Naczelnictwo

Naczelnictwo kieruje bieżącą pracą Związku, uchwala regulaminy i instrukcje, uchyla lub unieważnia decyzje niezgodne z przepisami Związku, zarządza majątkiem Związku oraz wykonuje uchwały Rady Naczelnej ZHR.

hm. Grzegorz Nowik

Przewodniczący ZHR


hm. Dominika Romanowicz

Naczelniczka Harcerek


hm. Michał Markowicz

Naczelnik Harcerzy


hm. Wiesław Turzański

Sekretarz Generalny ZHR


hm. Karol Siergiej

Wiceprzewodniczący ZHR


hm. Jan Aleksander Pastwa

Wiceprzewodniczący ZHR


ks. hm. Robert Mogiełka

Kapelan Naczelny ZHR


hm. Adam Niemkiewicz

Skarbnik ZHR


hm. Katarzyna Bieroń

Komisarz Zagraniczny ZHR


hm. Anna Malinowska

Członek Naczelnictwa ZHR


hm. Małgorzata Siergiej

Członek Naczelnictwa ZHR


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger