Rada Duszpasterska

 • Kapelan Naczelny ks. hm. Robert Mogiełka – Przewodniczący Rady
 • Z ramienia Naczelniczki Harcerek – phm. s. Franciszka – Helena Cejrowska
 • Z ramienia Naczelnika Harcerzy – hm. Krzysztof Jabłoński

Powołani przez Zarządy Okręgów:

 • Okręg Dolnośląski – ks. pwd. Adam Kwaśniewski
 • Okręg Górnośląski – hm. Michał Markowicz
 • Okręg Kujawsko-Pomorski – Krystian Makowski
 • Okręg Lubelski – pwd. Mateusz Stolarski
 • Okręg Łódzki – hm. Elżbieta Czuma
 • Okręg Mazowiecki – pwd. Alicja Mazurek
 • Okręg Małopolski – hm. Agnieszka Dorosz
 • Okręg Podkarpacki – Sylwia Pieszko wędr.
 • Okręg Pomorski – ks. phm. Dariusz Skrzypkowski – Sekretarz Rady
 • Okręg Staropolski – phm. Zbigniew Świątek

Powołani przez Kapelana Naczelnego:

 • Mariusz Ossowski (Okręg Pomorski )
 • Joanna Tumasz (Okręg Pomorski )
 • Marek Gajdziński (Okręg Mazowiecki )
 • Przemysław Stawicki (Okręg Wielkopolski)
 • hm. Tomasz Kościelny (ds. Kręgów Kleryckich)

Kontakt: wiara[at]zhr.pl