Ważne - Strona 3 z 4 - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Barbara SobieskaListopad 8, 2018
LRM_EXPORT_70701270581501_20181108_142028151-1280x853.jpeg
1min535

8 listopada 2018 roku przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyło się spotkanie kapelanów i duszpasterzy harcerskich. Przedmiotem pogłębionej refleksji spotkania o charakterze formacyjno-szkoleniowym był niezwykle ważny temat: “Patriotyzm wczoraj i dziś”. W wydarzeniu wzięło udział blisko 40 przedstawicieli zaproszonych organizacji harcerskich oraz bp Józef Guzdek biskup polowy.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą koncelebrowaną z biskupem polowym. Przewodniczący ZHR prof. dr hab. hm. Grzegorz Nowik wygłosił wykład “Patriotyzm w harcerstwie w latach 1918-1939”.

W ramach wydarzenia przewidziany był czas na dyskusje, dzięki temu refleksje były pełniejsze, a spotkanie bardzo owocne. W spotkaniu będą brali udział kapelani, duszpasterze oraz przedstawiciele wszystkich chętnych organizacji harcerskich. Spotkanie jest źródłem cennych refleksji na temat patriotyzmu, który jest niezwykle ważny w harcerskim wychowaniu.

 

 

Foto: Krzysztof Hofman (Biuro Prasowe ZHR)

Barbara SobieskaListopad 7, 2018
mid-17820138.jpg
1min433

W czwartek 8 listopada 2018 roku przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbędzie się spotkanie o charakterze formacyjno – szkoleniowym. Przedmiotem pogłębionej refleksji będą wykłady i warsztaty na temat “Patriotyzm wczoraj i dziś”.

O godzinie 11:30 odbędzie się Msza Święta koncelebrowana z biskupem polowym. O 13:15 będzie można wysłuchać Przewodniczącego ZHR prof. dr hab. hm. Grzegorza Nowika.

W spotkaniu będą brali udział kapelani, duszpasterze oraz przedstawiciele wszystkich chętnych organizacji harcerskich.

Mamy nadzieję, że spotkanie będzie źródłem cennych refleksji na temat patriotyzmu, który jest niezwykle ważny w harcerskim wychowaniu.

Barbara SobieskaListopad 7, 2018
Niepodlegla-do-hymnu-2018-na-czym-polega-akcja-11-listopada-i-jak-dolaczyc_article.jpg
2min565

„Niepodległa do hymnu” to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, które warto przeżyć. 11 listopada zachęcamy do  wspólnego zaśpiewania hymnu. Zaśpiewajmy razem z bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami. Uczcijmy najważniejsze święto i jedyny taki jubileusz w naszym życiu! To święto każdego Polaka.

Hymn zostanie wykonany 11 listopada podczas oficjalnych uroczystości państwowych i podczas niewielkich uroczystości lokalnych w kraju i za granicą. Mazurka wyemitują stacje radiowe i zagrają orkiestry straży pożarnej, wojska, policji. Zespoły polskich teatrów, oper, filharmonii również planują zaproszenie lokalnych społeczności do wspólnego świętowania. Ty też przyłącz się do akcji i wspólnie z nami zaśpiewaj hymn!

W akcję Niepodległa do hymnu angażują się organizatorzy obchodów ogólnopolskich i wydarzeń lokalnych. Swój udział potwierdziły również publiczne i komercyjne stacje radiowe. W kalendarium wydarzeń na stronie niepodlegla.gov.pl można wyszukać wszystkie miejsca, w których organizatorzy zaplanowali wspólne śpiewanie hymnu. W pierwszym tygodniu zgłoszeń swój udział zgłosiło 65 instytucji i organizacji.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/niepodlegla-do-hymnu-dolacz-do-akcji/

Barbara SobieskaListopad 6, 2018
474603869-612x612.jpg
2min484

Obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowa okazja do wzięcia udziału we wspólnym i radosnym świętowaniu jednego z najważniejszych dni w historii kraju.

10 listopada 2018 r. odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – Koncert dla Niepodległej na PGE Narodowym w Warszawie. Koncert rozpocznie się o 19.30, a transmisja telewizyjna TVP1 i radiowa Polskie Radio Program 1 o godz. 20.10 oraz retransmisje TVN i Polsat o 21:45

Podczas koncertu będzie można usłyszeć utwory zarówno z czasu dwudziestolecia międzywojennego, czasów II wojny światowej, lat 60. ubiegłego wieku oraz ery polskiego rocka. Nie zabraknie pieśni legionowych, przebojów przedwojennej muzyki filmowej, utworów powstańczych, czy kompozycji towarzyszących walce z komunizmem.

Występom artystów towarzyszyć będą inscenizacje i filmy nawiązujące do polskiej historii i kultury. Koncert zakończymy wspólnym wykonaniem Mazurka Dąbrowskiego – jako przedsmak akcji Niepodległa do Hymnu.

Bezpłatne bilety na koncert będzie można zamówić na stronie niepodlegla.gov.pl oraz w systemach rezerwacyjnych PGE Narodowy.

Uwaga! W tej chwili nie są dostępne bilety na PGE Narodowy. Nieodebrane bilety wrócą do puli i będą ponownie dostępne 8 listopada.

Mecenasami koncertu są Grupa Lotos i PZU S.A. Partnerami są PGE Narodowy i Fundacja PZU.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/koncert-dla-niepodleglej-na-pge-narodowym-pobierz-bilet/

Barbara SobieskaPaździernik 7, 2018
papiez_mlodziez_arch600.jpeg
17min1118

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można „zdezerterować”.

Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba „utrzymać” i „obronić”, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić — dla siebie i dla innych.”

Te słowa skierował do młodych rodaków Jan Paweł II – papież Polak, w Homilii podczas Mszy Świętej na Westerplatte 12. czerwca 1987r.

Ojciec Święty podkreślał jak ważna jest wartość.

W dzisiejszych czasach wartości brakuje. Wszystko staje się, za przyzwoleniem bądź z inicjatywy współczesnych, bezsensowne i mało istotne. Nic dla wyższych celów oraz idei – całość na potrzeby chwili, dla zaspokojenia żądz i dla wygody.

My – harcerze i harcerki ZHR-u, pielęgnujemy tradycje przedwojennego harcerstwa.

Odziedziczyliśmy je mimo grozy lat 1939-45 i tych późniejszych, o których na szczęście coraz więcej się mówi.

Dlaczego?

Bo to właśnie te tradycje – służba umiłowanej Ojczyźnie, otaczającym nas Bliźnim, a na pierwszym miejscu – Wszechmogącemu Bogu, sprawiły, że coś pozostało.

Pozostał Duch. Nie tylko ten harcerski, ale przede wszystkim ten Święty.

I mając dziś tego Ducha podejmujmy wyzwania dnia codziennego.

Podejmujmy działania wynikające z naszego harcerskiego „być”.

Podejmujmy się służby!

Okazją do tego będzie XVIII Dzień Papieski odbywający się w tym roku pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa”.

Hasło to nawiązuje bezpośrednio do jednego z dramatów autorstwa Karola Wojtyły – późniejszego Papieża, Świętego Kościoła Katolickiego, tak właśnie zatytułowanego.

Promieniowanie Ojcostwa to także niezaprzeczalna funkcja Głowy Kościoła, której proces wypełniania Św. Jan Paweł II zapoczątkował 40. lat temu – w dniu wyboru na Stolicę Piotrową.

Również 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości wiąże się z tegorocznym zawołaniem Dnia Papieskiego. Bóg Ojciec osłaniał i osłania nas Swym płaszczem.

Odziani w szare/zielone mundury wyjdźmy 14. października (w niedzielę) z gotowością służby – głośmy Chrystusa przez proste słowa i proste gesty tak, jak czynił to nasz Wielki Rodak.

Równocześnie przyłóżmy cegiełkę do budowy Żywego Pomnika Świętego Jana Pawła II, który stanowią stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

W rodzinie fundacyjnej nie brakuje naszych braci i sióstr, być może poznanych gdzieś na harcerskim szlaku.

14. października na terenie całej Polski – w każdej parafii prowadzone będą kwesty na stypendia dla zdolnej i aktywnej młodzieży, która, bez tej pomocy, nie byłaby w stanie w pełni rozwijać swoich umiejętności, realizować swoich pasji.

Chwyćmy za puszki, za rulony fundacyjnych naklejek!

W miastach takich jak Kraków czy Warszawa prowadzony jest szereg działań związanych z XVIII Dniem Papieskim „Promieniowanie Ojcostwa”.

Wśród wielu proponowanych aktywności odnaleźć można m.in. Bieg Papieski oraz „Belgijkę” na Ryku Głównym w Krakowie.

Jeśli Twoja jednostka działa w większym mieście, zorientuj się czy wspólnota stypendystów FDNT organizuje „coś większego”.

Serc, ale i rąk, gotowych do służby nigdy w nadmiarze!

st.trop. Kamila Grudniewska

Zastępowa Samodzielnego Bałtowskiego Zastępu Harcerek „Źródło”, a także Stypendystka Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Barbara SobieskaPaździernik 7, 2018
dph-2-1280x720.jpg
1min996

Tegoroczny Dzień Polskiej Harcerki przypada na niedzielę – 7 października. Święto harcerek obchodzone jest w niedzielę najbliższą 2 października – dnia zakończenia walk Powstania Warszawskiego. Jest to data wyznaczona przez harcerki, które przeżyły II wojnę światową i okupację, na znak pamięci za koleżanki, które odeszły na wieczną wartę.

Wszystkim harcerkom składamy najserdeczniejsze życzenia – radości z pełnionej służby, uśmiechu na każdy dzień oraz samych pięknych przeżyć!

 

W Dzień Polskiej Harcerki odbywają się spotkania, uroczyste msze, gry terenowe czy biwaki. Tego w modlitwie i wspomnieniach pamiętamy o wszystkich harcerkach, które odeszły.

Barbara SobieskaPaździernik 4, 2018
Dzień-Papieski-2015_fot.-Ł.-Kalawski-1280x853.jpg
4min1015

Jak co roku Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej włącza się w działania związane z Dniem Papieskim. XVIII Dzień Papieski  pod hasłem Promieniowanie Ojcostwa obchodzić będziemy w niedzielę, 14 października 2018 roku. W tym roku rozważania i działania  w ramach Dnia będą związane z dwoma rocznicami z życia św. Jana Pawła II oraz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przeżywamy 60. rocznicę sakry biskupiej Karola Wojtyły oraz obchodzimy w tym roku okrągłą rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową metropolity krakowskiego (16 października 1978 roku).

Hasło Dnia “Promieniowanie Ojcostwa” to tytuł dramatu Karola Wojtyły datowanego na rok 1964. Zachęcamy do pełniejszego poznania hasła i rozważań. Dzień Papieski jest dla nas zaproszeniem do sięgnięcia po teksty Karola Wojtyły. Wczytując się w nie, rozważając możemy głębiej zrozumieć wewnętrzne inspiracje, motywy, jakimi kierował się Papież Polak w swym życiu i działalności, jak pojmował świat. Dzięki postaci Papieża Polaka mamy szansę lepiej poznawać Boga, który jest naszym Ojcem.

Dzień Papieski rozpatrujemy w czterech wymiarach:

Wymiar intelektualny

W całym kraju odbywają się seminaria naukowe i panele dyskusyjne. Poruszane są tematy związane z nauczaniem św. Jana Pawła II. Dzięki temu przybliżane są treści nauk Papieża Polaka oraz szerzona jest wiedza dotycząca Jego sylwetki i pontyfikatu.
Harcerki i harcerze uczestniczą, wspierają i organizują spotkania realizując tym samy próby na sprawności związane z Janem Pawłem II.

Wymiar duchowy

W Dzień Papieski łączymy się w modlitwie z obecnym Ojcem Świętym. We wszystkich parafiach całej Polski w niedzielę poprzedzającą Dzień Papieski odczytywany jest list pasterski Konferencji Episkopatu Polski. Msze Święte, nabożeństwa i czuwania również poświęcone są nauczaniu św. Jana Pawła II.

Wymiar artystyczny
W sobotę przed Dniem Papieskim na Zamku Królewskim w Warszawie Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wręcza jedną z najbardziej prestiżowych nagród w Kościele katolickim – nagrodę TOTUS. Dniu Papieskiemu towarzyszy także mnóstwo wydarzeń lokalnych i ogólnopolskich – wieczornice, akademie szkolne, konkursy poezji itp. Harcerze i harcerki pełnią służbę podczas spotkań, a także sami biorą aktywny udział organizując czy występując w wydarzeniach o charakterze artystycznym.

Wymiar charytatywny
Każdy może włączyć się w budowę „żywego pomnika” św. Jana Pawła II,. W Dzień Papieski na ulicach spotkać można wolontariuszy: ministrantów, harcerzy, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk, którzy zbierają środki na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Jak co roku DP jest przyczynkiem do podróży tropami świętego Jana Pawła II. Możemy patrzeć na Karola Wojtyłę przez pryzmat normalnego młodego człowieka, obserwować go jako kapłana i biskupa – wreszcie zaczerpnąć z Papieża. W ramach lokalnych duszpasterstw, środowiskami lub drużynami bierzemy pod uwagę aktywny udział w każdym wymiarze tego wyjątkowego Dnia.

Barbara SobieskaSierpień 19, 2018
39499310_251179545524910_5440248092441968640_n.jpg
6min708

Zeszłoroczna tragedia mocno połączyła harcerzy i mieszkańców Lotynia, Nowej Cerkwi oraz Suszka. Bezinteresowny zryw do pomocy uwięzionym w obozie, wsparcie, czas służby harcerskiej przy uporządkowaniu terenu i wiele innych wspólnych, często ciężkich chwil to czas, o którym nie da się zapomnieć.

W okrągłą rocznicę 11 sierpnia 2018 roku miała miejsce Msza Święta z poświęceniem kapliczki (której zdjęcie załączam). Organizatorem tego wydarzenia i samej kapliczki jest ksiądz Ksiądz Proboszcz Jarosław Kazimierczak z mieszkańcami Lotynia. W tym wydarzeniu udział brali harcerki i harcerze z 59 ŁDH-ek i 9 ŁDH.W Lotyniu.

Centralne uroczystości odbyły się 18 sierpnia 2018 roku. Na te uroczystości przybyli zaproszenie goście i osoby, które pomagały w trakcie tragicznej nocy w Suszku i później. Łódzcy harcerze i harcerki pojawili się już na miejscu w piątek 17 sierpnia.

Sobotnie obchody rozpoczęła msza polowa sprawowana przez arcybiskupa Grzegorza Rysia w intencji dwóch zmarłych harcerek.

Podczas uroczystości “dziękując za udzielenie wsparcia ZHR w tragiczne sierpniowe dni 2017 roku” druh Przewodniczący ZHR hm. Grzegorz Nowik wręczył Krzyże Honorowe Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej „Pro Amico” dla mieszkańców Lotynia oraz Nowej Cerkwi.  Pierwsze odznaczenie odebrał w imieniu mieszkańców sołtys Lotynia Arkadiusz Kubczak. Drugie trafiło na ręce proboszcza parafii św. Marii Magdaleny w Nowej Cerkwii Jarosława Kaźmierczaka. Przygotowany zostały także dyplomy wdzięczności i pamiątki dla mieszkańców, którzy mimo niesprzyjających okoliczności i własnej tragedii ruszyli na pomoc.

– Najważniejszym wyróżnieniem jesteście wy drodzy harcerze. Jesteście w naszych sercach dogłębnie. Zawsze zostaniecie w naszych sercach, bez względu na okoliczności, porę dnia i roku. Śmiało możecie do nas wchodzić, bo Lotyń jest dla Was drugim miejscem zamieszkania – zwracał się do harcerzy sołtys Lotynia Arkadiusz Kubczak.

W Lotyniu odczytano również listy od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej.

“Jako Prezydent Rzeczypospolitej i protektor harcerstwa łączę się dzisiaj w modlitwie za ofiary tamtej tragedii” – napisał Prezydent Andrzej Duda. W liście podziękował również mieszkańcom Lotynia i Nowej Cerkwi, którzy  “nie zważając na zagrożenie, pospieszyli na pomoc harcerzom w zniszczonym obozie”. “Za odwagę i za Państwa bezinteresowną pomoc chcę Państwu dzisiaj gorąco podziękować” – podkreślił.

Po mszy wszyscy uczestnicy wydarzeń  –  harcerze, ich rodziny, delegacje oraz mieszkańcy Lotynia przemaszerowali w pobliże obozowiska w Suszku. Zostały odsłonięto dwie pamiątkowe tablice. Jedna upamiętnia zmarłe tragicznie harcerki, ufundowana i odsłonięta przez bliskich zmarłych harcerek. Druga, od Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej to podziękowanie dla mieszkańców Lotynia, którzy ruszyli z pomocą uwięzionym harcerzom.

“Miejsce obozowania harcerek i harcerzy z Łodzi, dotknięte tragicznymi skutkami nawałnicy w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. W wyniku całkowitego zniszczenia lasu zginęły 2 harcerki, a 22 uczestników obozu zostało rannych. Z pomocą odciętym od świata harcerzom jako pierwsi ruszyli mieszkańcy Lotynia, zostawiając swoje zniszczone przez wichurę gospodarstwa. Wasza postawa w chwili próby pozostanie w naszych sercach na zawsze. Harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej wraz z rodzinami.” – brzmi treść tablicy. 

Na miejscu przyznano również odznakę „Przyjaciel ZHR” dwunastu mieszkańcom Lotynia, którzy w nocy z 11 na 12 sierpnia jako pierwsi dotarli na miejsce obozowiska. Następnie odbył się wspólny poczęstunek oraz debata o bezinteresownej pomocy w trudnych chwilach.

Całość wspólnych obchodów zakończyło uroczyste pożegnanie.

Foto: Solidarni z Rytlem


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
e-mail: naczelnictwo[at]zhr.pl

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.