Butkiewicz,
 5. hm. Piotr Czaiński,
 6. phm. Bartłomiej Dukała,
 7. hm. Marek Jędrzejowski,
 8. hm. Rene Karkocha,
 9. hm. Maciej Karmoliński,
 10. hm. Urszula Kret,
 11. hm. Karol Leszczyński,
 12. phm. Urszula Pawlak,
 13. phm. Marcin Pluta,
 14. phm. Adam Skarżyński,
 15. phm. Barbara Sobieska,
 16. hm. Przemysław Stawicki.

Członkowie z urzędu:

hm. Grzegorz Nowik
hm. Dominika Romanowicz
hm. Michał Markowicz

Przewodniczący Zarządów Okręgów


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
e-mail: naczelnictwo[at]zhr.pl

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.