Barbara Sobieska

Barbara SobieskaWrzesień 18, 2018
Kopia-MMK_1197-2-1280x853.jpg
3min152

W dniach 7-9 września 2018 po raz XXXVI odbyła się Harcerska Pielgrzymka na Jasną Górę. Program Pielgrzymki przygotowany został w ramach trzech ścieżek: Ścieżka Harcerska, Ścieżka Wędrownicza oraz Ścieżka Instruktorska. Dzięki dodatkowym działaniom takim jak wyprawa dla wędrowników, dyskusje instruktorskie czy tradycyjne ognisko uczestnicy pełniej przeżywają Pielgrzymkę.

_DSC1030
MW -4401
_DSC1130
_DSC1145
MK-30
MK-89
MK-120
MK-210

Po Apelu Jasnogórskim dla Ścieżki Harcerskiej odbyło się ognisko na błoniach jasnogórskich a gawędę na ognisku wygłosił hm. Grzegorz Nowik HR – Przewodniczący ZHR. Uczestnicy pozostałych dwóch Ścieżek wyruszyli do Olsztyna, gdzie odbyła się wyprawa jaskiniowa oraz dyskusja dla instruktorów, którą poprowadził ks.hm. Robert Mogiełka HR Naczelny Kapelan ZHR

O wschodzie słońca odbyła się Msza Święta na Zamku w Olsztynie, następnie kolejne dyskusje oraz gra miejska. Apel odbył się o godzinie 16, następnie Zawierzenie w Kaplicy Cudownego Obrazu i Gawęda Przewodniczącego dla Instruktorów i Wędrowników w Sali Rycerskiej oraz koncert w sali o. Kordeckiego.

Po Apelu Jasnogórskim odbyło się tradycyjne czuwanie w Bazylice, aż do północy. Jak wspominają uczestnicy jest to moment, na który czeka się cały rok – czas wyciszenia, czas spotkania, czas bliskości z Bogiem.

Apel Kończący odbył się w niedzielę, a spotkanie zakończyło się Mszą Świętą z kombatantami AK.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia, czekamy na kolejną XXXVII Pielgrzymkę Harcerską!

Więcej informacji: http://jasnagora.zhr.pl

Foto: Jan Mika, Michał Wieczorek, Michał Kokot

Barbara SobieskaWrzesień 18, 2018
474603869-612x612.jpg
6min140

Prezydent Andrzej Duda ogłosił nazwiska osób, które 11 listopada 2018 roku zostaną pośmiertnie uhonorowane Orderami Orła Białego za zasługi dla polskiej niepodległości. W gronie wyróżnionych 25 osób znalazły się wybitne dla ruchu harcerskiego osoby – Olga Drahonowska-Małkowska oraz Andrzej Małkowski.

Jest to niezwykle ważna informacja biorąc pod uwagę, że również inicjatorem przyznania odznaczenia dla twórców harcerstwa była Rada Naczelna ZHR.

Podczas rozpoczęcia posiedzenia Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej zostały wymienione następujące osoby:

 1. Stefan Banach, jeden z najwybitniejszych matematyków XX wieku, światowej sławy autor oryginalnych rozwiązań, twierdzeń i prawideł, twórca oraz lider, wraz z Hugonem Steinhausem, lwowskiej szkoły matematycznej.
 2. Abp Antoni Baraniak SDB, sekretarz i kapelan prymasów Polski Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego, biskup pomocniczy gnieźnieński, a następnie arcybiskup metropolita poznański, sługa Boży Kościoła katolickiego.
 3. Bp Juliusz Bursche, biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, działacz niepodległościowy, członek Rady Stanu Królestwa Polskiego, więziony i torturowany przez hitlerowców, gorliwy patriota i męczennik II wojny światowej.
 4. Ignacy Daszyński, polityk, działacz społeczny i niepodległościowy, premier Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej (tzw. rządu lubelskiego), Marszałek Sejmu w latach 1928-1930.
 5. Roman Dmowski, jeden z czołowych działaczy niepodległościowych, polityk, dyplomata, publicysta, współzałożyciel, przywódca i główny twórca programu polskiego ruchu narodowego.
 6. Ks. Szymon Fedorońko, duchowny prawosławny, naczelny kapelan wyznania prawosławnego Wojska Polskiego, zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu.
 7. Halina Konopacka, lekkoatletka, pierwsza polska złota medalistka olimpijska, działaczka sportowa, malarka, poetka i dziennikarka, bohaterka akcji ratowania złota ze skarbca Banku Polskiego.
 8. Hilary Koprowski, lekarz, wirusolog i immunolog, twórca szczepionki przeciwko wirusowi polio wywołującemu chorobę Heinego-Medina.
 9. Janusz Korczak (Henryk Goldszmit), pisarz, pedagog, lekarz, publicysta, działacz społeczny, wielki orędownik praw dziecka, ofiara Holocaustu.
 10. Wojciech Kossak, jeden z najbardziej znanych, cenionych i płodnych malarzy polskich, czołowy reprezentant nurtu historycznego i batalistycznego, major kawalerii Wojska Polskiego.
 11. Zofia Kossak-Szczucka, wybitna powieściopisarka, organizatorka pomocy Żydom w okupowanej przez Niemcy Polsce, uczestniczka powstania warszawskiego.
 12. Leon Kryczyński (Mirza Najman), prawnik, historyk, działacz społeczny, wybitny przedstawiciel społeczności Tatarów w Polsce.
 13. Kornel Makuszyński, prozaik, poeta, felietonista, krytyk teatralny i publicysta, jeden z najpoczytniejszych pisarzy okresu międzywojnia.
 14. Olga Drahonowska-Małkowska, współtwórczyni i jedna z najbardziej zasłużonych działaczek polskiej gałęzi ruchu skautowego.
 15. Andrzej Małkowski, działacz niepodległościowy, jeden z głównych twórców i teoretyków harcerstwa.
 16. Stanisław Mierzwa, adwokat i działacz ruchu ludowego, jeden ze skazanych w procesie szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego.
 17. Jędrzej Moraczewski, polityk, działacz niepodległościowy, żołnierz Pierwszej Brygady Legionów Polskich, premier i minister w rządzie II RP.
 18. Leon Petrażycki, wybitny prawoznawca, socjolog prawa, filozof i działacz polityczny.
 19. Maciej Rataj, filolog klasyczny, polityk, działacz społeczny i niepodległościowy, Marszałek Sejmu, pełniący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej.
 20. Władysław Stanisław Reymont, jeden z najwybitniejszych i najpoczytniejszych prozaików polskich, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, społecznik i działacz patriotyczny.
 21. Maria Skłodowska-Curie, wybitna polska uczona, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, fundatorka Instytutu Radowego w Warszawie.
 22. Stanisław Sosabowski, działacz niepodległościowy, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, a następnie generał brygady Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, organizator i dowódca 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej – pierwszego oddziału tego typu w dziejach polskiego oręża.
 23. Baruch Steinberg, naczelny rabin Wojska Polskiego, zamordowany przez NKWD w Katyniu.
 24. Karol Szymanowski, wybitny kompozytor, pianista i pedagog, rektor Konserwatorium Muzycznego w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), odznaczony Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski.
 25. Stefan Żeromski, pisarz, publicysta, dramaturg, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli Młodej Polski, nazywany „sumieniem narodu” i „sumieniem polskiej literatury”.

“Każda z tych postaci jest  z całą pewnością postacią wybitną i każda z tych postaci jest postacią symboliczną – podkreślił Andrzej Duda.

Kierujemy szczególne podziękowania za wyróżnienie osób szczególnie ważnych dla ZHR i całego ruchu harcerskiego.

Więcej informacji: PREZYDENT.PL

Barbara SobieskaWrzesień 5, 2018
DSC_0291-1280x853.jpg
4min411

Zakończyły się wakacje, a wraz z nimi czas harcerskich obozów, kolonii zuchowych i obozów wędrownych. Doskonałe efekty przynosi współpraca organizacji harcerskich ze służbami. 21 czerwca 2018 roku Komendant Główny PSP, Komendant Główny Policji, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wraz z przedstawicielami siedmiu organizacji harcerskich podpisali „Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami”. Udało się podjąć szereg działań, mających na celu podnieść poziom bezpieczeństwa na obozach. Przeprowadzane manewry, alarmy, próbne ćwiczenia, a przede wszystkim usprawnienie łączności to doskonałe rezultaty.

“Wszystkie z ponad tysiąca obozów zostały odwiedzone przez nasze służby. Nawiązano współpracę z organizatorami i komendantami obozów. Był z nimi ciągły kontakt. W 360 przypadkach straż pożarna udostępniła harcerzom swoje radiotelefony”– podkreślał wiceminister Jarosław Zieliński podczas spotkania 5 września 2018.

Straż Pożarna nie odnotowała żadnych negatywnych zdarzeń, jedynie w 35 przypadkach podejmowała działania interwencyjne, dzięki którym udało się zapobiec niebezpieczeństwu. Poziom zapewnienia bezpieczeństwa na obozach docenił gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny PSP.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej bardzo docenia podjęte działania i doskonałą współpracę. “To był bardzo dobry projekt. Służby doradzały nam jak poprawić komunikację. Każdy komendant obozu był w stałej łączności z komendą powiatową straży pożarnej. Podobne wsparcie mieliśmy ze strony Policji, która odwiedzała obozy” – wspomina hm Wiesław Turzański Sekretarz Generalny ZHR.

Spotkanie miało charakter podsumowujący wdrożone zasady, a jak podkreślali wszyscy obecni – to nie koniec działań, a czas na dalszą współpracę.

Harcerska Akcja Letnia stanowi niezwykle ważny element harcerskiego programu wychowawczego, jest to podsumowanie śródrocznej pracy wychowawczej drużyny, jest szansą na przeżywanie przygody w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Każdego roku Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jest organizatorem kilkuset wyjazdów – obozy, kolonie i wyprawy. Bezpieczeństwo HAL jest dla ZHR kwestią niezwykle ważną.

Foto: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17945,Wiceszef-MSWiA-o-bezpieczenstwie-podczas-wakacji.html

Barbara SobieskaWrzesień 4, 2018
DSC_0168-8305-819-600-100.jpg
3min350

Mamy niesamowite szczęście, że wciąż dane jest nam cieszyć się obecnością i czerpać z doświadczenia pokolenia urodzonego w Polsce międzywojennej. Każdego dnia mijamy na ulicach cichych bohaterów, którzy w szeregach różnych organizacji walczyli o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej. Czy ich znamy? Czy wsłuchujemy się w ich głosy? Czy przejmujemy od nich pałeczkę sztafety pokoleń?

Celem projekt „Nasi Bohaterowie. Nie pozwólmy o nich zapomnieć” jest inicjowanie znajomości i zacieśnianie więzi pomiędzy harcerzami i harcerkami a weteranami II wojny światowej i powojennej konspiracji niepodległościowej.

Namacalnym efektem tej współpracy będzie opracowany zbiór biogramów przedstawiający losy naszych bohaterów, ale najważniejsze będzie to, co niematerialne – relacje, rozmowy, przyjaźnie.

Drużyny, które włączą się w projekt, będą mogły liczyć na wsparcie, m.in. dofinansowanie transportu na Pielgrzymkę ZHR na Jasną Górę, którą tradycyjnie zwieńczy wspólna Msza Święta z uczestnikami Pielgrzymki żołnierzy Armii Krajowej. Ponadto przedstawiciele jednostek uczestniczących w projekcie będą mogli wziąć udział w zaplanowanym na październik spotkaniu kombatantów z różnych części Polski i świata, co będzie doskonałą okazją do nawiązania nowych, ponadpokoleniowych znajomości.

Ważnym elementem tej służby jest pomoc w codziennych wyzwaniach, jakie napotykają kombatanci, ale także propagowanie w społecznościach lokalnych wiedzy o naszych bohaterach. Szczegółowe działania w ramach projektu z pewnością będą uzależnione od uwarunkowań lokalnych, kondycji fizycznej i zdrowotnej kombatantów, dlatego uczestnicy mają pozostawione szerokie pole do służby.

Zgłoszenia drużyny można dokonać do 9 września 2018 roku za pośrednictwem formularza: FORMULARZ

Koordynator projektu: phm. Marcin Żukowski HR, tel. 792 856 108

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Foto: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Barbara SobieskaWrzesień 3, 2018
40835817_1039950679519500_3708036298192191488_n.jpg
4min234

Druhny i druhowie z Podsudeckich Związków Drużyn uczestniczyli w wyjątkowej uroczystości zorganizowanej 1 września w Warszawie. 79. rocznica napaści III Rzeszy niemieckiej na Polskę była okazją do Światowego Zjazdu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Najważniejszym momentem uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza było przekazanie przez Kombatantów przesłania wartości pielęgnowanych w II Rzeczypospolitej Polskiej dla młodego pokolenia Polaków. “My, weterani walk o niepodległość przybyliśmy do Warszawy z różnych stron, by jeszcze raz przypomnieć o drogiej nam dewizie, zapisanej na wojskowych sztandarach. Bóg, Honor, Ojczyzna – te hasła mieliśmy przed oczyma, walcząc w kraju i w odległych od niego rejonach, w regularnych oddziałach i w organizacjach podziemnych, w okopach i na barykadach. Nie oszczędzaliśmy się, wiedząc, w jak ważnych walkach o Niepodległość wystąpiliśmy. Pamiętaliśmy o czasach rozbiorów, gdy Polskę wymazano z mapy Europy. Druga wojna światowa ukazała nową skalę zagrożeń, uderzających w podstawy egzystencji całego narodu” – brzmi fragment przesłania odczytany przez sędziego Bogusława Nizieńskiego, przewodniczącego Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Szefie Urzędu. Przesłanie z rąk mjr Jadwigi Obrambalskiej ps. “Jaga”, Prezesa Zarządu Głównego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, odebrał reprezentujący Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej phm. Marcin Żukowski HR.

40628754_1039950502852851_5295388281591037952_n
40593374_1039950969519471_4027214039720394752_n
40835817_1039950679519500_3708036298192191488_n
40607181_1039950769519491_3618464931327770624_n
40645529_1039950572852844_8573621468691169280_n
40642809_1039950602852841_3063754211238871040_n
40684071_1039951326186102_2953014578365071360_n
40670771_1039950779519490_7800114179557294080_n
40684215_1039960272851874_7238954746462076928_n
40670130_1039960252851876_4059681389727973376_n
40582653_1039951179519450_1347231597513932800_n

Wydarzenie było niecodzienną okazją do obcowania z prawdziwymi polskimi bohaterami walk o niepodległość, którzy przyjechali do Warszawy z 14 państw. Druhny i druhowie ze środowisk głubczyckiego i głuchołaskiego służyli kombatantom pomocną dłonią i z zaciekawieniem słuchali historii sprzed lat. Służbę kombatantom pełniły harcerki z 5 Głubczyckiej Druzyny Harcerek “Knieja” im. Danuty Siedzikówny “Inki” i 7 Głuchołaskiej Drużyny Harcerek “Przełęcz” oraz harcerze z 5 Głubczyckiej Drużyny Harcerzy “Wilczy Bór” im. Zygmunta Szendzielarza “Łupaszki” i 7 Głuchołaskiej Drużyny Harcerzy “Starodrzew”. Drużyną reprezentacyjną Związku, biorącą udział w defiladzie była V Wodzisławska Drużyna Harcerzy “Wilki” im. 5 Wileńskiej Brygady AK. P.S. Na pamiątkę mamy też kilka zdjęć z Panem Prezydentem 🙂

Relacja: ZHR Głubczyce

Zdjęcia pochodzą m.in. ze stron: Kancelaria Prezydenta RP Ministerstwo Obrony Narodowej Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Barbara SobieskaSierpień 29, 2018
40244708_1974013022637839_7324878831393701888_o-1280x854.jpg
4min631

Co przyciąga ponad 1000 osób do niewielkiej wsi położonej nad Bugiem? Jak ogromna jest siła spotkania organizowanego przez przez Braci Mniejszych Kapucynów?

Już od dwunastu lat odbywa się spotkanie w Serpelicach nad Bugiem. Golgota Młodych to miejsce dla każdego, kto chce podjąć konkretne duchowe zmaganie o swoje życie wieczne. Jedni jadą po to, aby odnaleźć wiarę, inni – by ją wzmocnić. Nie ma określonych granic wieku, a na spotkanie z roku na rok przybywa coraz więcej osób. 

Nazwa spotkania nawiązuje do Kalwarii Podlaskiej, która prowadzi przez las za cmentarzem na wzgórze Golgoty, ale jak wspominają Organizatorzy – “Jest to też nawiązanie do Golgoty każdego człowieka. Każdy z nas doświadcza w swoim życiu krzyża. W Ewangelii Jezus zachęca, żeby ten krzyż brać na siebie i iść za Nim. Ale strach przed nim często nas paraliżuje. Golgota Młodych w tym kontekście staje się miejscem odkrywania krzyża chwalebnego, a więc takiego, który daje mi życie, a nie przygniata do ziemi, odbierając wszelką nadzieję.” 

Harcerki i harcerze licznie przybywają na spotkanie. Starają się przeżywać spotkanie zarówno w sposób zgodny z programem, ale zdecydowanie lepiej doświadczają radości, ducha miejsca przez pełnioną – potrzebną służbę. W tym roku wspierali wydarzenie działaniami w roli “Anioł Straż” oraz pełniąc służbę “EKO”. 

“Anioł Straż” dba o zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom spotkania, służba “EKO” skupia się na utrzymywaniu czystości na terenie zgromadzenia.
Pomimo licznych obowiązków młodzi, zaangażowanie w działanie ludzie zawsze znajdują czas na modlitwę, wydarzenia golgotowe oraz zawieranie nowych znajomości, a sama służba daje możliwość pełniejszego przeżywania spotkania.

Golgota to dobry czas i miejsce na szukanie powołania, a każdy uczestnik stara się budować dobrą atmosferę. Zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach Golgoty Młodych!

Strona internetowa wydarzenia: http://www.golgotamlodych.pl/

Foto: Golgota Młodych

Barbara SobieskaSierpień 22, 2018
DSC_7929-1-1280x848.jpg
4min542

18 sierpnia 2018 r. w Lotyniu, gm. Chojnice, odbyły się obchody 1. rocznicy tragedii na obozie w Suszku, która miała miejsce podczas nawałnicy, jaka dotknęła ten region. Rok temu życie straciły dwie harcerki uczestniczące w obozie harcerskim organizowanym przez Okręg Łódzki ZHR.

DSC_7886
DSC_7888
DSC_7890
DSC_7891
DSC_7892
DSC_7893
DSC_7894
DSC_7896
DSC_7898
DSC_7900
DSC_7904
DSC_7906
DSC_7907
DSC_7911
DSC_7909
DSC_7912
DSC_7913
DSC_7914
DSC_7922
DSC_7923
DSC_7925
DSC_7926
DSC_7927
DSC_7928

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta przy polowej kapliczce pod przewodnictwem Metropolity Łódzkiego JE abp. Grzegorza Rysia. W tym dniu byli również z nami: Przewodniczący ZHR, Kapelan Naczelny ZHR, Łódzki Kurator Oświaty, Wójt Gminy Chojnice, przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, a także miejscowa społeczność na czele z Proboszczem Parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Nowej Cerkwi i Sołtysami Lotynia oraz Rytla.

DSC_7933
DSC_7930
DSC_7935
DSC_7936
DSC_7937
DSC_7938
DSC_7939
DSC_7943
DSC_7946
DSC_7950
DSC_7952
DSC_7954
DSC_7959
DSC_7963
DSC_7965
DSC_7966
DSC_7967
DSC_7969
DSC_7971
DSC_7974
DSC_7975

Po liturgii odbyło się uroczyste wręczenie Krzyży Honorowych ZHR Pro Amico mieszkańcom Lotynia i mieszkańcom Parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Nowej Cerkwi przez Przewodniczącego ZHR hm. Grzegorza Nowika. Nastąpiło też odczytanie listów od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, skierowanych do uczestników uroczystości. Następna część obchodów miała miejsce bezpośrednio na terenie zeszłorocznego obozu, gdzie odsłonięto i poświęcono dwie tablice pamiątkowe, w tym jedną od ZHR.

Oto jej treść:

Miejsce obozowania harcerek i harcerzy z Łodzi, dotknięte tragicznymi skutkami nawałnicy w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. W wyniku całkowitego zniszczenia lasu zginęły 2 harcerki, a 22 uczestników obozu zostało rannych. Z pomocą odciętym od świata harcerzom jako pierwsi ruszyli mieszkańcy Lotynia, zostawiając swoje zniszczone przez wichurę gospodarstwa. Wasza postawa w chwili próby pozostanie w naszych sercach na zawsze. Harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej wraz z rodzinami.

Podczas tej uroczystości wręczono indywidualne odznaki Przyjaciel ZHR osobom, które w tragiczną noc przyszły z pomocą uczestnikom naszego obozu.

Obchody zakończyła debata poświęcona solidarności społecznej i bezinteresownej pomocy moderowana przez Europejskie Centrum Solidarności z Gdańska, która odbyła się w szkole podstawowej w Nowej Cerkwi.

DSC_7977
DSC_7978
DSC_7980
DSC_7981
DSC_7982
DSC_7988
DSC_7990
DSC_7993
DSC_7994

Jako harcerki i harcerze Okręgu Łódzkiego ZHR jesteśmy wdzięczni wszystkim organizatorom – naszym przyjaciołom z Lotynia, Nowej Cerkwi, Gminy Chojnice, a także Władzom Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Relacja: Okręg Łódzki ZHR

Foto: Okręg Łódzki ZHR

Barbara SobieskaSierpień 22, 2018
czuwamy-pamiętamy-10-1.png
4min561

W rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” inauguruje ogólnopolski program Czuwamy! Pamiętamy!. Celem działań jest przywrócenie pamięci o bohaterach II Wojny Światowej. Cel ten realizowany jest poprzez przekazywanie funduszy na rewitalizację Miejsc Pamięci – miejsc pochówku bądź śmierci poległych w walce z okupantem. Elementem rewitalizacji jest brzozowy krzyż nawiązujący do skromnych, wojennych mogił harcerek i harcerzy poległych w II Wojnie Światowej.

Pierwszym etapem działań w ramach programu była rewitalizacja jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc pamięci o bohaterach II Wojny Światowej, jaką jest aleja brzozowych krzyży na powstańczych mogiłach warszawskich Powązek. Pierwsze brzozowe krzyże pojawiły się na grobach powstańców już w trakcie wojny i od tego czasu stały się symbolem tego miejsca, z troską pielęgnowanym przez kolejne pokolenia. Krzyże co 4 lata wymagają renowacji bądź całkowitej wymiany, a koszt takiego przedsięwzięcia to kilkadziesiąt tysięcy złotych. W tym roku Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” w ramach programu Czuwamy! Pamiętamy! przekazała Społecznemu Komitetowi Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka” kwotę pozwalającą na rewitalizację i wymianę znacznej części krzyży.

W historii naszego kraju nie brakuje momentów trudnych, takich, które wystawiały świadectwo nam jako ludziom i obywatelom. Wszyscy dążymy do tego, by taki czas już się nie powtórzył, by kolejne pokolenia żyły w spokojnym i bezpiecznym kraju. Jednak nie możemy zapominać o naszej historii – stąd potrzeba powołania programu Czuwamy! Pamiętamy! Chcemy dzięki niemu zaktywizować społeczności lokalne do przywracania pamięci o ich lokalnych bohaterach, do poszerzania dzięki temu wiedzy o regionie i jego historii. Jesteśmy chwilę po kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego, którą uroczyście obchodziła cała Polska. Warto też w tych dniach pamiętać o tych bohaterach, których śmierć przerwała służbę Ojczyźnie podczas II Wojny Światowej, zanim Powstanie wybuchło. Na terenie całego kraju jest wiele mogił harcerzy i harcerek, o których nikt już nie pamięta. Tym symbolicznym brzozowym krzyżem chcemy im przywrócić pamięć. mówi Marta Lau, prezes Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”.

O środki z kampanii Czuwamy! Pamiętamy! mogą ubiegać się zarówno osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wnioski o przyznanie darowizny na renowację miejsc pamięci będzie można składać za pośrednictwem formularza, znajdującego się na stronie Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”, www.orlendarserca.pl. Środki będą wypłacane po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Barbara SobieskaSierpień 19, 2018
39499310_251179545524910_5440248092441968640_n.jpg
6min389

Zeszłoroczna tragedia mocno połączyła harcerzy i mieszkańców Lotynia, Nowej Cerkwi oraz Suszka. Bezinteresowny zryw do pomocy uwięzionym w obozie, wsparcie, czas służby harcerskiej przy uporządkowaniu terenu i wiele innych wspólnych, często ciężkich chwil to czas, o którym nie da się zapomnieć.

W okrągłą rocznicę 11 sierpnia 2018 roku miała miejsce Msza Święta z poświęceniem kapliczki (której zdjęcie załączam). Organizatorem tego wydarzenia i samej kapliczki jest ksiądz Ksiądz Proboszcz Jarosław Kazimierczak z mieszkańcami Lotynia. W tym wydarzeniu udział brali harcerki i harcerze z 59 ŁDH-ek i 9 ŁDH.W Lotyniu.

Centralne uroczystości odbyły się 18 sierpnia 2018 roku. Na te uroczystości przybyli zaproszenie goście i osoby, które pomagały w trakcie tragicznej nocy w Suszku i później. Łódzcy harcerze i harcerki pojawili się już na miejscu w piątek 17 sierpnia.

Sobotnie obchody rozpoczęła msza polowa sprawowana przez arcybiskupa Grzegorza Rysia w intencji dwóch zmarłych harcerek.

Podczas uroczystości “dziękując za udzielenie wsparcia ZHR w tragiczne sierpniowe dni 2017 roku” druh Przewodniczący ZHR hm. Grzegorz Nowik wręczył Krzyże Honorowe Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej „Pro Amico” dla mieszkańców Lotynia oraz Nowej Cerkwi.  Pierwsze odznaczenie odebrał w imieniu mieszkańców sołtys Lotynia Arkadiusz Kubczak. Drugie trafiło na ręce proboszcza parafii św. Marii Magdaleny w Nowej Cerkwii Jarosława Kaźmierczaka. Przygotowany zostały także dyplomy wdzięczności i pamiątki dla mieszkańców, którzy mimo niesprzyjających okoliczności i własnej tragedii ruszyli na pomoc.

– Najważniejszym wyróżnieniem jesteście wy drodzy harcerze. Jesteście w naszych sercach dogłębnie. Zawsze zostaniecie w naszych sercach, bez względu na okoliczności, porę dnia i roku. Śmiało możecie do nas wchodzić, bo Lotyń jest dla Was drugim miejscem zamieszkania – zwracał się do harcerzy sołtys Lotynia Arkadiusz Kubczak.

W Lotyniu odczytano również listy od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej.

“Jako Prezydent Rzeczypospolitej i protektor harcerstwa łączę się dzisiaj w modlitwie za ofiary tamtej tragedii” – napisał Prezydent Andrzej Duda. W liście podziękował również mieszkańcom Lotynia i Nowej Cerkwi, którzy  “nie zważając na zagrożenie, pospieszyli na pomoc harcerzom w zniszczonym obozie”. “Za odwagę i za Państwa bezinteresowną pomoc chcę Państwu dzisiaj gorąco podziękować” – podkreślił.

Po mszy wszyscy uczestnicy wydarzeń  –  harcerze, ich rodziny, delegacje oraz mieszkańcy Lotynia przemaszerowali w pobliże obozowiska w Suszku. Zostały odsłonięto dwie pamiątkowe tablice. Jedna upamiętnia zmarłe tragicznie harcerki, ufundowana i odsłonięta przez bliskich zmarłych harcerek. Druga, od Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej to podziękowanie dla mieszkańców Lotynia, którzy ruszyli z pomocą uwięzionym harcerzom.

“Miejsce obozowania harcerek i harcerzy z Łodzi, dotknięte tragicznymi skutkami nawałnicy w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. W wyniku całkowitego zniszczenia lasu zginęły 2 harcerki, a 22 uczestników obozu zostało rannych. Z pomocą odciętym od świata harcerzom jako pierwsi ruszyli mieszkańcy Lotynia, zostawiając swoje zniszczone przez wichurę gospodarstwa. Wasza postawa w chwili próby pozostanie w naszych sercach na zawsze. Harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej wraz z rodzinami.” – brzmi treść tablicy. 

Na miejscu przyznano również odznakę „Przyjaciel ZHR” dwunastu mieszkańcom Lotynia, którzy w nocy z 11 na 12 sierpnia jako pierwsi dotarli na miejsce obozowiska. Następnie odbył się wspólny poczęstunek oraz debata o bezinteresownej pomocy w trudnych chwilach.

Całość wspólnych obchodów zakończyło uroczyste pożegnanie.

Foto: Solidarni z Rytlem

Barbara SobieskaSierpień 14, 2018
czuwamy-pamiętamy-10-1.png
5min188

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” przeznaczyła środki na remont i pielęgnację Kwater Harcerskich Batalionów Armii Krajowej „Zośka” A-20 oraz „Parasol” A-24, znajdujących się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Darowizna pokryła koszt wymiany drewnianych, brzozowych krzyży – symbolu walki i męczeństwa jednej z najbardziej zasłużonych formacji wywodzących się z Szarych Szeregów. Renowacja kwater poległych powstańców jest zarazem inauguracją ogólnopolskiego programu Czuwamy! Pamiętamy! organizowanego przez Fundację „ORLEN – DAR SERCA”.

W ramach programu Czuwamy! Pamiętamy! Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” przeznaczy fundusze na przywrócenie należnej czci i pamięci poległym podczas II Wojny Światowej bohaterom. Istotą działań jest upamiętnienie miejsc ważnych historycznie dla lokalnych społeczności, ale z różnych powodów zapomnianych. Programowi będą towarzyszyć działania edukacyjne, które mają na celu krzewienie szacunku dla bohaterów II Wojny Światowej wśród młodzieży. Wnioski o przyznanie funduszy będzie można składać za pośrednictwem formularza, który zostanie zamieszczony na stronie Fundacji, www.orlendarserca.pl.

Wywodzący się z Szarych Szeregów Batalion Armii Krajowej „Zośka” został utworzony 1 września 1943 roku. Nazwany na cześć dowódcy warszawskich Grup Szturmowych, Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, brał udział w licznych akcjach dywersyjno-sabotażowych, skutecznie niszcząc hitlerowski transport kolejowy zaopatrujący front wschodni. „Zośkowcy” walczyli także w Powstaniu Warszawskim w Zgrupowaniu AK „Radosław” na Woli, Starym Mieście i Czerniakowie. Zdziesiątkowani po krwawych walkach, połączyli swe siły z batalionem „Parasol”. Bataliony „Zośka” i „Parasol” zostały odznaczone Srebrnymi Krzyżami Orderu Virtuti Militari.

Naszym – powstańców warszawskich oraz Społecznego Komitetu, będącego spadkobiercą tradycji i strażnikiem pamięci Batalionów „Zośka” i „Parasol” – obowiązkiem jest utrzymanie i przekazanie następnym pokoleniom kwatery Batalionu „Zośka”, pełnej wymownej symboliki, będącej świadectwem wielkiej ofiary kwiatu warszawskiej młodzieży, która nie zawahała się oddać życia w walce o Niepodległą Polskę. Brzozowe krzyże zobowiązują kolejne pokolenia do pamięci o bohaterach tłumaczy prof. Tytus Karlikowski, Honorowy Przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”.

 

Groby poległych żołnierzy znajdują się w Kwaterze Harcerskiego Batalionu Armii Krajowej „Zośka” (A–20) na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Ustawione na grobach białe brzozowe krzyże dla współczesnych harcerzy stanowią symbol heroicznej walki. Opiekę nad grobami poległych żołnierzy batalionu „Zośka” i batalionu „Parasol” sprawuje Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”. Komitet kultywuje również pamięć o żołnierzach i o ich bohaterskich czynach.

Jedną z misji Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” jest wspieranie działań związanych z krzewieniem tradycji narodowych. Ogromnie ważne jest dla nas kultywowanie pamięci o bohaterach i chronienie jej przed zapomnieniem, stąd decyzja o rozpoczęciu programu Czuwamy! Pamiętamy! Jest to dla nas zaszczyt, że mogliśmy wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”, który od lat dba o zachowanie należnej czci miejsc spoczynku żołnierzy-harcerzy – mówi Marta Lau, prezes Fundacji ORLEN – DAR SERCA.

Więcej informacji na temat Batalionu Armii Krajowej „Zośka” oraz „Parasol” znaleźć można na stronie Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”, www.batalionzoska.pl.

Pamiętajmy o bohaterach II Wojny Światowej

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” wspiera Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
e-mail: naczelnictwo[at]zhr.pl

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas