Niezwykły dar od Świętego Jana Pawła II – Święty uśmiechnięty!

W dniu 7 czerwca 1999 podczas nabożeństwa odprawionego na toruńskim lotnisku Jan Paweł II dokonał beatyfikacji ks.Stefana Wincentego Frelichowskiego.
Pod koniec homilii wypowiedział do nas pamiętne słowa:

„Zwracam się także do całej rodziny polskich harcerzy, z którą nowy błogosławiony był głęboko związany. Niech stanie się dla Was patronem, nauczycielem szlachetności i orędownikiem pokoju i pojednania.”Ten niezwykły dar stał się dla harcerek i harcerzy szczególnym wyzwaniem. Nowy Błogosławiony z pokolenia kapłańskiego Karola Wojtyły, postawił sobie wysoko poprzeczkę. Jak zapisał w „Rozważania na tle Ewangelii” – „Będę uparty… jak byli święci”. Jego ziemska wędrówka pełna radości otrzymywanej z bycia harcerzem zaprowadziła Go poprzez posługę kapłańską do męczeńskiej śmierci w tragicznym czasie ostatniej światowej wojny. Teraz  w czasach letniości, braku wyrazistości postaw i przekonań, zapewne oręduje za nami pomagając rozstrzygać rozterki młodzieńczych serc. Bierzmy pełną garścią mądrość z postaw Świętych naszych czasów bo tylko oni mogą nam dziś rozjaśnić horyzont nie tylko intelektualny, ale i duchowy.

W niedzielę 19 lutego w Katedrze Polowej Wojska Polskiego  (ul. Długa 13/15), na wspólnej Mszy św. o godz. 10.00 sprawowanej przez biskupa polowego Józefa Guzdka spotkają się kombatanci i harcerze. Okazją do wspólnej modlitwy będzie przypadające 23 lutego wspomnienie liturgiczne bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego oraz 75. rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową, obchodzona 14 lutego. Wcześniej przed Mszą św. o godz. 9.00 harcerki i harcerze są zaproszeni na poczęstunek i prezentację filmu dokumentalnego o Błogosławionym.
W południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbędzie się uroczysta zmiana wart i apel pamięci, w którym obok kombatantów i harcerzy wezmą udział przedstawiciele władz centralnych.

W imieniu naszego opiekuna Biskupa Polowego Józefa Guzdka pragnę gorąco zaprosić harcerki i harcerzy, instruktorki i instruktorów ZHR oraz naszych przyjaciół na to spotkanie przy relikwiach naszego Patrona. To ważne świadectwo naszej służby w nowych czasach.
Czuwajmy!
hm.Robert Mogiełka HR – wasz Kapelan Naczelny

Przypomnienie z kartek kalendarza
20 czerwca 1999 Rada Naczelna Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia bł. ks. phm. S.W. Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego. 29 lipca 1999 Władze Naczelne ZHR zwróciły się z prośbą do bp. Sławoja Leszka Głodzia o nadanie sprawie oficjalnego toku zgodnego z wymogami prawa kanonicznego. Ten wystosował w imieniu ZHR prośbę do Konferencji Episkopatu Polski, którą prymas Józef Glemp przedłożył w dniu 22 marca 2002 Kongregacji Watykańskiej. 20 września 2002 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret ustanawiający błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, prezbitera i męczennika, na patrona polskich harcerzy przed Bogiem.

Listy Kongregacji kard. J. Glemp wręczył bp. S. L. Głodziowi, opiekunowi harcerstwa z ramienia Konferencji Episkopatu Polski, ten z kolei przekazał je wszystkim przewodniczącym krajowych i zagranicznych organizacji harcerskich. 22 lutego 2003 w Katedrze Polowej WP w Warszawie odbyły się uroczystości związane z ogłoszeniem bł. ks. S. W. Frelichowskiego patronem harcerzy polskich. Wzięli w nich udział oprócz kilku biskupów oraz dostojników państwowych polscy harcerze z różnych organizacji: ZHR, ZHP, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, Stowarzyszenia Harcerskiego oraz Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju.