Naczelnictwo

Naczelnictwo kieruje bieżącą pracą Związku, uchwala regulaminy i instrukcje, uchyla lub unieważnia decyzje niezgodne z przepisami Związku, zarządza majątkiem Związku oraz wykonuje uchwały Rady Naczelnej ZHR.

hm. Grzegorz Nowik

Przewodniczący ZHR

Historyk, wicedyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, uczeń Honorowego Przewodniczącego ZHR hm. RP Tomasza Strzembosza, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, wykładowca akademicki. Autor opracowań historycznych dotyczących dziejów harcerstwa i wojskowości lat II Rzeczypospolitej i II wojny światowej.hm. Dominika Romanowicz

Naczelniczka Harcerekhm. Robert Kowalski

Naczelnik Harcerzy

Urodzony w Warszawie. Absolwent Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Znam się na budowaniu zespołów. Od lat zajmuję się programami transformacji biznesowej poczynając od budowania strategii poprzez prowadzenie projektów wdrożeniowych kończąc na prowadzeniu konkretnych warsztatów i szkoleń.hm. Karol Siergiej

Wiceprzewodniczący ZHR

Radca prawny, mieszka w Olsztynie. Wiceprzewodniczący ZHR od 2012 roku.

Ma żonę Małgorzatę (harcmistrzyni) i 4 dzieci. Jest pasjonatem narciarstwa.hm. Andrzej Jaworski

Wiceprzewodniczący ZHRhm. Grzegorz Karczmarczyk

Skarbnik

Analityk biznesowy, mieszka w Warszawie. Były przewodniczący zarządu okręgu Mazowieckiego. Komendant zlotu ZHR “Jutro Powstanie” z okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego w 2014 roku. Skarbnik ZHR od 2014 roku. Ma żonę Urszulę (podharcmistrzyni), biega maratony.ks. hm. Robert Mogiełka

Kapelan Naczelny

Kapłan  diecezji gdańskiej, obecnie posługuje  w Pruszczu Gdańskim. Kapelan naczelny ZHR od 2014 roku. Przewodniczący komisji instruktorskiej w Pomorskiej Chorągwi harcerzy. Miłośnik kawy.
hm. Magdalena Masiak

Członek Naczelnictwa

Warszawianka z urodzenia i po sercu, inżynier elektronik/informatyk i pełen pasji marketingowiec. Na co dzień zajmuję się realizacją projektów marketingowych u różnych Klientów Biznesowych.hm. Wiesław Turzański

Sekretarz Generalny ZHR

Pedagog, pasjonat Wschodu i ekspert ds.pomocy Polakom na wschodzie, pochodzi z Opola. Był wiceprzewodniczącym ZHR, od 2012 roku pełni funkcję sekretarza generalnego ZHR. Ma żonę Agnieszkę i 6 dzieci.hm. Monika Jaskuła

Członek Naczelnictwa


PEŁNOMOCNICY NACZELNICTWAphm. Barbara Sobieska

Rzecznik prasowy ZHRphm. Andrzej Karwan

Chorąży Sztandaru Związkuhm. Włodzimierz Dola

Administrator bezpieczeństwa informacji w ZHRphm. Adam Skarżyński

Komisarz Spisowy
hm. Paweł Szymankiewicz

Pełnomocnik ds. ubezpieczeńhm. Piotr Koj

Pełnomocnik Naczelnictwa ds. proobronnychks. Tomasz Kościelny

Pełnomocnik ds. Kresowej Stanicydr hab. hm. Marek Wierzbicki

Koordynator Naukowego CENTRUM EDUKACJI HISTORYCZNEJ „LATARNIA” im. prof. hm. RP Tomasza Strzembosza
Marzena Serwa-Sereda

Pełnomocnik ds. ośrodka w Ząbiuhm. Krzysztof Wójtowicz

Pełnomocnik ds. Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
e-mail: naczelnictwo[at]zhr.pl

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas