Wsparcie pomocowe Polaków w Argentynie

Barbara Sobieska3 lutego 20222min62
Udało się zakończyć pozytywnie projekt „Wsparcie pomocowe Polaków w Argentynie”.

Dzięki dobrej współpracy ZHR, ZHP w Londynie, ZHP w Argentynie oraz Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie udało się zakończyć pozytywnie projekt „Wsparcie pomocowe Polaków w Argentynie” wsparty finansowo przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W grudniu wybrana grupa Polaków w Argentynie, będąca w szczególnie trudnej sytuacji materialnej oraz często zmagająca się z poważnymi problemami zdrowotnymi otrzymała wsparcie finansowe na łączną kwotę 25 000 zł. Osoby, którym udzielono wsparcia w ich bardzo ciężkim położeniu materialnym mogły doświadczyć, że Polska nie zapomina o swoich Rodakach nawet w najbardziej odległych zakątkach na świecie.Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Termin realizacji 01.06.2021 – 31.12.2021 r.

Zadanie publiczne realizowane w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”

Tytuł projektu „Wsparcie pomocowe Polaków w Argentynie”

Wartość dofinansowania 25 000 zł

Całkowity koszt zadania 27 400 zł


Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger