Rada Naczelna

jest najwyższą władzą Związku w okresie pomiędzy Zjazdami, której głównym celem jest nadzorowanie pracy Związku. Poza tym powołuje członków Naczelnictwa, uchwala regulamin władz naczelnych, dokonuje interpretacji Statutu, uchwala budżet i zatwierdza bilans Związku, a także tworzy i likwiduje Okręgi.

grzegorz_nowik_mhm. Grzegorz Nowik – Przewodniczący ZHR
Historyk, wicedyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, uczeń Honorowego Przewodniczącego ZHR hm. RP Tomasza Strzembosza, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, wykładowca akademicki. Autor opracowań historycznych dotyczących dziejów harcerstwa i wojskowości lat II Rzeczypospolitej i II wojny światowej. >>czytaj dalej…


ewa_borkowska_pastwa-mhm. Ewa Borkowska-Pastwa – Sekretarz Rady Naczelnej (Okręg Pomorski)
Urodzona w Gdańsku, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, wykształcenie wyższe, z zawodu analityk systemów informatycznych. Przewodnicząca ZHR dwóch ostatnich kadencji (2012-2016). Ma męża Jana i dwóch synów: Jana i Lecha (wszyscy w ZHR). Mieszka w Warszawie.  >>czytaj dalej…


 dominika_romanowicz_mNaczelniczka Harcerek: hm. Dominika Romanowicz

 

 

 


robert_kowalski_mhm. Robert Kowalski – Naczelnik Harcerzy
Urodzony w Warszawie. Absolwent Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Tematem jego pracy magisterskiej było Motywowanie w organizacjach pozarządowych na przykładzie ZHR. Zawodowo zajmuje się konsultingiem. Mąż Katarzyny,  tata Marysi, Basi, Małgosi i Tosi. >>Czytaj dalej…


renata_adrian_cieślak_mhm. Renata Adrian-Cieślak (Okręg Wielkopolski)
Historyk, nauczycielka, mieszka w Poznaniu.

Członkini Naczelnictwa w latach 2011-2014, wiceprzewodnicząca ZHR w latach 2014-2016. Ma męża i 3 dzieci. Gra w siatkówkę.


katarzyna_bieronhm. Katarzyna Bieroń (Okręg Małopolski)
Urodzona w Krakowie w 1982 r., psycholog, absolwentka psychologii i pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodnik beskidzki. W okresie od 21 kwietnia 2012 r. do 1 kwietnia 2016 r. była Naczelniczką Harcerek – najmłodszą w historii ZHR. >>czytaj dalej…


hm. Michał Butkiewicz (Okręg Kujawsko-Pomorski)


hm. Włodzimierz Dola (Okręg Staropolski)


phm. Rafał Zommer (Okręg Północno-Zachodni)


hm. Marek Jędrzejowski (Okręg Małopolski)


phm. Rene Karkocha (Okręg Małopolski)
Urodzony w Zakopanem, absolwent Akademii Ignatianum, prowadzi własną działalność gospodarczą. Mieszka w Krakowie, ma żonę Annę (instruktorkę ZHR). Obecnie pełni funkcje Członka Rady Naczelnej, przewodniczącego Kapituły Harcerza Orlego oraz opiekuna 1 SDH „Korzenie” im. gen. Józefa Hallera.  >>czytaj dalej…


hm. Maciej Karmoliński (Okręg Małopolski)
Gdynianin. Absolwent Politechniki Gdańskiej. Urzędnik Samorządowy. Żonaty – żona Dominika (harcmistrzyni) i trójka dzieci. Członek Rady Naczelnej. >>Czytaj dalej…


hm. Urszula Kret (Okręg Małopolski)
Farmaceuta, pasjonatka historii harcerstwa, mieszka w Krakowie. Naczelniczka Harcerek w latach 1994-1998, Wiceprzewodnicząca ZHR w latach 2010-2014, członkini Naczelnictwa w latach 2014-2016. Kibicuje Wiśle Kraków. >>czytaj dalej…


hm. Barbara Kubiak (Okręg Wielkopolski)
Urodzona 7 października 1990 roku w Poznaniu, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykształcenie wyższe, z zawodu geograf i gospodarz przestrzenny. >>czytaj dalej…


anna_malinowskahm. Anna Malinowska (Okręg Staropolski)
Urodzona w Częstochowie w 1984 r., absolwentka prawa oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Założycielka radomskiego ZHR. Rzecznik prasowy ZHR w latach 2012-2017. Obecnie szefowa Wydziału Komunikacji ZHR. >>czytaj dalej…


hm. Lech Najbauer (Okręg Mazowiecki)
Urodzony w Warszawie, wykształcony (w miarę możliwości) w Warszawie, zamieszkały w Warszawie, zawód: radca prawny w Warszawie, żonaty (plus jedno dziecko) – oczywiście w Warszawie. Obecnie członek kadry Szczepu 16 WDHiGZ oraz kapituły HR przy szczepie (w Warszawie).  >>czytaj dalej…


hm. Jan Pastwa (Okręg Pomorski)
Urodzony w Gdyni, urzędnik państwowy, ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie (II promocja 1994). W latach 1994-96 dyrektor Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, 1997-2006 Szef Służby Cywilnej, 2007-12 ambasador RP w Pradze, 2012-16 dyrektor KSAP. Żonaty z Ewą Borkowską-Pastwą, ma 2 synów – Jana i Lecha. >>czytaj dalej…


hm. Małgorzata Siergiej (Okręg Pomorski)


phm. Przemysław Stawicki  (Okręg Wielkopolski)
Poznań, inż elektronik, żona Justyna (była instruktorka ZHR) – dwoje dzieci: syn Jakub i córka Malwina – w ZHR. Członek Rady Naczelnej oraz wicehufcowy II Poznańskiego Hufca Harcerzy „Gniazdo”. >>czytaj dalej…