Anna Malinowska20 stycznia 20221min540
Naczelnictwo ZHR uchwałą z dnia 16 stycznia 2022 roku ogłosiło Spis Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Druhny i Druhowie! Naczelnictwo ZHR uchwałą z dnia 16 stycznia 2022 roku ogłosiło Spis Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Spis będzie prowadzony od 1 do 28 lutego 2022 roku. Na funkcję Komisarza Spisowego został powołany phm. Adam Skarżyński.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger