1% dla ZHR

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej uzyskał status organizacji pożytku publicznego w 2004 roku.

PODARUJ NAM 1% PODATKU

  • Kto może przekazać?
  • Jak przekazać?
Kto może przekazać?

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, od 1 stycznia 2004 roku podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą pomniejszyć podatek dochodowy – wynikający z zeznania rocznego – o kwotę stanowiącą 1% podatku należnego, przekazując tę kwotę na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Jeden procent swojego podatku mogą odliczyć osoby fizyczne rozliczające się z Urzędem Skarbowym na podstawie:

  • PIT-28 (osoby rozliczające się na podstawie stawki ryczałtowej),
  • PIT-36 (osoby prowadzące działalność gospodarczą),
  • PIT-36L (osoby, które wybrały 19 % podatek liniowy),
  • PIT-37 (osoby zatrudnione na umowie o prace lub umowie zlecenia),
  • PIT-38 (osoby, które uzyskały dochody ze sprzedaży m.in. papierów wartościowych, udziału w spółkach).

Podatnik, który chce podzielić się 1% swojego podatku z organizacją pożytku publicznego, nie musi sam dokonywać wpłaty na konto tej organizacji, a jedynie w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) podać wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego, oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. jej nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może również podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. na konkretny cel).

Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”, znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego.

Jak przekazać?

W swoim formularzu PIT należy znaleźć pozycję:
WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

prosimy  tam wpisać:

Nazwa OPP: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Numer KRS: 0000057720
KwotaWYLICZONĄ KWOTĘ 1% należnego podatku, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

Uwaga: kwotę zmniejszenia należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Np. jeśli 1% naszego podatku to 64,27 wpisujemy 64,20.

Wyliczonej kwoty 1% podatku prosimy nie wpłacać na konto ZHR, należy ją tylko zadeklarować.

W części “Informacje uzupełniające” w pozycji cel szczegółowy 1% prosimy wpisać Kod Jednostki, dla której chcecie Państwo przekazać darowiznę.

pierwszym polu prosimy o podanie wszelkich danych, które ułatwią nam późniejszy kontakt z Państwem i możliwość podziękowania za okazane wsparcie.

W drugim polu wpisują Państwo kod jednostki ZHR, którą chcecie bezpośrednio obdarować.

Prosimy o zaznaczenie WYRAŻAM ZGODĘ, co pozwoli Urzędowi Skarbowemu przekazać nam informacje zawarte w tej części.


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.