Rada Naczelna

Rada Naczelna jest najwyższą władzą Związku w okresie pomiędzy Zjazdami, której głównym celem jest nadzorowanie pracy Związku. Poza tym powołuje członków Naczelnictwa, uchwala regulamin władz naczelnych, dokonuje interpretacji Statutu, uchwala budżet i zatwierdza bilans Związku, a także tworzy i likwiduje Okręgi.

Członkowie z wyboru:
hm. Renata Adrian-Cieślak (Okręg Wielkopolski)
hm. Katarzyna  Bieroń (Okręg Małopolski)
hm. Ewa Borkowska-Pastwa (Okręg Pomorski)
hm. Michał Butkiewicz   (Okręg Kujawsko-Pomorski)
hm. Włodzimierz Dola (Okręg Staropolski)
hm. Marek Jędrzejowski (Okręg Małopolski)
hm. Rene Karkocha (Okręg Małopolski)
hm. Maciej Karmoliński  (Okręg Pomorski)
hm. Urszula Kret (Okręg Małopolski)
hm. Barbara Kubiak (Okręg Wielkopolski)
hm. Anna Magdalena Malinowska  (Okręg Staropolski)
hm. Lech Najbauer  (Okręg Mazowiecki)
hm. Jan Pastwa   (Okręg Pomorski)
hm. Małgorzata Siergiej   (Okręg Pomorski)
hm. Przemysław Stawicki  (Okręg Wielkopolski)
phm. Rafał Zommer  (Okręg Północnozachodni)

Członkowie z urzędu:

hm. Grzegorz Nowik
hm. Dominika Romanowicz
hm. Robert Kowalski

Przewodniczący Zarządów Okręgów


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
e-mail: naczelnictwo[at]zhr.pl

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas