ZHR

ZHR27 września 2017
1min651

Czy wiecie, że na Wschodzie są środowiska harcerskie w których praca harcerska i zuchowa wre, ale mundur ma niestety co któraś osoba? Zwłaszcza zuchy i młodsze harcerki i harcerze, które bardzo szybko wyrastają z własnych. 🙁

ZHR1 września 2017
1min440

Trzydzieści pięć lat temu – 12 września 1982 roku – odbyła się pierwsza pielgrzymka harcerska na Jasną Górę. Jej organizatorem była Rada Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM). Skupiała ona środowiska instruktorów, którzy dążyli do odrodzenia ruchu harcerskiego w Polsce, na zasadach ukształtowanych u jego zarania i sprawdzonych w Niepodległej Polsce i podczas II wojny światowej.

ZHR18 sierpnia 2017
1min494

Harcerki i harcerze oraz ich rodziny nadal korzystają z pomocy psychologów. Odbywają się liczne spotkania, pomagające uczestnikom obozu wspólnie uporać się z przeżyciami i powoli powracać do codziennego życia.


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.