FORMA PODSTAWOWA
Podstawowa forma logotypu składa się ze znaku graficznego (lilijki ZHR) oraz hasła umieszczonego pod znakiem (pełnej nazwy Związku). Lilijka harcerska będąca symbolem ZHR (tradycyjna lilijka przepasana w węźle biało-czerwoną szarfą) została zaprojektowana w 1989 r. przez hm. Małgorzatę Wojtkiewicz z Sopotu.

logotyp_ZHR_forma_podstawowa


FORMY UZUPEŁNIAJĄCE
Dopuszcza się stosowanie poniższych form uzupełniających logotypu. Wszędzie gdzie to możliwe, zaleca się stosowanie formy podstawowej.

logotyp_ZHR_forma_uzupelniajacalogo_ZHR_z_napisem_na_znakulogotyp_ZHR_forma_uzupelniajaca_poziome


DOPUSZCZONE WARIANTY 
Wszędzie gdzie to możliwe zaleca się stosowanie znaku w formie podstawowej. Dopuszcza się stosowanie znaków w wersjach z cieniem w kolorze ciemnym oraz bez cienia.

logo_ZHR_sam_znak_ciemny_cienlogo_ZHR_sam_znak_jasny_cien


Lilijka instruktorska ZHR nadawana jest instruktorkom/instruktorom ZHR po zdobyciu stopnia przewodniczki/przewodnika. Ponadto lilijka instruktorska ZHR jest numerowana i wydawana ze stosowną legitymacją. Noszona jest na środku fałdy lewej kieszeni bluzy mundurowej.

Lilijka instruktorska ZHR


Logo Organizacji Harcerek

logo_harcerek_okragle_tlo


Logo Organizacji Harcerzy

logo_OH_wersja_1__warianty


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
e-mail: naczelnictwo[at]zhr.pl

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas