stanisław broniewski

ZHR27 stycznia 2018
IMG_0605.jpg
12min0

„Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”. bł. Jan Paweł II

ZHR1 września 2017
1min451

Trzydzieści pięć lat temu – 12 września 1982 roku – odbyła się pierwsza pielgrzymka harcerska na Jasną Górę. Jej organizatorem była Rada Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM). Skupiała ona środowiska instruktorów, którzy dążyli do odrodzenia ruchu harcerskiego w Polsce, na zasadach ukształtowanych u jego zarania i sprawdzonych w Niepodległej Polsce i podczas […]

ZHR29 grudnia 2015
1min619

100 lat temu (29 grudnia 1915 roku) urodził się hm. RP Stanisław Broniewski „Orsza”, naczelnik Szarych Szeregów, dowódca akcji pod Arsenałem, powstaniec, współzałożyciel ZHR.

ZHR26 marca 2015
1min395

Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Następnie uczestnicy przeszli pod głaz upamiętniający odbicie Janka Bytnara „Rudego” z rąk gestapo. Tam odbył się apel poległych i złożenie wieńców.

ZHR13 lutego 2014
1min816

12 lutego br. w kościele św. Andrzeja przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie, w miejscu gdzie 12 lutego 1989 r. odbyła się historyczna zbiórka powołująca do życia ZHR, odprawiona została Msza Święta dziękczynna za 25 lat ZHR oraz za dusze członków ZHR, którzy odeszli na Wieczna Wartę. 


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.