Historia

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) jest organizacją pożytku publicznego, która powstała w 1989 roku. Ideowo i programowo kontynuuje tradycje i myśl wychowawczą kilku pokoleń polskich harcerek i harcerzy.
GENEZA ZHR
Korzenie ZHR sięgają 1980 roku, w którym powstały Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM) skupiające niezależne, tzw. niepokorne, środowiska harcerzy i instruktorów. Jednym z głównych celów założenia ZHR był powrót do zasad wychowania harcerskiego wypracowanych przez wybitnych instruktorów – twórców harcerstwa w Polsce. W pracy tej czynnie pomagali harcerki i harcerze, z których najstarsi złożyli Przyrzeczenie Harcerskie jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego. ZHR nawiązuje bezpośrednio do tradycji skautingu polskiego, powstałego w 1911 r., do wojennej historii organizacji podziemnych: Szarych Szeregów i Hufców Polskich, a także do niezależnego harcerstwa powojennego.01234567890012345678900123456789001234567890

12 LUTEGO 1989

Deklaracja o powołaniu ZHR

Spotkanie 51 przedstawicieli „niepokornych i niezależnych” środowisk harcerskich

12 lutego – na spotkaniu w Warszawie powstaje Komitet Założycielski ZHR.


19 marca – w Krakowie powstaje Komitet Odrodzenia ZHP (r.z.1918), przekształcony w maju w Tymczasową Naczelną Radę Harcerską, która przewodniczącym ZHP (r.z.1918) wybiera hm. Kazimierza Wiatra, naczelnikiem harcerzy hm. Wojciecha Hausnera, naczelniczką harcerek hm. Teresę Żelazny (zrezygnowała 12 kwietnia 1990), a pełnomocnikiem ds. organizacji przyjaciół harcerstwa phm. Marcina Ślęzaka.


1-2 kwietnia – I Walny Zjazd ZHR w Sopocie wybiera przewodniczącym ZHR hm. Tomasza Strzembosza a naczelnikiem ZHR hm. Krzysztofa Stanowskiego.


23-24 września – Zloty 50-lecia Szarych Szeregów: w Wesołej współorganizowany przez ZHR, i nad Wisłą w Warszawie zlot ZHP (r.z.1918).


DOKUMENT

Maszynopis ze spotkania z listą członków komitetu założycielskiego ZHR
01234567890012345678900123456789001234567890

25 LUTEGO 1989

Podjęcie uchwały o powołaniu ZHR

Spotkanie 51 przedstawicieli „niepokornych i niezależnych” środowisk harcerskich

25 lutego 1989 w kościele św. Zygmunta w Warszawie powołano Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej. W obecności ponad dwustu delegatów środowisk ze wszystkich stron Polski przyjęto uchwałę o powołaniu do życia nowej organizacji. Pod uchwałą jeszcze na spotkaniu podpisało się 116 instruktorek i instruktorów harcerskich, a w kolejnych dniach dziesiątki kolejnych.

Osoby, które podpisały w tym dniu tę uchwałę lub specjalny tekst popierający ją do czasu pierwszego Walnego Zjazdu ZHR (1 kwietnia 1989), stały się Członkami Założycielami Związku.DOKUMENT

Program spotkania i pierwsza strona protokołu z informacją o liczbie obecnych oraz tekst sprawozdania z tekstem podpisanej na spotkaniu uchwały i informacją o zebranych podpisach.1-3 KWIETNIA 1989

I Zjazd ZHR w Sopocie

Przewodniczącym został Tomasz Strzembosz. Uchwalono statut.

W zjeździe wzięło udział 424 delegatek i delegatów z całego kraju. Uchwalono Statut ZHR, wybrano władze, m.in. przewodniczącego ZHR – hm. Tomasz Strzembosz, naczelnika ZHR – hm. Krzysztof Stanowski.ZOBACZ ZDJĘCIA

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger