Coroczny spis CESEI

Druhny i druhowie, zaczynamy coroczny spis instruktorów, harcerzy starszych, członków współdziałających oraz wszystkich jednostek działających w ZHR.

Zapraszam do logowania się na platformie już Wam znanej: www.cesei.zhr.pl

Spis trwa od 10.02 do 10.03 proszę jednak abyście nie zostawiali spisu na ostatnią chwilę, gdyż wasi przełożeni muszą zdążyć wystawić Wam jeszcze opinię.

Wszelkie problemy i błędy można zgłaszać poprzez aplikację lub na e-mail: spis@zhr.pl.

Komendanci chorągwi mają opcje zarządzania chorągwią czyli przede wszystkim hufcami i instruktorami, zaś Wasi hufcowi mają opcję zarządzania jednostkami a także zapraszania nowych instruktorów i osoby pełniące funkcję drużynowych.


hm. Monika Jaskuła
Członek Naczelnictwa ZHR