Ogólnopolskie - Strona 4 z 100 - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Barbara SobieskaLuty 23, 2019
20190222_185428-1280x960.jpg
4min1611

Podczas spotkania z okazji Dnia Myśli Braterskiej 2019 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Andrzej Duda wręczył wyróżnionym Instruktorkom i Instruktorom Medale 100-lecia Odzyskanej Niepodległości. “Ogromnie się cieszę i jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogłem Druhnom i Druhom wręczyć te odznaczenia – Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Polscy harcerze wiele zrobili dla odzyskania niepodległości, ginęli, aby ją utrzymać, a potem, by odzyskać. I ruch harcerski jako taki powinien zostać odznaczony właśnie Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, bo harcerze przyczynili się do tego”. – podkreślał Prezydent.Honorowy Protektor odznaczył blisko 20 osób, z czego 10 to przedstawiciele Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej:

1.       Adrian-Cieślak Renata

2.       Dudzik Anna Stefania

3.       Jaskuła Monika Barbara

4.       Jaworski Andrzej Przemysław

5.       Kozanecka Joanna Ludwika

6.       Kozanecki Kacper Wojciech

7.       Masiak Magdalena Agnieszka

8.       Siergiej Małgorzata

9.       Szkiłondź Dariusz Jerzy

10.     Szkiłondź Izabela Barbara

Wyróżnionym składamy najserdeczniejsze gratulacje i dziękujemy za szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu.

Zdjęcia: Krzysztof Stępkowski/Ordynariat Polowy WP

Barbara SobieskaLuty 18, 2019
1520250857.jpg
2min1032

Z okazji zbliżającej się uroczystości błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona polskich harcerzy, Biskup Polowy Józef Guzdek zaprasza wszystkich harcerzy i skautów oraz ich kapelanów w sobotę 23 lutego 2019 roku do katedry polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej 13/15 w Warszawie.

Program spotkania:

16.30 Msza Święta w katedrze polowej Wojska Polskiego pod Przewodnictwem ks. Bp. Józefa Guzdka, z udziałem władz naczelnych wszystkich organizacji harcerskich

17.45 Spotkanie w Sali konferencyjnej  Ordynariatu Polowego przy katedrze polowej na temat: „Panama w oczach harcerzy”

19.15 Harcerski poczęstunek.

W sposób szczególny prosimy o przybycie tych, którzy byli na ŚDM w Panamie i mogą podzielić swoim świadectwem i wrażeniami.

Środowiska, które wybierają się na uroczystości prosimy, aby poinformowały Biuro ZHR (biuro@zhr.pl) ile osób od nich będzie, aby zadbać o wystarczającą ilość jedzenia.


Błogosławię i pozdrawiam.

Czuwaj!

ks. hm. Robert Mogiełka
Kapelan Naczelny ZHR

Barbara SobieskaLuty 17, 2019
51890283_10216319791885539_7292828376681676800_n.jpg
4min916

Drużyna Niepodległej to drużyna gotowa do służby Ojczyźnie i Rodakom. Istotą zdobywania miana Drużyny Niepodległej jest wyjście harcerek i harcerzy do swojego otoczenia: służba na rzecz lokalnej społeczności oraz odnajdywanie śladów wielkiej historii w swojej małej ojczyźnie.

Wszystkie Zastępy Zastępowych drużyn, które wykonały komplet zadań przewidzianych w programach Skry Niepodległości [Organizacja Harcerek] i Płomień Niepodległości [Organizacja Harcerzy] oraz dodatkowe zadania na miano Drużyny Niepodległej zostały zaproszone na Złaz Drużyn Niepodległej kończący realizację programu „Niepodległa” w ZHR i inaugurujący obchody 30-lecia ZHR.

Spotkanie rozpoczęło się w sobotę 16 lutego Grą dla Drużyn Niepodległej. Instruktorzy mieli możliwość obejrzenia wystaw Muzeum Narodowym – „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918”, Muzeum Wojska Polskiego – „Służyli Niepodległej. Wojsko Polskie 1918–1939. Nowe nabytki” Zamku Królewskim – „Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej.”

Podsumowanie Programu Niepodległa odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmu RP, odczytano przemówienia Józefa Piłsudskiego na otwarcie Sejmu Ustawodawczego. Drużyny Niepodległej otrzymały pamiątkowe proporczyki. Odbyła się Debata – „30 ze 110” – ZHR w Dziejach Harcerstwa –Wkład Harcerstwa w walkę o niepodległość i budowę społeczeństwa obywatelskiego. Inauguracja obchodów 30-lecia ZHR.

Kolejnym punktem programu była projekcja filmu „Niepodległa”. O godzinie 20:00 w Łazienkach Królewskich w Pałacu na Wyspie rozpoczęła się Gala Drużyn Niepodległej. Intensywny dzień zakończył uroczysty apel przy pomniku Jana III Sobieskiego.

W niedzielę w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana odbyła się msza św. w intencji Twórców Niepodległej. Przy grobach Prezydentów II RP i przy tablicach współtwórców niepodległości zostały złożone kwiaty.

Spotkanie zakończyło się zawiązaniem Kręgu na wirydarzu kościoła św. Marcina.

Gratulujemy wszystkim Drużynom, którym udało się zdobyć wyjątkowe miano.

Foto: Bartłomiej Dukała, Jacek Kurzępa

Oficjalna galeria zdjęć – Marek Wojdan

Anna MalinowskaLuty 17, 2019
59eb5a26-a0e2-48b1-93b8-b3583c160aeb.jpg
5min899

7 lutego odszedł na Wieczną Wartę „Orlik” Jan Olszewski, harcerz Szarych Szeregów, prawnik, działacz opozycji demokratycznej w PRL, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, prezes Rady Ministrów w latach 1991–1992.

Jest taka harcerska piosenka, której słowa mówią: W życiorysach sławnych ludzi, najważniejszych danych brak. Bo nikt nie wie jacy byli, kiedy mieli mało lat. A to właśnie wówczas kształtuje się postawa i charakter młodego człowieka. Na postawę i charakter Jana Olszewskiego miał wpływ zarówno dom rodzinny, szkoła, parafia, jak i harcerstwo, konspiracyjne harcerstwo podczas II wojny światowej.

W rodzinie przechowywana była pamięć o stryjecznym bracie matki – Stefanie Okrzei, bojowcu PPS, walczącym o niepodległość i sprawiedliwość społeczną, straconym przez Rosjan na stokach Cytadeli Warszawskiej w 1905 roku. Serdeczne więzi łączyły go z drugim stryjecznym bratem matki, także Stefanem Okrzeją – który otrzymał imię po swym poprzedniku – harcerzem a następnie oficerem lotnictwa, poległym w 1939 roku w obronie polskiego nieba. Inni jego stryjowie walczyli w wojnie z bolszewicka Rosją w 1919 roku, bronili Polski w 1939 roku, cała rodzina była zaangażowana w życie społeczne.

Jan poszedł w ich ślady. Za namową Kazimierza Brukmana prowadzącego tajne nauczanie w Szkole Powszechnej Nr 150 na warszawskim Bródnie, jesienią 1943 roku wstąpił do „Zawiszy”, najmłodszej gałęzi Szarych Szeregów. Został jako „Orlik”, harcerzem patrolu „Sępika”, w Drużynie noszącej numer 100 i mającej za patrona Bolesława Brusa, w Roju (Hufcu) „Podhale”. Jego osobisty konspiracyjny numer ewidencyjny to: PH–132–BP.

W „Zawiszy” przeszedł próbę młodzika, a w lipcu 1944 r. jego Rój został włączony do służby obserwacyjno-meldunkowej o kryptonimie „Mafeking” (MFG), która w okresie poprzedzającym wybuch Powstania Warszawskiego prowadziła stałą obserwację ruchu wojsk niemieckich na terenie prawobrzeżnej Warszawy oraz dróg wylotowych (w tym linii kolejowych) z miasta. Od 26 lipca 1944 roku, harcerze Zawiszy, w tym „Orlik”, podzieleni na dwuosobowe patrole, rozmieszczeni w kilkunastu punktach, notowali wszelkie pojazdy oraz grupy żołnierzy przemieszczających się we wszystkich kierunkach. Posterunki te, ulokowane w domach, na balkonach czy w ogródkach, obsadzone były przez 24 godziny i zmieniane co dwie godziny. Jak wspominał „Orlik”, w rozmowie podczas której notowałem jego relację, było to jedno z najbardziej wyczerpujących zadań, jakie wypełniał w swoim życiu. Tak było aż do 1 sierpnia 1944 roku, gdy służba została zakończona, a harcerze na Pradze w tym „Orlik”, na terenie opanowanym przez powstańców oraz na terenach odbitych przez Niemców byli łącznikami, kolportowali „Wiadomości Radiowe” pochodzące z nasłuchu radia Londyn.

To harcerskie doświadczenie miało ogromny wpływ na jego życie, na jego zaangażowanie ideowe, wybory których w życiu dokonywał, wierność zasadom które wyznawał. Był obrońcą politycznym działaczy opozycji w czasach komunistycznych. Sam był uczestnikiem wielu opozycyjnych inicjatyw, działań oraz organizacji, łączących zgodnie z rodzinna tradycją walkę o niepodległość z walką o sprawiedliwość społeczną.

Miałem okazję poznać Go w latach osiemdziesiątych, gdy zbierałem materiały do swej książki o Szarych Szeregach w prawobrzeżnej Warszawie. Jako rozmówca, emanował ciepłem, spokojem i zaufaniem. Starał się nie powiększać swych zasług, a nawet zasłaniał się niepamięcią. O Jego dokonaniach, jako harcerza, młodocianego uczestnika Powstania Warszawskiego częściej mówili inni, niźli on sam. Niech pozostanie w naszej pamięci, jako „starszy brat”, który dzielił się z nami „bratnim słowem” i wskazywał kierunek drogi…

Czuwaj!

Przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

(–) harcmistrz Grzegorz Nowik

Anna MalinowskaLuty 16, 2019
janolsz02.jpg
3min550

Druhowie z Kluczborskiego Hufca Harcerzy “Płomień” pełnili wartę honorową przy trumnie śp. Jana Olszewskiego. W pogrzebie wzięli udział przedstawiciele ZHR, w tym Kapelan Naczelny ZHR oraz poczet ze sztandarem ZHR.

W piątkowym kondukcie żałobnym poczet sztandarowy ZHR oraz honorową asystę wystawiła Drużyna Rzeczpospolitej – 16 WDHy “Grunwald” wsparta przez harcerki i harcerzy z 16 WDHy “Sulima” i Szczepu 82 WDH. Harcerze ZHR pełnili też służbę w pocztach sztandarowych środowisk kombatanckich żegnających ś.p. Premiera na pl. Krasińskich i Cmentarzu Powązkowskim.W sobotę 16 lutego odbyła się msza żałobna w Archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Następnie kondukt z trumną przeszedł pod Pomnik Powstania Warszawskiego. Śp. Jan Olszewski został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
e-mail: naczelnictwo[at]zhr.pl

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.