Dla Mediów

Naczelnictwo ZHR powołało Wydział komunikacji ZHR w którego skład wchodzą: Rzecznik prasowy ZHR, Rzecznicy Okręgów, Zespół Nowych Mediów, Zespół Foto-Wideo.
Rzecznik Prasowy ZHR

Barbara Sobieska

Urodzona w Pionkach, związana z Okręgiem Staropolskim i Wielkopolskim. Rzecznik prasowy ZHR od 2017 roku. Służę pomocą i informacją we wszystkich kwestiach dotyczących współpracy z mediami.
rzecznik@zhr.pl796-273-294


Szefowa Wydziału Komunikacji ZHR

Ania Malinowska

Urodzona w Częstochowie w 1984 r., związana z Radomskim Hufcem Harcerek. Obecnie członkini Naczelnictwa ZHR. Rzecznik prasowy ZHR do 2017 roku. Służę pomocą i informacją we wszystkich kwestiach dotyczących ZHR.
ania@zhr.pl509-790-759

Podstawowa forma logotypu składa się ze znaku graficznego (lilijki ZHR) oraz hasła umieszczonego pod znakiem (pełnej nazwy Związku). Lilijka harcerska będąca symbolem ZHR (tradycyjna lilijka przepasana w węźle biało-czerwoną szarfą) została zaprojektowana w 1989 r. przez hm. Małgorzatę Wojtkiewicz z Sopotu.


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger