Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontroli w Związku. Kontroluje działalność władz Związku i jego jednostek organizacyjnych, przedstawia Zjazdowi wnioski w sprawie absolutorium dla Rady Naczelnej, Naczelnictwa, Przewodniczącego, Naczelniczki i Naczelnika.hm. Jacek Broniewski
phm. Piotr Giczela
phm. Andrzej Karwan
hm. Monika Kobus

phm. Piotr Kucharczyk
phm. Daniel Rudnicki
hm. Maria Szymankiewicz
phm. Beata Wegner

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
e-mail: naczelnictwo[at]zhr.pl

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas