Anna Malinowska, Autor w serwisie Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Strona 2 z 5

Anna MalinowskaStyczeń 5, 2019
bg3-1280x852.jpg
2min1473
Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (HOPR) to wykwalifikowana służba harcerek i harcerzy ZHR, którzy przez 2 lata przygotowali się do podjęcia służby podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie.
HOPR jest jednostką Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej powołaną 20 listopada 2002 r. Przygotowuje i szkoli harcerki i harcerzy ZHR do służby medycznej i ratownictwa w ZHR. HOPR organizuje ćwiczenia, szkolenia, manewry i w zakresie pierwszej pomocy, zabezpieczenie pracy śródrocznej gromad, drużyn i szczepów ZHR. Harcerki i harcerze ZHR prowadzą takie zajęcia w szkołach, świetlicach oraz organizują zabezpieczenie przedsięwzięć lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. Podczas akcji letniej ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownicy wodni pełnią służbę na koloniach zuchowych, obozach harcerskich i wędrownych.
Więcej informacji na stronie: www.hopr.zhr.pl
Anna MalinowskaGrudzień 6, 2018
4sal.jpg
1min2269

Druhny i druhowie! Spróbujcie swoich sił w konkursie na piosenkę zlotu ZHR 3.0. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 4 lutego 2019 roku.

Jakie są wytyczne?

Tekst piosenki powinien być oryginalny i napisany przez Was samodzielnie. Może składać się z co najmniej 2 zwrotek i refrenu, jednak nie może przekraczać 3 zwrotek. Wykonanie piosenki powinno być zarejestrowane, tak aby każde słowo było
słyszalne, bez zakłóceń i szumów w tle. 🙂

Zwycięzców poznamy na początku maja!

Przepraszamy za wszelkie zmiany.

UWAGA!

Termin nadsyłania zgłoszeń zostaje wydłużony do 6.02.2019.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłania go zgodnie z informacją w regulaminie.

Formularz zgłoszeniowy konkurs Piosenka Zlotowa ZHR 3.0


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
e-mail: naczelnictwo[at]zhr.pl

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.