Zlot ZHR 3.0 - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Anna MalinowskaGrudzień 6, 2018
4.jpg
2min1880

Druhny i druhowie! Spróbujcie swoich sił w konkursie na piosenkę zlotu ZHR 3.0. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 4 lutego 2019 roku.

Jakie są wytyczne?

Tekst piosenki powinien być oryginalny i napisany przez Was samodzielnie. Może składać się z co najmniej 2 zwrotek i refrenu, jednak nie może przekraczać 3 zwrotek. Wykonanie piosenki powinno być zarejestrowane, tak aby każde słowo było
słyszalne, bez zakłóceń i szumów w tle. 🙂

Kto zasiada w jury konkursu?

  • hm. Michał Synowiec – Komendant Zlotu ZHR 3.0
  • hm. Małgorzata Syrek – Komendantka Zlotu Harcerek
  • hm. Bolesław Bezeg – Komendant Zlotu Harcerzy
  • phm. Barbara Sobieska – Rzecznik Prasowy ZHR i Rzecznik Prasowy Zlotu
  • phm. Łukasz Małecki – szef zespołu wideo w Wydziale Komunikacji ZHR

Wszyscy uczestnicy, których prace spełnią wymagania konkursowe otrzymają pamiątkowe nagrody. Nagrodą główną jest namiot podwieszany, o wartości ok 500$. Zwycięzców poznamy w połowie lutego. 🙂

Chcecie wiedzieć więcej? Przeczytajcie regulamin – REGULAMIN-KONKURSU-Piosenka.Zlotowa-ZHR-3.0

UWAGA!

Termin nadsyłania zgłoszeń zostaje wydłużony do 6.02.2019.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłania go zgodnie z informacją w regulaminie.

Formularz zgłoszeniowy konkurs Piosenka Zlotowa ZHR 3.0

Barbara SobieskaListopad 2, 2018
dajtki.jpg
5min2605

Z radością przekazujemy kolejne informacje organizacyjne dotyczące naszego spotkania zlotowego.

Zlot ZHR 3.0 będzie stanowił zgrupowanie dwóch zlotów: Organizacji Harcerek i Organizacji Harcerzy oraz Obozowiska Gości (KPH, rodzice, przyjaciele). Planujemy stworzenie również wspólnego campusu zlotowego na terenie lotniska, gdzie odbędzie się szereg wspólnych wydarzeń.

Obie organizacje (Organizacja Harcerek i Organizacja Harcerzy) obozować będą w gniazdach liczących średnio 120 harcerek/harcerzy (+/- 20 osób). Gniazda wystawiane będą przez chorągwie, w wypadku zbyt małej liczby uczestników (poniżej 20 osób) chorągwie będą łączone. W wypadku zbyt dużej liczby uczestników (ponad 150 osób) chorągiew może wystawić kilka gniazd. O ostatecznym składzie gniazd decydują Komendantka Zlotu Harcerek w porozumieniu z Naczelniczką, Komendant Zlotu Harcerzy w porozumieniu z Naczelnikiem.

Każde gniazdo powinno posiadać komendę: komendant/ka gniazda w stopniu minimum phm, kwatermistrz/yni, oboźny/a – zatwierdzoną odpowiednio przez Komendantkę Zlotu Harcerek/Komendanta Zlotu Harcerzy.

Gniazda podzielone będą na DRUŻYNY ZLOTOWE, które powinny liczyć minimum 9 osób. Drużyną na zlocie kieruje drużynowa/drużynowy będąca/y instruktorem ZHR wyznaczonym przez Komendanta/tkę gniazda. Organizacja Harcerek i Organizacja Harcerzy mogą wprowadzić odstępstwa od tej reguły, jednak w każdym wypadku drużyna powinna posiadać wychowawcę spełniającego  wymagania przepisów państwowych. Nie jest dopuszczalne łącznie dwóch drużyn pod opieką jednego wychowawcy, nawet, jeżeli liczą razem mniej niż 20 osób.

Każde gniazdo powinno wystawić grupę kwatermistrzowską (liczącą ok. 10 osób), która przyjedzie na miejsce zlotu kilka dni wcześniej. Więcej informacji na ten temat podamy kilka miesięcy przed zlotem.

Obozowanie będzie odbywać się w namiotach 10 osobowych i większych.

Śpimy na kanadyjkach i materacach wojskowych. Przewidujemy w namiotach prostą pionierkę: wieszaki na plecaki i ubrania, półki budowane przez uczestników. W gniazdach przewidziane jest bogate zdobnictwo. Będzie istniała możliwość budowy prycz w namiotach z uprzednio zamówionych i przygotowanych żerdzi. Aby to uprościć myślimy o przygotowaniu kilku wzorów prycz, które byłyby składane z uprzednio przygotowanych żerdzi (projekt IKEA).

Część sprzętu obozowego zostanie dostarczona przez organizatorów (na dziś na pewno kanadyjki i materace), część sprzętu drużyny zlotowe będą musiały zapewnić sobie same. Dokładniejsze informacje na ten temat podamy na początku przyszłego roku (2019).

Komenda Zlotu zapewni pełne wyżywienie. Więcej informacji na ten temat podamy na początku przyszłego roku (2019).

Koszt uczestnictwa w Zlocie: uczestnicy – 390 zł/os, drużynowi – 100 zł/os.

Do 31.12.2018  – Zgłoszenia drużyn (nazwa, numer, Hufiec, Chorągiew, nazwisko i stopień drużynowego, ilość zgłaszanych osób) poprzez Organizacje, oraz wpłata 100 zł od drużyny na konto
ZHR.

Do 31.01.2019 –  Zgłoszenia uczestników (poprzez udostępnioną aplikację: imię i nazwisko, stopień, drużyna (z bazy zgłoszeń drużyn), data urodzenia, e-mail, nr telefonu, zdjęcie), wpłata
190 zł na konto.

Do 30.04.2019  – Zgłoszenia na warsztaty i ścieżki potwierdzone przez drużynowego (poprzez udostępnioną aplikacje), wpłata 200 zł na konto.
Do 31.05.2019  – Zgłoszenia KPH i przyjaciół chcących brać udział w Zlocie.

Wszystkie pytania dotyczące organizacji Zlotu można zgłaszać na adres: zlot30@zhr.pl.

Czuwaj!
hm. Michał Synowiec HR
Komendant Zlotu ZHR 3.0

zlot30@zhr.pl

ZHR 3.0 Komunikat 2

Barbara SobieskaListopad 1, 2018
20180915_151844_HDR-e1541102320783-1280x960.jpg
8min1618

Olsztyn, 28.10.2018

Druhny i Druhowie!

Wiosną 1989 roku powstał Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, nasz Związek. Dla większości z Was moment ten jest tak odległy, jak i inne wydarzenia z historii o których uczyliście się w szkole. Część z Was, tych trochę starszych, moment ten jeszcze pamięta a część w nim nawet uczestniczyła zakładając nową, niezależną organizację harcerską. W tamtym czasie była to najlepsza decyzja jaką mogły podjąć środowiska harcerskie i instruktorskie dbając o utrzymanie harcerskiego “ducha” i “tradycji” w drużynach. Dziś ZHR jest organizacją dojrzałą, o dużym dorobku, doświadczeniu i perspektywach rozwoju na przyszłość. Organizacją idącą swoją drogą stojącą na straży założeń ideowych twórcy skautingu gen. Baden Powella i twórcy harcerstwa, Andrzeja Małkowskiego. Organizacją, przez którą w ciągu 30 lat przeszło ponad 300.000 harcerek i harcerzy. W przyszłym roku zaś ZHR obchodzi swoje święto, święto radości i sukcesu, święto ciągłej młodości, święto wprowadzające nas w przyszłość.

Wielkimi krokami zbliża się Zlot Trzydziestolecia ZHR nazwany przez nas “Zlot ZHR 3.0”. Dlaczego 3.0? Otóż pamiętając o naszych korzeniach, tradycji oraz ideach wchodzimy w przyszłość i nowoczesność. Dlatego też Program Zlotu będzie opierał się na trzech hasłach Skąd jesteśmy – Kim jesteśmy – Dokąd zmierzamy.

Skąd jesteśmy

Wywodzimy się z najlepszych tradycji polskiego skautingu, jesteśmy kustoszami i strażnikami pamięci przedwojennego harcerstwa, Szarych Szeregów i Hufców Polskich, KIHAM-u, Harcerstwa Konspiracyjnego i Ruchu Harcerstwa Rzeczypospolitej. Jesteśmy strażnikami dobrze rozumianego polskiego Patriotyzmu, walk o niepodległość, niezawisłość i niezależność. Wywodzimy się z najlepszych harcerskich środowisk, tych, które 30 lat temu postanowiły budować od nowa harcerstwo w wolnej Polsce, oparte na tradycyjnym Prawie i Przyrzeczeniu. Jesteśmy częścią 110 letniej tradycji Związku Harcerstwa Polskiego, który w czasie II wojny światowej, oprócz walki zbrojnej, przygotowywał się do pracy dla przyszłej, wolnej Polski wprowadzając w życie program Dziś – Jutro – Pojutrze. Wywodzimy się od instruktorów i środowisk, które po wojnie nie godziły się na komunistyczne zideologizowanie procesu wychowania w ZHP, próbowały reformować go od wewnątrz, a gdy stało to się możliwe, założyły własną, niezależną Organizację (ZHR) wychodząc z założenia, że nie ma sensu tracić energii na ideową wewnętrzną walkę z ludźmi wyznającymi zupełnie inne systemy wartości oraz wprowadzających zaprzeczające harcerstwu formy pracy wychowawczej.

Kim Jesteśmy

Jesteśmy organizacją młodą, ale już okrzepłą, stabilną i z perspektywami na przyszłość. Jesteśmy wspólnotą, którą łączy wiara chrześcijańska, podstawy ideowe oraz tradycja: harcerska i niepodległościowa. Jeździmy na obozy i biwaki, organizujemy różne akcje, zdobywamy stopnie i sprawności, nowe umiejętności oraz uprawnienia, wymyślamy i realizujemy czasami niesamowite projekty. Szukamy przygody. Nie jesteśmy jednorodni – jesteśmy zróżnicowani środowiskowo, wiekowo i społecznie. W swoim działaniu rozróżniamy odrębność metodyki żeńskiej i męskiej, często idąc na przekór nowym prądom ideowym oraz przemijającym modom. Staramy się stworzyć wspólnotę opartą na Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim wychowując młodych ludzi w duchu Służby Bogu, Polsce i Bliźnim. Jesteśmy także organizacją społeczną kształtującą lokalne środowiska, wprowadzającą do powszechnego życia nowe zwyczaje i działania (np. Dzień Flagi, Biała Służba, Ogień Niepodległości). Jesteśmy organizacją ludzi młodych, którzy sami kształtują wizerunek Związku, ale także pracują nad sobą aby być coraz lepszym.

Dokąd zmierzamy

Przyszłość zawsze jest niewiadomą, ale jakakolwiek by ona nie była – musimy do niej się przygotować bo świat zmienia się w różnych kierunkach: technologicznie, ideowo i społecznie. Patrzymy przed siebie z nadzieją, bo wiemy, że to my będziemy go tworzyć i kształtować za kilka lat. Musimy pilnować bliskich nam wartości, musimy pilnować tradycji i historii. Stąd nasz Zlot ZHR 3.0 odbędzie w lesie, w namiotach, z pionierką obozową, zdobnictwem, kuchniami polowymi tak aby stanowił namiastkę prawdziwego, puszczańskiego obozu harcerskiego. Dlatego też program zlotu dostosowany będzie do różnicy pracy z dziewczętami i chłopcami oraz będzie zawierał elementy formacji chrześcijańskiej. Dlatego zaprosimy do jego odwiedzenia nasze rodziny oraz byłe harcerki i byłych harcerzy, podtrzymując więź pokoleniową oraz zaoferujemy coś od siebie mieszkańcom Olsztyna. Jednocześnie chcemy korzystać ze zdobyczy cywilizacji, zawsze będąc krok dalej niż średnia w społeczeństwie. Dlatego przy organizacji Zlotu postawimy na nowoczesne i ekologiczne technologie, systemy i urządzenia, które jeszcze nie weszły do powszechnego użytku (zaprojektowane oraz wykonane przez harcerki i harcerzy z ZHR), poczynając od elektrycznego transportu zlotowego a kończąc na systemach zarządzania i łączności, które to można będzie wykorzystać w pracy harcerskiej w przyszłości.

W najbliższych dniach zaczynamy zbierać zgłoszenia na Zlot, ruszy strona internetowa i podamy więcej szczegółowych informacji.

Czuwaj!

Michał Synowiec HR

Komendant Zlotu ZHR 3.0

 

Autor filmu: Filip Kaniewski

List Komendanta Zlotu ZHR 3.0


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
e-mail: naczelnictwo[at]zhr.pl

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.