Rada Naczelna

Rada Naczelna jest najwyższą władzą Związku w okresie pomiędzy Zjazdami, której głównym celem jest nadzorowanie pracy Związku. Poza tym powołuje członków Naczelnictwa, uchwala regulamin władz naczelnych, dokonuje interpretacji Statutu, uchwala budżet i zatwierdza bilans Związku, a także tworzy i likwiduje Okręgi.

Członkowie z wyboru:

 1. hm. Renata Adrian-Cieślak,
 2. hm. Jarosław Błoniarz,
 3. hm. Ewa Borkowska-Pastwa,
 4. hm. Michał Butkiewicz,
 5. hm. Piotr Czaiński,
 6. phm. Bartłomiej Dukała,
 7. hm. Marek Jędrzejowski,
 8. hm. Rene Karkocha,
 9. hm. Maciej Karmoliński,
 10. hm. Urszula Kret,
 11. hm. Karol Leszczyński,
 12. hm. Urszula Pawlak,
 13. phm. Marcin Pluta,
 14. phm. Adam Skarżyński,
 15. phm. Barbara Sobieska,
 16. hm. Przemysław Stawicki.

Członkowie z urzędu:

hm. Grzegorz Nowik
hm. Dominika Romanowicz
hm. Michał Markowicz

Przewodniczący Zarządów Okręgów:

phm. Błażej Nycz Przewodniczący Zarządu Okręgu Górnośląskiego,
hm. Izabela Szkiłondź Przewodnicząca Zarządu Okręgu Łódzkiego,
hm. Krzysztof Wójtowicz Przewodniczący Zarządu Okręgu Małopolskiego,
phm. Karolina Pszczolińska Przewodnicząca Zarządu Okręgu Pomorskiego,
phm. Zofia Węgrzyn Przewodnicząca Zarządu Okręgu Podkarpackiego,
phm. Maciej Bartłomiej Sułek Przewodniczący Zarządu Okręgu Staropolskiego,
hm. Mateusz Surowski Przewodniczący Zarządu Okręgu Dolnośląskiego,
phm. Piotr Malewski Przewodniczący Zarządu Okręgu Wielkopolskiego,
ks. phm. Łukasz Gąsiorowski Przewodniczący Zarządu Okręgu Północno-Zachodniego,
phm. Karol Wojtaszek Przewodniczący Zarządu Okręgu Lubelskiego,
hm. Alicja Rygier-Brzezińska Przewodnicząca Zarządu Okręgu Mazowieckiego,
hm. Piotr Grądziel Przewodniczący Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego.


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger