Rada Duszpasterska


Kapelan Naczelny ks. hm. Robert Mogiełka

Przewodniczący Rady

pwd. s. Franciszka (Helena Cejrowska)

Przedstawicielka z ramienia Naczelniczki Harcerek

ks. pwd. Paweł Witkowski

Przedstawiciel z ramienia Naczelnika Harcerzy

Powołani przez Zarządy Okręgów:


 • Okręg Lubelski – ks. Kamil Taras
 • Okręg Łódzki – hm. Elżbieta Czuma
 • Okręg Mazowiecki – ks. phm. Radek Jurewicz
 • Okręg Podkarpacki – phm. Piotr Krzych
 • Okręg Pomorski – ks. pwd. Dariusz Skrzypkowski
 • Okręg Wielkopolski – hm. Monika Rudnicka
 • Okręg Małopolski – ks. phm. Piotr Grzesik
 • Okręg Kujawsko-Pomorski – ćw. Krystian Makowski

Powołani przez Kapelana Naczelnego:


 • ks. phm. Piotr Kępa
 • ks. hm. Tomasz Kościelny
 • o. pwd. Rafał Tański
 • phm. Przemysław Stawicki
 • phm. Michał Urbanowicz
 • hm. Mariusz Ossowski
 • pwd. Agnieszka Chorabik (sekretarz)

Stałe zaproszenie Kapelana Naczelnego z głosem doradczym:


 • ks. hm. Kazimierz Chudzicki
 • o. pwd. Michał Krudysz
 • hm. Katarzyna Ossowska
 • hm. Agnieszka Ossowska
 • hm. Marek Gajdziński
 • hm. Tomasz Sulewski

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger