Rada Naczelna

jest najwyższą władzą Związku w okresie pomiędzy Zjazdami, której głównym celem jest nadzorowanie pracy Związku. Poza tym powołuje członków Naczelnictwa, uchwala regulamin władz naczelnych, dokonuje interpretacji Statutu, uchwala budżet i zatwierdza bilans Związku, a także tworzy i likwiduje Okręgi.

grzegorz_nowik_mhm. Grzegorz Nowik – Przewodniczący ZHR
Historyk, wicedyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, uczeń Honorowego Przewodniczącego ZHR hm. RP Tomasza Strzembosza, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, wykładowca akademicki. Autor opracowań historycznych dotyczących dziejów harcerstwa i wojskowości lat II Rzeczypospolitej i II wojny światowej. >>czytaj dalej…


ewa_borkowska_pastwa-mhm. Ewa Borkowska-Pastwa – Sekretarz Rady Naczelnej (Okręg Pomorski)
Urodzona w Gdańsku, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, wykształcenie wyższe, z zawodu analityk systemów informatycznych. Przewodnicząca ZHR dwóch ostatnich kadencji (2012-2016). Ma męża Jana i dwóch synów: Jana i Lecha (wszyscy w ZHR). Mieszka w Warszawie.  >>czytaj dalej…


dominika_romanowicz_mhm. Dominika Romanowicz – Naczelniczka Harcerek

 

 

 


robert_kowalski_mhm. Robert Kowalski – Naczelnik Harcerzy
Urodzony w Warszawie. Absolwent Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Tematem jego pracy magisterskiej było Motywowanie w organizacjach pozarządowych na przykładzie ZHR. Zawodowo zajmuje się konsultingiem. Mąż Katarzyny,  tata Marysi, Basi, Małgosi i Tosi. >>Czytaj dalej…


hm. Renata Adrian-Cieślak (Okręg Wielkopolski)
Historyk, nauczycielka, mieszka w Poznaniu.

Członkini Naczelnictwa w latach 2011-2014, wiceprzewodnicząca ZHR w latach 2014-2016. Ma męża i 3 dzieci. Gra w siatkówkę.


katarzyna_bieronhm. Katarzyna Bieroń (Okręg Małopolski)
Urodzona w Krakowie w 1982 r., psycholog, absolwentka psychologii i pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodnik beskidzki. W okresie od 21 kwietnia 2012 r. do 1 kwietnia 2016 r. była Naczelniczką Harcerek – najmłodszą w historii ZHR. >>czytaj dalej…


hm. Michał Butkiewicz (Okręg Kujawsko-Pomorski)
Harcmistrz, przewodniczący ZHR w latach 2008–2012, z zawodu prawnik, bankowiec. Jest mężem Bogusławy Pasieki-Butkiewicz – Naczelniczki Harcerek ZHR w latach 1990–1992. Ojciec czworga dzieci: Mateusza, Mikołaja, Magdaleny oraz Małgorzaty, z których każde jest harcerzem. >>czytaj dalej…


hm. Włodzimierz Dola (Okręg Staropolski)

 

 

 


hm. Marek Jędrzejowski (Okręg Małopolski)

 

 

 


hm. Rene Karkocha (Okręg Małopolski)
Urodzony w Zakopanem, absolwent Akademii Ignatianum, prowadzi własną działalność gospodarczą. Mieszka w Krakowie, ma żonę Annę (instruktorkę ZHR).

Obecnie pełni funkcje Członka Rady Naczelnej, przewodniczącego Kapituły Harcerza Orlego oraz opiekuna 1 SDH „Korzenie” im. gen. Józefa Hallera.  >>czytaj dalej…


hm. Maciej Karmoliński (Okręg Pomorski)
Gdynianin. Absolwent Politechniki Gdańskiej.

Urzędnik Samorządowy. Żonaty – żona Dominika (harcmistrzyni) i trójka dzieci. Członek Rady Naczelnej. >>Czytaj dalej…


hm. Urszula Kret (Okręg Małopolski)
Farmaceuta, pasjonatka historii harcerstwa, mieszka w Krakowie. Naczelniczka Harcerek w latach 1994-1998, Wiceprzewodnicząca ZHR w latach 2010-2014, członkini Naczelnictwa w latach 2014-2016. Kibicuje Wiśle Kraków. >>czytaj dalej…


hm. Barbara Kubiak (Okręg Wielkopolski)
Urodzona w Poznaniu, zamieszkała w Murowanej Goślinie, o której z dumą i zapałem lokalnego patrioty opowiada całemu światu. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – geografia i gospodarka przestrzenna. >>czytaj dalej…


anna_malinowskahm. Anna Malinowska (Okręg Staropolski)
Urodzona w Częstochowie w 1984 r., absolwentka prawa oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Założycielka radomskiego ZHR. Rzecznik prasowy ZHR w latach 2012-2017. Obecnie szefowa Wydziału Komunikacji ZHR. >>czytaj dalej…


hm. Lech Najbauer (Okręg Mazowiecki)
Urodzony w Warszawie, wykształcony (w miarę możliwości) w Warszawie, zamieszkały w Warszawie, zawód: radca prawny w Warszawie, żonaty (plus jedno dziecko) – oczywiście w Warszawie. Obecnie członek kadry Szczepu 16 WDHiGZ oraz kapituły HR przy szczepie (w Warszawie).  >>czytaj dalej…


hm. Jan Pastwa (Okręg Pomorski)
Urodzony w Gdyni, urzędnik państwowy, ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie (II promocja 1994). W latach 1994-96 dyrektor Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, 1997-2006 Szef Służby Cywilnej, 2007-12 ambasador RP w Pradze, 2012-16 dyrektor KSAP. Żonaty z Ewą Borkowską-Pastwą, ma 2 synów – Jana i Lecha. >>czytaj dalej…


hm. Małgorzata Siergiej (Okręg Pomorski)
Rodowita olsztynianka. Z wykształcenia filolog polski i logopedka ze specjalnością logopedia medialna.

Pracuje jako polonistka w Społecznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum 101 w Olsztynie. Ma męża Karola (harcmistrza ZHR) oraz czworo dzieci. >>czytaj dalej…


hm. Przemysław Stawicki  (Okręg Wielkopolski)
Poznań, inżynier elektronik, żona Justyna (była instruktorka ZHR) – dwoje dzieci: syn Jakub i córka Malwina – w ZHR. 

Członek Rady Naczelnej oraz wicehufcowy II Poznańskiego Hufca Harcerzy „Gniazdo”. >>czytaj dalej…


phm. Rafał Zommer (Okręg Północno-Zachodni)
Pochodzę ze Szczecina, ur. w 1967 roku. Wykształcenie wyższe – nauczyciel historii. Żonaty – 2 córki.

Jestem członkiem Rady Naczelnej. Od 2010 r. do IX 2014 r. drużynowy 51 SDH-y „Grom”.  >>czytaj dalej…


CZŁONKOWIE RADY NACZELNEJ Z URZĘDU:

Przewodniczący Zarządu Okręgu Wielkopolskiego: hm. Szymon Fiedler 

 

 

 


pwd. Michał Górski Przewodniczący Zarządu Okręgu Północno-zachodniego


Przewodniczący Zarządu Okręgu Podkarpackiego: phm. Bartosz Grabowy 

 

 


hm. Piotr Homa  Przewodnicząc y Zarządu Okręgu Górnośląskiego


Przewodniczący Zarządu Okręgu Mazowieckiego: phm. Maciej Kamiński 

Wywodzi się z harcerskiego środowiska w Zalesiu Górnym. Instruktorsko specjalizuje się w gałęzi wędrowników. Prywatnie mąż i (świeży) ojciec. Doktorant na wydziale elektroniki Politechniki Warszawskiej. W chwilach, których nie poświęca na obowiązki, lubi grać na lutni renesansowej (lub innych instrumentach), nauczać matematyki, albo włóczyć się po górach. >>czytaj dalej…


Przewodnicząca  Zarządu Okręgu Lubelskiego: hm. Katarzyna Kańczugowska 
Z urodzenia i zamiłowania lublinianka, absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zawodowo związana z funduszami europejskimi – zajmuję się opracowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów unijnych z obszaru edukacji, rynku pracy, włączenia społecznego. >>czytaj dalej…


Przewodniczący Zarządu Okręgu Łódzkiego: hm. Adam Kralisz 
Ukończyłem socjologię na Uniwersytecie Łódzkim. Zawód wykonywany – specjalista ds. sprzedaży w MPK-Łódź. Żona hm. Justyna Kralisz (była komendantka Łódzkiej Chorągwi Harcerek), syn Jan – przyszły zuch. Obecnie jestem przewodniczącym Komisji Instruktorskiej Łódzkiej Chorągwi Harcerzy a także z-cą komendanta ŁChH-y. >>czytaj dalej…


Przewodniczący Zarządu Okręgu Pomorskiego: hm. Adam Niemkiewicz
Urodzony w Gdańsku, studiował architekturę na Politechnice Gdańskiej. W ZHR pełni także funkcje Komendanta Głównego HOPR, Komendanta Szczepu Morena i in. Z ramienia ZHR jest członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego przy MRPiPS. >>czytaj dalej…


Przewodniczący Zarządu Okręgu Małopolskiego: hm. Paweł Pająk 

 

 


Przewodniczący Zarządu Okręgu Staropolskiego: hm. Krzysztof Piaseczny 

 

 


Przewodniczący Zarządu Okręgu Dolnośląskiego: hm. Mateusz Surowski 

 

 


Przewodnicząca Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego: hm. Kinga Zielińska 
Urodzona w Toruniu, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kierunku geografia oraz turystyka i rekreacja. Pracuje w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej. Ma męża (byłego harcerza ZHP), pochodzi z rodziny harcerskiej (mama – czynna instruktorka ZHR, tata – instruktor ZHR w rezerwie, brat – czynny instruktor ZHR). >>czytaj dalej…