Naczelnictwo

Naczelnictwo kieruje bieżącą pracą Związku, uchwala regulaminy i instrukcje, uchyla lub unieważnia decyzje niezgodne z przepisami Związku, zarządza majątkiem Związku oraz wykonuje uchwały Rady Naczelnej ZHR.

NACZELNICTWO ZHR


HM. KAROL SIERGIEJ

PRZEWODNICZĄCY ZHR
kontakt: przewodniczacy@zhr.pl


HM. JUSTYNA KRALISZ

NACZELNICZKA HARCEREK
kontakt: naczelniczka@zhr.pl


HM. MICHAŁ MARKOWICZ

NACZELNIK HARCERZY
kontakt: naczelnik@zhr.plHM. MAŁGORZATA SIERGIEJ

WICEPRZEWODNICZĄCA ZHR


HM. MAGDALENA RYNIAK

WICEPRZEWODNICZĄCA ZHR


HM. ROBERT MOGIEŁKA

KAPELAN NACZELNY ZHRHM. WIESŁAW TURZAŃSKI

SEKRETARZ GENERALNY ZHR


HM. RENATA ADRIAN-CIEŚLAK

CZŁONKINI NACZELNICTWA ZHR


PHM. ADAM SKARŻYŃSKI

CZŁONEK NACZELNICTWA ZHR


PHM. PIOTR KUCHARCZYK

CZŁONEK NACZELNICTWA ZHR


UCHWAŁY NACZELNICTWA ZHR

Dostępne dla zalogowanych w domenie zhr.pl.
Uchwały archiwalne dostępne na życzenie w Biurze Naczelnictwa (kancelaria@zhr.pl).

PEŁNOMOCNICY NACZELNICTWA ZHR


HM. MONIKA KOBUS

PEŁNOMOCNIK DS. FINANSOWYCH


HM. PAWEŁ SZYMANKIEWICZ

PEŁNOMOCNIK DS. UBEZPIECZEŃ


HM. URSZULA KRET

PEŁNOMOCNIK DS. HARCERSTWA POZA GRANICAMI KRAJUHM. JUSTYNA AARTS

PRZEDSTAWICIEL NACZELNICTWA DS. KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY Z CES


HM. MACIEJ KLOCEK

PEŁNOMOCNIK DS. SPISU ZHR


HM. MAGDALENA MASIAK

PEŁNOMOCNIK DS. WDROŻENIA PROCEDUR WYNIKAJĄCYCH Z RODOHM. ADAM PACZYNA

PRZEDSTAWICIEL ZHR W POLSKIEJ RADZIE ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH


PHM. MARTYNA RUTKOWSKA

PRZEDSTAWICIEL ZHR W RADZIE DS. MŁODZIEŻY PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY
Kontakt z Naczelnictwem

oficjalny mail: naczelnictwo@zhr.pl
sprawy biurowe: kancelaria@zhr.pl

WYDZIAŁY I ZESPOŁY NACZELNICTWAWYDZIAŁ FINNASOWY


  • SKŁAD WYDZIAŁU
SKŁAD WYDZIAŁU

Główna Księgowa – Beata Pękacka (ksiegowa@zhr.pl)

Rozliczenia – Ewelina Krekora-Kowalska (ksiegowosc@zhr.pl)

Dotacje – Wojciech Stanek (dotacje@zhr.pl)


WYDZIAŁ DUSZPASTERSKI


  • SKŁAD WYDZIAŁU
SKŁAD WYDZIAŁU

Kapelan Naczelny ZHR ks. hm. Robert Mogiełka HR

Kapelan Organizacji Harcerzy ks. phm. Piotr Kępa HR – salezjanin

Pełnomocnik Naczelnika Harcerzy ds. wychowania religijnego ks. pwd. Paweł Witkowski HR – jezuita

Przewodniczący Harcerskich Kręgów Kleryckich ks. phm. Leszek Węgrzyn


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI


  • SKŁAD WYDZIAŁU
  • ZESPOŁY
SKŁAD WYDZIAŁU

Szefowa Wydziału – hm. Anna Malinowska (ania@zhr.pl)

Członkini Wydziału – hm. Magdalena Masiak

Rzecznik Prasowy ZHR – phm. Barbara Sobieska (rzecznik@zhr.pl)

Szef Zespołu Nowych Mediów – pwd. Maria Tomaszewska (media@zhr.pl)

Szef Zespołu foto – pwd. Robert Sawicki

Szef Zespołu wideo – phm. Łukasz Małecki

Szefowa Zespołu Graficznego – Ada Skupień

ZESPOŁY

DRUŻYNA RZECZNIKÓW

NOWYCH MEDIÓW

FOTO

WIDEO

GRAFICZNYZESPÓŁ MATRIX

ZARZĄDZANIE SERWEREM
PROWADZENIE KONT
SPRAWY TECHNICZNE

  • SKŁAD WYDZIAŁU
  • KONTAKT
SKŁAD WYDZIAŁU

Szef Zespołu – phm. Adam Skarżyński


WYDZIAŁ CYFRYZACJI


  • SKŁAD WYDZIAŁU
SKŁAD WYDZIAŁU

hm. Monika Jaskuła


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger