Druhno! Druhu! Spisz się!

Przewodniczący ZHR ostatnim rozkazem ogłosił spis Gromad, Drużyn, Hufców, Chorągwi i Okręgów ZHR, wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Wszyscy funkcyjni zobowiązani są do wypełniania nowej aplikacji spisowej w terminie do 22 lutego 2017 r.

Przejdź do Centralnego Spisu Ewidencji Instruktorów i Drużyn

Komisarzem Spisowym została hm. Monika Jaskuła (Łódzka Chorągiew Harcerek).

Wszelkie błędy i problemy należy zgłaszać poprzez kontakt w aplikacji spisowej, lub bezpośrednio na email: spis@zhr.pl.

Jedno przemyślenie nt. „Druhno! Druhu! Spisz się!

Możliwość komentowania jest wyłączona.