Naczelnictwo

Kieruje bieżącą pracą Związku, uchwala regulaminy i instrukcje, uchyla lub unieważnia decyzje niezgodne z przepisami Związku, zarządza majątkiem Związku oraz wykonuje uchwały Rady Naczelnej ZHR.

Przewodniczący ZHR: hm. Grzegrzegorz_nowik_mgorz Nowik
Historyk, wicedyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, uczeń Honorowego Przewodniczącego ZHR hm. RP Tomasza Strzembosza, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, wykładowca akademicki. Autor opracowań historycznych dotyczących dziejów harcerstwa i wojskowości lat II Rzeczypospolitej i II wojny światowej. >>czytaj dalej…


Naczelniczka Harcerek: hm. Dominika Romanowicz

 

 

 


Nrobert_kowalski_maczelnik Harcerzy: hm. Robert Kowalski
Urodzony w Warszawie. Absolwent Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Znam się na budowaniu zespołów. Od lat zajmuję się programami transformacji biznesowej poczynając od budowania strategii poprzez prowadzenie projektów wdrożeniowych kończąc na prowadzeniu konkretnych warsztatów i szkoleń. >>Czytaj dalej…


karol_siergiejWiceprzewodniczący ZHR: hm. Karol Siergiej
Radca prawny, mieszka w Olsztynie.

Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej od 2012 roku. Ma żonę Małgorzatę (harcmistrzyni w ZHR) i 4 dzieci. Jest pasjonatem narciarstwa.


Wiceprzewodniczący ZHR: hm. Andrzej Jaworski

 

 

 


Skarbnik: hm. Grzegorz Karczmarczyk
Analityk biznesowy, mieszka w Warszawie. Były przewodniczący zarządu okręgu Mazowieckiego. Komendant zlotu ZHR „Jutro Powstanie” z okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego w 2014 roku.
Pełni funkcję skarbnika ZHR od 2014 roku. Ma żonę Urszulę (podharcmistrzyni w ZHR), biega maratony.


Kapelan Naczelny: ks. hm. Robert Mogiełka
Kapłan diecezji gdańskiej, obecnie posługuje  w Pruszczu Gdańskim.

Kapelan naczelny ZHR od 2014 roku. Przewodniczący komisji instruktorskiej w Pomorskiej Chorągwi harcerzy. Miłośnik kawy.


magdalena_masiakCzłonek Naczelnictwa: hm. Magdalena Masiak
Warszawianka z urodzenia i po sercu, inżynier elektronik/informatyk i pełen pasji marketingowiec.

Na co dzień zajmuję się realizacją projektów marketingowych u różnych Klientów Biznesowych. >>czytaj dalej…


Sekretarz Generalny ZHR: hm. Wiesław Turzański
Pedagog, pasjonat Wschodu i ekspert ds.pomocy Polakom na wschodzie. Rodzinnie związany z Kresami, działał na rzecz odrodzenia Polskiego Harcerstwa na Litwie, Białorusi i Ukrainie.

Był wiceprzewodniczącym ZHR, od 2012 roku pełni funkcję sekretarza generalnego ZHR. Ma żonę Agnieszkę i 6 dzieci.


Członek Naczelnictwa: hm. Monika Jaskuła


PEŁNOMOCNICY NACZELNICTWA

Rzecznik prasowy ZHR: pwd. Barbara Stępień
Studentka Politechniki Poznańskiej. Uwielbia górskie wędrówki w towarzystwie ukochanego harcerza. Zawsze szuka okazji do rozmowy. Do moich zadań należy m.in.: budowanie wizerunku Związku, prezentowanie stanowiska ZHR w kontaktach z mediami i grupami opinii, tworzenie i zarządzanie informacją bieżącą oraz planowanie działań komunikacyjnych. >>Czytaj dalej…


Chorąży Sztandaru Związku: phm. Andrzej Karwan

 

 

 


Administrator bezpieczeństwa informacji w ZHR: hm. Włodzimierz Dola

 

 


Szef Zespołu Informatycznego: phm. Adam Skarżyński
Pełni funkcję szefa zespołu informatycznego „Matrix”. Odpowiadam za działanie serwera i wszelkich projektów informatycznych.

Chociaż naszej pracy nie widać na pierwszy rzut oka, to za płynnym działaniem wszystkich usług informatycznych w ZHR stoi ok. 20 osób. >>Czytaj dalej…


Pełnomocnik ds. ubezpieczeń: hm. Paweł Szymankiewicz

 

 


Pełnomocnik Naczelnictwa ds. proobronnych: hm. Piotr Koj
Ślązak z dziada pradziada z Bytomia. Historyk, samorządowiec, żona i trójka dzieci.

Członek Komisji Instruktorskiej Górnośląskiej Chorągwi Harcerzy. Na co dzień jestem doradcą i konsultantem. >>Czytaj dalej…


Pełnomocnik ds. Kresowej Stanicy ks. Tomasz Kościelny


Koordynator Naukowego CENTRUM EDUKACJI HISTORYCZNEJ „LATARNIA” im. prof. hm. RP Tomasza Strzembosza: dr hab. hm. Marek Wierzbicki


Pełnomocnik ds. ośrodka w Ząbiu: Marzena Serwa-Sereda