Rada Naczelna

ZHR29 czerwca 2015
1min358

28 czerwca 2015 roku we Wrocławiu odbyło się 125. posiedzenie Rady Naczelnej. Głównym tematem obrad było sprawozdanie rocznej pracy Naczelnictwa, Naczelniczki Harcerek i Naczelnika Harcerzy za okres kwiecień 2014 r. – czerwiec 2015 r. oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZHR za rok 2014.


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.