Rada Duszpasterska

  • Kapelan Naczelny ks. hm. Robert Mogiełka (Przewodniczący Rady)
  • Z ramienia Naczelniczki Harcerek – pwd. s. Franciszka (Helena Cejrowska)
  • Z ramienia Naczelnika Harcerzy – ks. pwd. Paweł Witkowski

Powołani przez Zarządy Okręgów:

  • Okręg Lubelski – ks. Kamil Taras
  • Okręg Łódzki – hm. Elżbieta Czuma
  • Okręg Mazowiecki – ks. phm. Radek Jurewicz
  • Okręg Podkarpacki – phm. Piotr Krzych
  • Okręg Pomorski – ks. pwd. Dariusz Skrzypkowski
  • Okręg Wielkopolski – hm. Monika Rudnicka
  • Okręg Małopolski – ks. phm. Piotr Grzesik
  • Okręg Kujawsko-Pomorski – ćw. Krystian Makowski

Powołani przez Kapelana Naczelnego:

  • ks. phm. Piotr Kępa
  • ks. hm. Tomasz Kościelny
  • o. pwd. Rafał Tański
  • phm. Przemysław Stawicki
  • phm. Michał Urbanowicz
  • hm. Mariusz Ossowski
  • pwd. Agnieszka Chorabik (sekretarz)

Stałe zaproszenie Kapelana Naczelnego z głosem doradczym:

  • ks. hm. Kazimierz Chudzicki
  • o. pwd. Michał Krudysz
  • hm. Katarzyna Ossowska
  • hm. Agnieszka Ossowska
  • hm. Marek Gajdziński
  • hm. Tomasz Sulewski