Oświadczenia i komunikaty

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej wychowuje swoich członków w duchu patriotycznym, kształtując ich głęboki szacunek do Narodu i Państwa Polskiego, rozwijając w nich poczucie służby, braterstwa i pracy nad sobą. W bieżącym roku ZHR zapoczątkował realizację Programu „Niepodległa”, który ma uczyć młodzież miłości do Ojczyzny w roku 100-lecia odzyskania niepodległości.

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada to szczególna okazja, aby ukazać swą postawę poprzez udział w wydarzeniach o charakterze patriotycznym. ZHR tego dnia uczestniczy lub organizuje szereg uroczystości poświęconych historii Polski i jej tradycjom niepodległościowym, w których biorą udział tysiące młodych Polaków.

Jesteśmy dumni z tego, że nasi instruktorzy chcą brać odpowiedzialność za przyszłość Polski i wychodzą ze swoimi propozycjami do społeczeństwa. Warto w tym miejscu wspomnieć choćby Tydzień Patriotyczny (www.tydzien.zhr.pl), który jest realizowany w kilku miastach Polski i zawiera szereg wydarzeń kulturalnych, historycznych, sportowych i rekreacyjnych ukierunkowanych na uczczenie pamięci minionych pokoleń, które poświęcały swe życie, abyśmy my dziś mogli mówić po polsku i żyć w wolnej Ojczyźnie.

Każdy instruktor sam decyduje o tym, w jakie inicjatywy się angażuje, aby jak najlepiej realizować ideały zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Ubolewamy, że nasz instruktor przewodnik Aleks Paszkowski wziął udział 11 listopada 2017 r. w wydarzeniu, na którym obecne były hasła nacjonalistyczne i publicznie nie zdystansował się od nich. Informujemy, że nie było to wydarzenie współorganizowane przez ZHR, który w swoich działaniach wyraźnie rozróżnia szlachetny i godny propagowania patriotyzm oraz będący formą egoizmu i nieakceptowany przez nas nacjonalizm. W związku z powyższym druh Aleks Paszkowski został zawieszony w prawach i obowiązkach członka ZHR do czasu wyjaśnienia całej sprawy.

Chcielibyśmy przeprosić wszystkich rodziców i sympatyków ZHR, którzy mogli poczuć się zaniepokojeni publikacją „Gazety Wyborczej”. Władze Związku z najwyższą uwagą pochylają się nad tego typu wydarzeniami. Chcemy, aby działania i postawa naszych instruktorów były zawsze świadectwem dojrzałego patriotyzmu, rozwagi i odpowiedzialności.

W sprawie informacji udziela:

Barbara Sobieska – rzecznik prasowy ZHR, tel. 796 273 294, rzecznik@zhr.pl

Kontakt:
Rzecznik Prasowy ZHR – Barbara Sobieska – rzecznik@zhr.pl – tel. 796-273-294
Szefowa Wydziału Komunikacji ZHR – Anna Malinowska – ania@zhr.pl – 509-790-759