Wypominki

„Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”. bł. Jan Paweł II

Modląc się za zmarłych pomagamy im w tym, żeby byli szczęśliwi i to na zawsze. A przy okazji wypełniamy 3 punkt Prawa Harcerskiego, w jego drugiej części: Harcerz/harcerka (…) niesie pomoc bliźnim.

Tak – zmarli są naszymi bliźnimi i ci, którzy nie są jeszcze w niebie, potrzebują naszej pomocy. W tym gronie oczekujących są pewno i nasi harcerscy przyjaciele, z którymi siadaliśmy do wspólnego ogniska, dyskutowaliśmy o przyszłości naszej Ojczyzny, czy przeżywaliśmy kolejną zbiórkę, wyprawę, przygodę.

Dlatego zapraszam do udziału w harcerskich WYPOMINKACH. Jeżeli chcesz, by pamięć o zmarłych harcerkach i harcerzach nie uległa zapomnieniu, by w harcerskim kręgu modlitwy zostały wyszeptane ich imiona, a kapelani za nich ofiarowali Mszę św. włącz się do modlitwy za zmarłych. Na adres kapelan@zhr.pl wyślij ich imiona (możesz też podać ich stopnie i środowisko, a może i jakieś krótkie wspomnienie).

Na bieżąco będziemy na stronie www.zhr.pl w zakładce „Wypominki Harcerskie” dopisywali przesłane imiona śp. harcerek i harcerzy. Poniżej możesz już teraz odczytać imiona tych, którzy w ostatnim czasie odeszli na „wieczną wartę”. Można też będzie listę zmarłych wydrukować i wraz z drużyną, zastępem „Wypominki harcerskie” odczytać i pomodlić się za nich.

Może będą i tacy, którzy zechcą ofiarować odpust zupełny, podając intencję za konkretną osobę, czy ogólnie: „za śp. harcerkę/harcerza, która/-y najbardziej potrzebuje modlitwy”, wypełniając warunki przez Kościół nałożone. A na koniec miesiąca, za wszystkich poleconych w wypominkach, zostanie odprawiona Msza św.

Druhno! Druhu! Pamiętaj, dzisiaj ty modlisz się za zmarłych, a kiedyś oni wstawią się za tobą u Boga…

Czuwajmy!
I módlmy się za tych, których już między nami już nie ma.

ks. hm. Kazimierz CHUDZICKI SDB

Miesiąc listopad jest szczególnym czasem modlitwy za zmarłych. Nawiedzamy groby, modlimy się, ofiarowujemy odpusty, wspominamy…

Ale nie wiem, czy do końca sobie uświadamiamy, że modląc się za zmarłych pomagamy im w tym, żeby byli szczęśliwi i to na zawsze. A przy okazji wypełniamy 3 punkt Prawa Harcerskiego, w jego drugiej części: Harcerz/harcerka (…) niesie pomoc bliźnim.

Tak – zmarli są naszymi bliźnimi i ci, którzy nie są jeszcze w niebie, potrzebują naszej pomocy. W tym gronie oczekujących są pewno i nasi harcerscy przyjaciele, z którymi siadaliśmy do wspólnego ogniska, dyskutowaliśmy o przyszłości naszej Ojczyzny, czy przeżywaliśmy kolejną zbiórkę, wyprawę, przygodę.

Dlatego zapraszam do udziału w harcerskich WYPOMINKACH. Jeżeli chcesz, by pamięć o zmarłych harcerkach i harcerzach nie uległa zapomnieniu, by w harcerskim kręgu modlitwy zostały wyszeptane ich imiona, a kapelani za nich ofiarowali Mszę św. włącz się do modlitwy za zmarłych. Na adres kapelan@zhr.pl wyślij ich imiona (możesz też podać ich stopnie i środowisko, a może i jakieś krótkie wspomnienie).

Na bieżąco będziemy na stronie www.zhr.pl w zakładce „Wypominki Harcerskie” dopisywali przesłane imiona śp. harcerek i harcerzy. Poniżej możesz już teraz odczytać imiona tych, którzy w ostatnim czasie odeszli na „wieczną wartę”. Można też będzie listę zmarłych wydrukować i wraz z drużyną, zastępem „Wypominki harcerskie” odczytać i pomodlić się za nich.

Może będą i tacy, którzy zechcą ofiarować odpust zupełny, podając intencję za konkretną osobę, czy ogólnie: „za śp. harcerkę/harcerza, która/-y najbardziej potrzebuje modlitwy”, wypełniając warunki przez Kościół nałożone. A na koniec miesiąca, za wszystkich poleconych w wypominkach, zostanie odprawiona Msza św.

Druhno! Druhu! Pamiętaj, dzisiaj ty modlisz się za zmarłych, a kiedyś oni wstawią się za tobą u Boga…

Czuwajmy!
I módlmy się za tych, których już między nami już nie ma.

ks. hm. Kazimierz CHUDZICKI SDB
BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAJMY ŚP. DRUHNY I DRUHÓW:

 + hm. Andrzej Małkowski (zm. 15.01.1919 r.)

+ hm. Zofia Wocalewska (zm. 23.03.1934 r.)

+ hm. Jan Bytnar ps. Rudy (zm. 30.03.1943 r.)

+ phm Aleksy Dawidowski (zm. 30.03.1943 r.)

+ dh. Maria Eugenia Jasińska (zm. 20.04.1943 r.)

+ hm. Tadeusz Zawadzki „Zośka”  (zm. 20.08.1943 r.)

+ phm. Dorota Łapicka (zm. 1/2.08.1944 r.)

+ hm. RP Maria Wocalewska (zm. 04.08.1944 r.)

+ hm. Jadwiga Wocalewska-Szletyńska (zm. 04.08.1944 r.)

+ dh. Zofia Krassowska ps „Duża Zosia” (zm. 6.08.1944 r.)

+ hm. Rp Jadwiga Falkowska (zm. 07.09.1944 r.)

+ dh. Barbara Marta Nazdrowiczówna ps. „Wiewiórka”  (zm. 19.09.1944 r.)

+ Stanisław Bytnar (zm. w styczniu 1945 r.)

+ dh. Joanna Skwarczyńska (zm. 18.07.1948 r.)

+ dh. Janina Bartkiewicz ps. „Bartek”  (zm. 09.09.1975 r.)

+ dh. Anna Jenke (zm. 15.02.1976 r.)

+ Olga Drahonowska- Małkowska (zm. 15.01.1979 r.)

+ hm. Jan Rolewicz – założyciel Szczepu „Dąbie” (zm. 19.01.1982 r.)

+ Zdzisława Bytnar (zm. 13.08.1994 r.)

+ hm. Jadwiga Gronostajska  (zm. 13.05.1995 r.)

+ pwd. Monika Warmińska (zm. 17.04.1995 r.)

+ Grażyna Lipińska (zm. 30.11.1995 r.)

+ hm. Zofia Florczak (zm. 05.12.1996 r.)

+ ks. Tomasz Kania (zm. w 1999 r.)

+ hm. Józef Kurowski (zm. 1999 r.)

+ hm. Stefania Stipal (zm. 24.04.2000 r.)

+ pwd. Olga Broniewska (zm.10.07.2000 r.)

+ hm. RP Stanisław Broniewski „Orsza” (zm. 30.12.2000 r.)

+ phm. Beata Jerenkow (zm.10.07.2002 r.)

+ Mariusz Szczerkowski (zm. 10.07.2002 r.)

+ hm. Małgorzata Szymańska (zm. 24/25.06.2003 r.)

+ hm. Anna Mirecka-Lubowicka (zm. 16.09.2003 r.)

+ Leszek Rawski zastępowy 33 KDH „Zawiszacy” tragicznie zmarł w wieku 15 lat (2003 r.)

+ hm. Hanna Kuropatwińska (zm. 26.03.2004 r.)

+ hm. RP Tomasz Strzembosz  (zm 16.10.2004 r.)

+ hm. Hanna Szolc   (zm. 31.12.2004 r.) 

+ hm. Józef Lipidalski (zm. 05.10.2005 r.)

+ o. gen. Adam Studziński harcmistrz (zm. 02.04.2008 r.)

+ Danuta Bytnar (zm. 19.04.2008 r.)

+ Maryla Strzemboszowa (zm. 23.07.2007 r.)

+ ks. prałat Zdzisław Peszkowski  hm.  (zm. 8.10.2007 r.)  

+ hm. RP Ryszard Kaczorowski (zm.10.04.2010 r.)

+ hm. Paweł Wypych (zm. 10.04.2010 r.)

+ phm. Katarzyna Doraczyńska (zm. 10.04.2010 r.)

+ pwd. Katarzyna Piskorska  (zm. 10.04.2010 r.) 

+ hm. Anna Burdówna (zm. 01.11. 2010 r.)

+ ks. prof. hm. Krzysztof Szczygieł HR (zm. 10.11.2010 r.)

+ hm. Józef Wysocki HR (zm. 21.01.2011 r.)

+ hm. Leszek Białach HR (zm. 21.03.2011 r.) 

+ phm. Jarosław Łuczyński HR (zm. 02.10.2012 r.)

+ phm. Kamil Kulczycki HR (zm. 09.02.2012 r.) 

+ hm. Konrad Obrębski HR (zm. 10.02.2012 r.)

+ Druhna Wiktoria (zm. 05.08.2012 r.)

+ hm. Zofia Schuch-Nikiel (zm. 23.12.2012 r.)

+ phm. Dagmara Polińska-Malenta (zm. 14.01.2013 r.)

+ pwd. Karolina Ostaszewska (zm. 01.02.2013 r.)

+ phm. Adam Podczaski (zm. 01.07.2013 r.)

+ hm. Roman Śliwczyński (zm. 21.08.2013 r.)

+ hm. Feliks Borodzik (zm. 14.08.2013 r.) 

+ phm. Lucjan Muszyński (zm. 04.10.2013 r.)

+ hm. Andrzej Zbierski (zm. 8.10.2013 r.)

+ ks. dr hm. Krzysztof Bojko (zm. 10.11.2013 r.)

+ pwd. Wojciech Korabik (zm. 25.12.2013 r.)

+ hm. Michał Stasiak (zm. 10/11.02.2014 r.)

+ Tymoteusz Duchowski, ps. „Motek” (zm. 14.03.2014 r.) 

+ hm. Robert Chalimoniuk (zm. 22.05.2014 r.) 

+ phm. Katarzyna Lerch- Błaszczak „Kasieńska” (zm. 12.09.2014 r.)

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger