śdm

ZHRLipiec 25, 2016
1min0

25 lipca br. harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, uroczystym apelem rozpoczęli zlot ZHR na Światowych Dniach Młodzieży. Obozowisko na terenie kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego zamieszkuje ponad 1500 rożnych narodowości harcerzy, oprócz ZHR można tu spotkać przedstawicieli Stowarzyszenia Harcerskiego, ZHP na Litwie, Harcerstwa Polskiego na Ukrainie oraz ZHP działającego poza granicami Kraju. W czasie najbliższych dni podejmą oni służbę jako patrole porządkowe oraz – w większości – ratownicy Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ZHR. To do nich komendant zlotu hm. Krzysztof Wójtowicz skierował słowa rozkazu otwierającego zlot: „Wam powierzono bezpieczeństwo miliona pielgrzymów ze wszystkich stron świata”. Ratownicy HOPR już od rana zabezpieczali Błonia oraz Rynek Główny, patrolując przy tym najważniejsze miejsca na mapie Krakowa.

ZHRLipiec 25, 2016
1min0

Tysiące harcerek i harcerzy ZHR, od pierwszej Pielgrzymki w 1983 roku, pełniło Białą Służbę w patrolach medycznych, porządkowych, informacyjnych, wodnych, dzieci zaginionych, łączności i wielu innych. Podczas Światowych Dni Młodzieży ZHR będzie największą formacją zabezpieczenia medycznego i częścią profesjonalnych służb, które koordynuje Krakowskie Pogotowie Ratunkowe.

ZHRStyczeń 5, 2016
1min0

Już tylko dwieście dwa dni do najważniejszego wydarzenia 2016 roku – Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Gdy młodzi z całego świata zjadą się do Krakowa, by spotkać się z Ojcem Świętym Franciszkiem, nie zabraknie tam Harcerek i Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

ZHRLipiec 20, 2015
1min0

Dotychczas do służby i uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży  zgłosiło się 500 harcerek i harcerzy ZHR. 70% zgłoszonych stanowią harcerki. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią przedstawicielki chorągwi lubelskiej, małopolskiej i górnośląskiej. Wśród harcerzy prym wiodą chorągwie mazowiecka, podkarpacka i pomorska – choć zapewne nie jest to pełnia ich możliwości.

ZHRMaj 18, 2015
1min0

Światowe Dni Młodzieży za rok. Już za rok. Żeby się do nich dobrze przygotować potrzebujemy Twojej deklaracji uczestnictwa w tym wydarzeniu. Jeśli w lipcu 2016 roku będziesz miał skończone 14 lat poświęć chwilę i odpowiedz na zadane pytania. Na wypełnienie ankiety czekamy do końca 31 maja 2015 r.

ZHRKwiecień 22, 2015
1min0

Podczas gdy spora część naszych wędrowników, czy funkcyjnych naszych drużyn, zajęta będzie organizacją i obsługą miasteczka dla pielgrzymów, pozostali zdolni do niesienia pomocy bliźnim zostaną zaproszeni do wolontariatu Światowych Dni Młodzieży. Niestety dotyczy to jedynie osób pełnoletnich.

ZHRKwiecień 20, 2015
1min0

8000 osób to już nie takie małe miasteczko. To już spora społeczność, którą ZHR zobowiązał się przyjąć i obsłużyć podczas krakowskich Światowych Dni Młodzieży. To jednocześnie nasze najważniejsze wyzwanie, którego podjęliśmy się przed Komitetem Organizacyjnym kierującym pracami przygotowawczymi do tego międzynarodowego spotkania młodych.


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.