Anna Malinowska

Anna MalinowskaLuty 17, 2019
59eb5a26-a0e2-48b1-93b8-b3583c160aeb.jpg
5min0

7 lutego odszedł na Wieczną Wartę „Orlik” Jan Olszewski, harcerz Szarych Szeregów, prawnik, działacz opozycji demokratycznej w PRL, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, prezes Rady Ministrów w latach 1991–1992.

Jest taka harcerska piosenka, której słowa mówią: W życiorysach sławnych ludzi, najważniejszych danych brak. Bo nikt nie wie jacy byli, kiedy mieli mało lat. A to właśnie wówczas kształtuje się postawa i charakter młodego człowieka. Na postawę i charakter Jana Olszewskiego miał wpływ zarówno dom rodzinny, szkoła, parafia, jak i harcerstwo, konspiracyjne harcerstwo podczas II wojny światowej.

W rodzinie przechowywana była pamięć o stryjecznym bracie matki – Stefanie Okrzei, bojowcu PPS, walczącym o niepodległość i sprawiedliwość społeczną, straconym przez Rosjan na stokach Cytadeli Warszawskiej w 1905 roku. Serdeczne więzi łączyły go z drugim stryjecznym bratem matki, także Stefanem Okrzeją – który otrzymał imię po swym poprzedniku – harcerzem a następnie oficerem lotnictwa, poległym w 1939 roku w obronie polskiego nieba. Inni jego stryjowie walczyli w wojnie z bolszewicka Rosją w 1919 roku, bronili Polski w 1939 roku, cała rodzina była zaangażowana w życie społeczne.

Jan poszedł w ich ślady. Za namową Kazimierza Brukmana prowadzącego tajne nauczanie w Szkole Powszechnej Nr 150 na warszawskim Bródnie, jesienią 1943 roku wstąpił do „Zawiszy”, najmłodszej gałęzi Szarych Szeregów. Został jako „Orlik”, harcerzem patrolu „Sępika”, w Drużynie noszącej numer 100 i mającej za patrona Bolesława Brusa, w Roju (Hufcu) „Podhale”. Jego osobisty konspiracyjny numer ewidencyjny to: PH–132–BP.

W „Zawiszy” przeszedł próbę młodzika, a w lipcu 1944 r. jego Rój został włączony do służby obserwacyjno-meldunkowej o kryptonimie „Mafeking” (MFG), która w okresie poprzedzającym wybuch Powstania Warszawskiego prowadziła stałą obserwację ruchu wojsk niemieckich na terenie prawobrzeżnej Warszawy oraz dróg wylotowych (w tym linii kolejowych) z miasta. Od 26 lipca 1944 roku, harcerze Zawiszy, w tym „Orlik”, podzieleni na dwuosobowe patrole, rozmieszczeni w kilkunastu punktach, notowali wszelkie pojazdy oraz grupy żołnierzy przemieszczających się we wszystkich kierunkach. Posterunki te, ulokowane w domach, na balkonach czy w ogródkach, obsadzone były przez 24 godziny i zmieniane co dwie godziny. Jak wspominał „Orlik”, w rozmowie podczas której notowałem jego relację, było to jedno z najbardziej wyczerpujących zadań, jakie wypełniał w swoim życiu. Tak było aż do 1 sierpnia 1944 roku, gdy służba została zakończona, a harcerze na Pradze w tym „Orlik”, na terenie opanowanym przez powstańców oraz na terenach odbitych przez Niemców byli łącznikami, kolportowali „Wiadomości Radiowe” pochodzące z nasłuchu radia Londyn.

To harcerskie doświadczenie miało ogromny wpływ na jego życie, na jego zaangażowanie ideowe, wybory których w życiu dokonywał, wierność zasadom które wyznawał. Był obrońcą politycznym działaczy opozycji w czasach komunistycznych. Sam był uczestnikiem wielu opozycyjnych inicjatyw, działań oraz organizacji, łączących zgodnie z rodzinna tradycją walkę o niepodległość z walką o sprawiedliwość społeczną.

Miałem okazję poznać Go w latach osiemdziesiątych, gdy zbierałem materiały do swej książki o Szarych Szeregach w prawobrzeżnej Warszawie. Jako rozmówca, emanował ciepłem, spokojem i zaufaniem. Starał się nie powiększać swych zasług, a nawet zasłaniał się niepamięcią. O Jego dokonaniach, jako harcerza, młodocianego uczestnika Powstania Warszawskiego częściej mówili inni, niźli on sam. Niech pozostanie w naszej pamięci, jako „starszy brat”, który dzielił się z nami „bratnim słowem” i wskazywał kierunek drogi…

Czuwaj!

Przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

(–) harcmistrz Grzegorz Nowik

Anna MalinowskaLuty 16, 2019
janolsz02.jpg
3min0

Druhowie z Kluczborskiego Hufca Harcerzy „Płomień” pełnili wartę honorową przy trumnie śp. Jana Olszewskiego. W pogrzebie wzięli udział przedstawiciele ZHR, w tym Kapelan Naczelny ZHR oraz poczet ze sztandarem ZHR.

W piątkowym kondukcie żałobnym poczet sztandarowy ZHR oraz honorową asystę wystawiła Drużyna Rzeczpospolitej – 16 WDHy „Grunwald” wsparta przez harcerki i harcerzy z 16 WDHy „Sulima” i Szczepu 82 WDH. Harcerze ZHR pełnili też służbę w pocztach sztandarowych środowisk kombatanckich żegnających ś.p. Premiera na pl. Krasińskich i Cmentarzu Powązkowskim.W sobotę 16 lutego odbyła się msza żałobna w Archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Następnie kondukt z trumną przeszedł pod Pomnik Powstania Warszawskiego. Śp. Jan Olszewski został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.
Anna MalinowskaStyczeń 5, 2019
bg3-1280x852.jpg
2min0
Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (HOPR) to wykwalifikowana służba harcerek i harcerzy ZHR, którzy przez 2 lata przygotowali się do podjęcia służby podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie.
HOPR jest jednostką Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej powołaną 20 listopada 2002 r. Przygotowuje i szkoli harcerki i harcerzy ZHR do służby medycznej i ratownictwa w ZHR. HOPR organizuje ćwiczenia, szkolenia, manewry i w zakresie pierwszej pomocy, zabezpieczenie pracy śródrocznej gromad, drużyn i szczepów ZHR. Harcerki i harcerze ZHR prowadzą takie zajęcia w szkołach, świetlicach oraz organizują zabezpieczenie przedsięwzięć lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. Podczas akcji letniej ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownicy wodni pełnią służbę na koloniach zuchowych, obozach harcerskich i wędrownych.
Więcej informacji na stronie: www.hopr.zhr.pl

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.