Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontroli w Związku. Kontroluje działalność władz Związku i jego jednostek organizacyjnych, przedstawia Zjazdowi wnioski w sprawie absolutorium dla Rady Naczelnej, Naczelnictwa, Przewodniczącego, Naczelniczki i Naczelnika.

Komisja Rewizyjna Związku:

  1. hm. Magdalena Czyżewicz
  2. hm. Piotr Giczela
  3. hm. Ryszard Kandzora
  4. hm. Karolina Poniatowska-Lipska
  5. phm. Daniel Rudnicki
  6. hm. Marta Stankiewicz
  7. hm. Maria Szymankiewicz
  8. hm. Marek Wojdan
  9. phm. Michał Zazula


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger