Wyróżnione - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Barbara SobieskaLuty 13, 2019
14855_10151971775106818_1579073627_n.jpg
3min608

Marzę, by postać bł. Wicka stawała się wszystkim nam coraz bliższa. Faktem jest, że kult błogosławionego się szerzy: Toruń, Warszawa, Piekary Śląskie to  niektóre z miejsc obecności dh. Wicka w relikwiach. Gromadzą się tam harcerze na modlitwie zabiegając o jego wstawiennictwo.


Zróbmy kolejny krok.

Proponuję, abyśmy w dniu wspomnienia liturgicznego w sobotę 23 lutego spotkali się na Mszach świętych w swoich lokalnych środowiskach, czy to na poziomie okręgów, obwodów, chorągwi, szczepów, hufców a nawet drużyn. Niech tego dnia popłynie modlitwa z całej Polski. Stańmy we wspólnej modlitwie, by także duchowo poczuć jedność w Bogu.

Zróbmy to, proszę.Zachęcamy do zgłaszania Mszy za wstawiennictwem Wicka, za pomocą formularza: Formularz zgłoszeniowy do naniesienia na mapę

Błogosławię i pozdrawiam.

Czuwaj!

ks. hm. Robert Mogiełka
Kapelan Naczelny ZHR

Barbara SobieskaLuty 12, 2019
DSC1030.jpg
7min1431

„Za nami noc
Przed nami świt
My morza sól
My ziemi ból
I nie wierzymy w fetysz granic
Jeśli za nimi czeka ktoś
Kto chce wyruszyć z nami w drogę
Kto jutro poda nam swą dłoń

I wciąż idziemy, aby żyć
I żyć pragniemy, by móc iść…”

(tłum. Zespół Reprezentacyjny, 1985)

Ta piosenka katalońskiego barda Lluisa Llacha (autora rozsławionych w Polsce przez Jacka Kaczmarskiego i uznanych w roku 1980 za hymn „Solidarności” „Murów”) towarzyszyła młodym Polakom w gorącym okresie, kiedy najpierw w 1987 Jan Paweł II w Gdyni, Gdańsku i Tarnowie przywrócił przygaszoną ciemną nocą stanu wojennego nadzieję, potem w 1988, kiedy „Pan dał siłę swojemu ludowi”, a „lud” pokazał, że „Solidarność” żyje, i wreszcie na początku 1989, kiedy społeczeństwo – wokół, obok i poza „Okrągłym Stołem” upomniało się o swoją podmiotowość, o odebrane prawa i godność, a 4 czerwca pokojowo odrzuciło panujący od 45 lat komunizm.

Jedną z grup, które podniosły głowę i głośno powiedziały „Dość !” byli instruktorki i instruktorzy harcerscy wierni tradycyjnym ideałom służby Bogu i Polsce.

Jak napisali w Komunikacie ze spotkania w dniu 12 lutego 1989 roku:

„My, niżej podpisani instruktorzy i sympatycy harcerstwa, pragnąc wychować polską młodzież w duchu tradycyjnych ideałów harcerstwa, postanawiamy powołać Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR).

ZHR będzie organizacją ideowo-wychowawczą kierującą się w swojej pracy zasadami etyki chrześcijańskiej. Czujemy się kontynuatorami ideałów i tradycji skautingu światowego i polskiego harcerstwa. Ideał wychowawczy ZHR wyrażony jest słowami Przyrzeczenia Harcerskiego: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim, być posłusznym Prawu Harcerskiemu”. ZHR jest organizacją samodzielną, nie związaną z żadnym ugrupowaniem politycznym.”

A na kolejnym spotkaniu w dniu 25 lutego 1989 r. potwierdzili, że:

„Rozpoczynający w dniu dzisiejszym swoją działalność ZHR, jest spadkobiercą tradycji ideowej Harcerstwa Polskiego od jej zarania.

ZHR jest kontynuatorem zasad programowych, metodycznych, organizacyjnych istniejącego w latach 1918-1945 Związku Harcerstwa Polskiego.

ZHR pragnie twórczo rozwijać dorobek niezależnych środowisk harcerskich, działających po 1945 roku w ZHP i poza nim.

Dla odróżnienia od istniejącego obecnie ZHP przyjmujemy nazwę Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.”

12 lutego 1989 roku w Warszawie spotkało się 51 przedstawicieli „niepokornych i niezależnych” środowisk harcerskich. Po burzliwej dyskusji, dotyczącej charakteru i nazwy tworzonej organizacji, grono inicjatorów powstania nowej organizacji zadeklarowało utworzenie i przystąpienie do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Kolejne spotkanie miało miejsce 25 lutego, tam w obecności ponad dwustu delegatów środowisk ze wszystkich stron Polski przyjęto uchwałę o powołaniu do życia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, pod którą jeszcze na spotkaniu podpisało się 116 instruktorek i instruktorów harcerskich.

Hm. Monika Figiel, członek Komitetu Założycielskiego ZHR tak wspomina tamten czas [przedruk z pisma instruktorskiego Pobudka, nr 12 z 2007 r.]:

„Najlepiej pamiętam atmosferę tamtych spotkań. To przede wszystkim ogromny entuzjazm i radość, że nareszcie tworzymy coś nowego, oficjalnego, legalnego. Radość, że robimy to razem – instruktorki i instruktorzy z wielu ośrodków i organizacji harcerskich w Polsce i że my, instruktorzy ZHP mamy szansę na wyjście z sytuacji podwójnej moralności, kiedy to działamy i wychowujemy młodych w organizacji, której aktualnych praw i przepisów nie akceptujemy i od wielu już lat nie przestrzegamy.

Pamiętam też obawy i lęki jakie temu entuzjazmowi towarzyszyły. Z jednej strony były to obawy związane z sytuacją zewnętrzną wobec Harcerstwa i presją, jaką ta sytuacja wywierała na nas i na nasze decyzje – czy to już teraz? Czy to nie za wcześnie? Zbliżał się Okrągły Stół i Zjazd ZHP. Chcieliśmy, by na nich w widoczny sposób pojawił się nasz głos”.

Dziś Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej liczy ponad osiemnaście tysięcy członków i jest jedną z największych organizacji wychowawczych w Polsce.

Tak o Organizacji pisał jej pierwszy Przewodniczący hm. RP Tomasz Strzembosz [List do instruktorów nr 1 z 1989 r.]:

„ZHR kształtuje swych członków i uczestników przede wszystkim poprzez działanie i atmosferę życia – na drodze wychowania pośredniego. Chce ich wychowywać na ludzi uczciwych i dzielnych, samodzielnych w myśleniu i podejmowaniu decyzji, otwartych na świat wartości i świat wokół nich.”

Piotr MalewskiPiotr MalewskiStyczeń 28, 2019
P1200912-1280x856.jpg
3min264

11 listopada 2018 Olga i Andrzej Małkowscy, których pomnik i nagrobek znajduje się na Nowym Cmentarzu przy ul. Nowotarskiej w Zakopanem zostali pośmiertnie uhonorowani najważniejszym i najstarszym polskim odznaczeniem – Orderem Orła Białego. Właśnie w tym miejscu 27 stycznia 2019 roku odbyła się wspaniała uroczystość dla polskiego harcerstwa. Władze Naczelne ZHR wraz z wnuczką Olgi Małkowskiej – Tiną (Krystyną) Małkowską – zgodnie podjęli decyzję o umieszczeniu replik Orderu na pomniku w Zakopanem zgodnie ze zwyczajem przyjętym przy pośmiertnym nadaniu tego odznaczenia.

W uroczystościach wzięło udział wiele osób, dla których harcerstwo było i jest ważną częścią życia- Krystyna Małkowska- Żaba wnuczka założycieli harcerstwa w Polsce, Przewodniczący ZHR hm. Grzegorz Nowik, Wiceprzewodniczący hm. Jan Pastwa, Sekretarz Rady Naczelnej hm. Ewa Borkowska-Pastwa, Naczelnik Harcerzy ZHR hm. Michał Markowicz, członkini Rady Naczelnej hm. Urszula Kret, Przewodniczący Okręgu Małopolskiego ZHR hm. Paweł Pająk, Wiceprzewodniczący Jarosław Baran, Starosta Tatrzański Piotr Bąk, opiekun Muzeum Harcerstwa Lesław Dall, Przewodniczący Obwodu Tatrzańskiego ZHR phm. Wisz Orłowski oraz poczty sztandarowe ZHR, Małopolskiej Chorągwi Harcerek i Obwodu Tatrzańskiego.  Nie zabrakło również drużyn harcerskich z Obwodu Tatrzańskiego, które od wielu lat opiekują się miejscem upamiętnienia Olgi i Andrzeja.

P1200904
P1200939
P1200896

Nie ma wątpliwości, że Cmentarz na ulicy Nowotarskiej powinien odwiedzić każdy harcerz i każda harcerka. To ważne dla nas wszystkich miejsce i jesteśmy dumni, że repliki Orderów już niedługo pojawią się tam na stałe.

Zdjęcia: phm. Wisz Orłowski

Barbara SobieskaStyczeń 25, 2019
grafika-dla-newsa-panama-1280x427.png
3min285

Trwa Biała Służba w Panamie. Kiedy na Mszy św. kończącej Światowe Dni Młodzieży w Krakowie Papież Franciszek ogłosił Panamę jako kolejnego organizatora spotkania młodych z całego świata, wydawało się, że spotkanie na drugiej półkuli będzie czymś bardzo odległym dla harcerek i harcerzy ZHR. Jednak już po chwili, kiedy Prezydent tego kraju – doceniając zaangażowanie naszej organizacji w zabezpieczenie medyczne zaprosił na spotkanie przedstawicieli ZHR – nasz udział w Światowych Dniach Młodzieży na granicy obu Ameryk stał się bardziej realny.

Od tamtego dnia cała organizacja, a w szczególności Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, przygotowuje się do uczestnictwa i służby w tym wydarzeniu.

Sprawność, którą przedstawiamy, ma być sposobem przygotowania każdej indywidualnej harcerki i każdego indywidualnego harcerza do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Zadania przedstawione poniżej mają być sposobem na wzrost każdego z uczestników, ale również i ich środowisk, związanym w udziałem w spotkaniu młodych z Papieżem Franciszkiem. Tym bardziej, że zasadniczą część harcerek i harcerzy jadących do Panamy będą stanowić przede wszystkich liderzy (drużynowi, przyboczni, osoby dorosłe) dlatego wymagania sprawności zakładają także działania na rzecz innych.

Wiemy też, że nie wszyscy członkowi naszego ZHR będą mogli wziąć udział w panamskim spotkaniu. Tym bardziej niech możliwość zdobycia – bądź do bądź – elitarnej sprawności będzie dodatkowym bodźcem do rzetelnej realizacji zadań, a nie pójścia na skróty. Ufamy, że zdobyte krążki sprawności będą noszone z dumą.

Przy realizacji zadań, oprócz realizacji własnych pomysłów, zachęcamy do sięgnięcia do materiałów przygotowanych przez duszpasterstwo młodzieży.

Biała Służba 2019 – WYMAGANIA


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
e-mail: naczelnictwo[at]zhr.pl

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.