Rada Naczelna

jest najwyższą władzą Związku w okresie pomiędzy Zjazdami, której głównym celem jest nadzorowanie pracy Związku. Poza tym powołuje członków Naczelnictwa, uchwala regulamin władz naczelnych, dokonuje interpretacji Statutu, uchwala budżet i zatwierdza bilans Związku, a także tworzy i likwiduje Okręgi.

grzegorz_nowik_mhm. Grzegorz Nowik – Przewodniczący ZHR
Historyk, wicedyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, uczeń Honorowego Przewodniczącego ZHR hm. RP Tomasza Strzembosza, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, wykładowca akademicki. Autor opracowań historycznych dotyczących dziejów harcerstwa i wojskowości lat II Rzeczypospolitej i II wojny światowej. >>czytaj dalej…


ewa_borkowska_pastwa-mhm. Ewa Borkowska-Pastwa – Sekretarz Rady Naczelnej (Okręg Pomorski)
Urodzona w Gdańsku, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, wykształcenie wyższe, z zawodu analityk systemów informatycznych. Przewodnicząca ZHR dwóch ostatnich kadencji (2012-2016). Ma męża Jana i dwóch synów: Jana i Lecha (wszyscy w ZHR). Mieszka w Warszawie.  >>czytaj dalej…


 dominika_romanowicz_mNaczelniczka Harcerek: hm. Dominika Romanowicz

 

 

 


robert_kowalski_mhm. Robert Kowalski – Naczelnik Harcerzy
Urodzony w Warszawie. Absolwent Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Tematem jego pracy magisterskiej było Motywowanie w organizacjach pozarządowych na przykładzie ZHR. Zawodowo zajmuje się konsultingiem. Mąż Katarzyny,  tata Marysi, Basi, Małgosi i Tosi. >>Czytaj dalej…


renata_adrian_cieślak_mhm. Renata Adrian-Cieślak (Okręg Wielkopolski)
Historyk, nauczycielka, mieszka w Poznaniu.

Członkini Naczelnictwa w latach 2011-2014, wiceprzewodnicząca ZHR w latach 2014-2016. Ma męża i 3 dzieci. Gra w siatkówkę.


katarzyna_bieronhm. Katarzyna Bieroń (Okręg Małopolski)
Urodzona w Krakowie w 1982 r., psycholog, absolwentka psychologii i pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodnik beskidzki. W okresie od 21 kwietnia 2012 r. do 1 kwietnia 2016 r. była Naczelniczką Harcerek – najmłodszą w historii ZHR. >>czytaj dalej…


hm. Michał Butkiewicz (Okręg Kujawsko-Pomorski)


hm. Włodzimierz Dola (Okręg Staropolski)


hm. Monika Jaskuła (Okręg Łódzki)


hm. Marek Jędrzejowski (Okręg Małopolski)


phm. Rene Karkocha (Okręg Małopolski)


hm. Maciej Karmoliński (Okręg Małopolski)
Gdynianin. Absolwent Politechniki Gdańskiej. Urzędnik Samorządowy. Żonaty – żona Dominika (harcmistrzyni) i trójka dzieci. Członek Rady Naczelnej. >>Czytaj dalej…


hm. Urszula Kret (Okręg Małopolski)
Farmaceuta, pasjonatka historii harcerstwa, mieszka w Krakowie. Naczelniczka Harcerek w latach 1994-1998, Wiceprzewodnicząca ZHR w latach 2010-2014, członkini Naczelnictwa w latach 2014-2016. Kibicuje Wiśle Kraków. >>czytaj dalej…


hm. Barbara Kubiak (Okręg Wielkopolski)
Urodzona 7 października 1990 roku w Poznaniu, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykształcenie wyższe, z zawodu geograf i gospodarz przestrzenny. >>czytaj dalej…


anna_malinowskahm. Anna Malinowska (Okręg Staropolski)
Urodzona w Częstochowie w 1984 r., absolwentka prawa oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Założycielka radomskiego ZHR. Rzecznik prasowy ZHR od 2012 roku. >>czytaj dalej…


hm. Lech Najbauer (Okręg Mazowiecki)


hm. Jan Pastwa (Okręg Pomorski)


hm. Małgorzata Siergiej (Okręg Pomorski)


phm. Przemysław Stawicki  (Okręg Wielkopolski)
Poznań, inż elektronik, żona Justyna (była instruktorka ZHR) – dwoje dzieci: syn Jakub i córka Malwina – w ZHR. Członek Rady Naczelnej oraz wicehufcowy II Poznańskiego Hufca Harcerzy „Gniazdo”. >>czytaj dalej…