Wybrane działania programowe

logo-akcja-paczkaAKCJA PACZKA  jest jedną z wielu rodzajów służby podejmowanych przez ZHR na byłych Kresach Rzeczypospolitej. Z darów, które zbierze ponad 700 harcerzy w parafiach w Polsce przygotowywane jest ok. 2200 paczek, które następnie w okresie przedświątecznym zawożone są aż 15 autokarami na Litwę, Łotwę, Białoruś i Ukrainę. Tam, we współpracy z miejscowymi harcerzami bądź polską organizacją działającą na danym terenie, harcerze z Polski osobiście roznoszą paczki do osób najbardziej potrzebujących – starszych, chorych, rodzin wielodzietnych znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Nasi Harcerze trafiają również do Polskich domów dziecka gdzie organizują Wigilię wraz ze Św. Mikołajem.

Równie ważnym elementem części wyjazdowej jest program nastawiony na poznanie miejscowych harcerzy, Polaków, ich problemów i historii. Zawsze wykorzystując okazję pobytu na Kresach uczestnicy wyjazdu zwiedzają miejsca związane z polską historią takie jak Grodno, Lwów czy Wilno.


logoZHRrodziniePROGRAM ZHR-RODZINIE ma za zadanie wzmocnienie więzi rodzinnych i małżeńskich poprzez propagowanie idei małżeństwa, rodziny i rodzicielstwa, jako nierozerwalnego zespołu ludzi wzajemnie się wspierających i kształtujących, wspieranie wychowawczych kompetencji rodziców, proponowanie form wspólnego spędzania czasu, oraz organizację imprez okolicznościowych przeznaczonych dla rodzin i dla małżeństw.


zn_hoprHARCERSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE (HOPR) jest wyodrębnioną i wyspecjalizowaną stałą służbą, wchodzącą w skład Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Jak wszystkie elementy programu harcerskiego, zadania HOPR są mocno osadzone we współczesnych realiach Państwa Polskiego i wynikają z bieżących potrzeb społecznych. Dlatego realizacja celu wychowawczego przekłada się na konkretne zadania, wynikające z nakazu służby społecznej, które mają przynieść realne pożytki społeczne – w tym przypadku, w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego.


pelniaCelem PROGRAMU PEŁNIA jest praca metodą harcerską z ludźmi niepełnosprawnymi i zdrowymi – kształtowanie pozytywnych postaw osób zdrowych i pomoc osobom niepełnosprawnym w realizacji ich potrzeb; w ramach programu – zainicjowanego przez instruktorki ZHR – odbywają się specjalistyczne warsztaty w całej Polsce.


kahaKRĄG ANONIMOWYCH HARCEREK to grupa czynnych i dawnych instruktorek harcerskich z całej Polski, które nie tylko podtrzymują więzi przyjaźni, ale także wspierają wychowanie obecnych pokoleń harcerek i harcerzy, wspierają zespół historyczny ZHR, organizują corocznie letnie wakacje dla całych rodzin harcerskich.