Barbara Sobieska23 listopada 20219min570
Otrzymaliśmy zaproszenie do współpracy w działaniach w kryzysie migracyjnym. Poniżej przedstawiamy obszary możliwej współpracy z Caritas Polska.

Warszawa, 20 listopada 2021 roku

Druhny i Druhowie!

W ostatnich miesiącach obserwujemy w otaczającej nas rzeczywistości wiele dynamicznych zdarzeń, które naruszają dotychczasowy porządek świata. Na co dzień wciąż zmagamy się z pandemią, ale również z troską próbujemy zrozumieć sytuację na polsko – białoruskiej granicy, gdzie migranci stają się ofiarami niedopuszczalnych działań politycznych i chciwości przemytników.

Jest zrozumiałe, że zapisana w naszym Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim postawa służby nie pozwala nam przejść obok tych spraw obojętnie. Przyszło nam jak zawsze na nowo odczytywać znaki czasów, podobnie jak naszym poprzednikom na szlaku 110 lat Harcerstwa. Zawsze pojawiało się pytanie, czy w porywach serca dobrze odczytujemy miejsce służby i czy ktoś nas nie rozgrywa, a może nawet skłóca. Ewangeliczne przesłanie «Ubogich zawsze macie u siebie» (Mk 14, 7) jest zaproszeniem, aby nigdy nie stracić z oczu darowanej okazji do czynienia dobra. Nie chodzi o to, by uspokoić sumienie poprzez danie jakiejś jałmużny, ale raczej o przeciwstawienie się kulturze obojętności i niesprawiedliwości, którą często praktykuje się w stosunku do ubogich. Stąd też zachęcamy do podejmowania roztropnych działań, które pogodzą dobrze rozumiany patriotyzm z koniecznością obrony naszych granic i pomocą bliźniemu w potrzebie.

Nasz wypróbowany od lat partner „Caritas Polska” w duchu dobrego Samarytanina podjął wiele działań pomocowych w obszarze pomocy migrantom i mieszkańcom pogranicza. Jesteśmy zaproszeni do skorzystania z możliwości współpracy. Nie zapominajmy również o wdzięczności służbom mundurowym: Straży Granicznej, Wojska Polskiego i Policji. To oni ofiarnie wypełniają obowiązek obrony naszych granic i zapewnienia bezpieczeństwa nam wszystkim. Pomyślmy o drobnych gestach wdzięczności dla nich za pełnioną bardzo trudną obecnie służbę.

Czuwaj!
Naczelnictwo ZHR


Druhny i Druhowie,
otrzymaliśmy zaproszenie do współpracy w działaniach w kryzysie migracyjnym. Poniżej przedstawiamy obszary możliwej współpracy z Caritas Polska. W większość tych działań mogą zaangażować się osoby pełnoletnie, ale w pomoc w zbieraniu produktów dla mieszkańców terenów przygranicznych czy w wsparcie ośrodków otwartych i zamkniętych mogą włączyć się wszyscy członkowie drużyn. Chętnych do służby bardzo prosimy o zgłaszanie się do Zarządów Okręgów w celu otrzymania informacji, kto w danym okręgu koordynuje działania.

Namioty Nadziei – wsparcie wolontariuszy w obsłudze namiotu w Podlipkach (poza strefą zamkniętą); możliwość samodzielnego przebywania w tej lokalizacji 2 – 4 osób od piątku do niedzieli (potrzebna pomoc już w najbliższy weekend) oraz ewentualne wsparcie w tygodniu przy rozładunkach żywności, ubrań itp. Harcerze nie będą wysyłani do lasu i nie będą również wjeżdżać do strefy zamkniętej. Wolontariuszami mogą być osoby pełnoletnie, zawsze w grupie powinien być mężczyzna. Cenne byłoby, gdyby wolontariusze mieli do dyspozycji własny samochód. Nocleg możliwy na plebanii w Podlipkach.

Wsparcie i/lub organizacja działań integracyjnych w Lininie i w Dębaku pod Warszawą), w otwartych ośrodkach dla cudzoziemców – organizacja zajęć dla dzieci, spotkań międzykulturowych, organizacja realnej pomocy dla osób opuszczających ośrodek (we współpracy z Centrum Migrantów CP).

Wsparcie działań w ośrodkach zamkniętych i otwartych odbywać się może jedynie poprzez Caritas Diecezjalne, które dostarczają pomoc do tych ośrodków. Listę kontaktów otrzymamy w przyszłym tygodniu. Po otrzymaniu danych do koordynatora, prosimy o nawiązanie współpracy i zgłoszenie gotowości do służby.

Ewentualne możliwe obszary działania w ośrodkach to:

  • paczka „świąteczna” dla dzieci (chcemy podarować radość dzieciom, ale nie epatujemy motywami religijnymi, pamiętając o tym, że większość tych dzieci jest innego wyznania);
  • dostarczenie konkretnych darów rzeczowych (nowych) po uprzednim ustaleniu Caritas z komendą danego ośrodka; (na podstawie listy zawierającej numer, płeć, wiek – bez danych osobowych);
  • w ośrodkach otwartych – organizacja spotkań integracyjnych, edukacyjnych szczególnie dla dzieci (patrz pkt 2);

Ośrodek zamknięty w Kętrzynie – wsparcie w poszukiwaniu psychologa/pedagoga, który na zlecenie Caritas Polska poprowadzi zajęcia integracyjne, edukacyjne, terapeutyczne dla dzieci – kontakt w tej sprawie – Caritas Polska; współpraca bezpośrednia z Caritas Warmińską w zakresie wsparcia działań w ośrodku – pomoc rzeczowa) – Obwód Warmińsko – Mazurski ZHR.

Akcja „Tytka charytatywna dla mieszkańców terenów przygranicznych”. Szczegóły akcji http://tytkacharytatywna.pl/. Torby przekazane do ZHR przez Caritas Polska, wypełnione niepsującą się żywnością oraz kosmetykami należy dostarczyć hurtowo (prosimy nie podawać adresu poszczególnym jednostkom, tylko dostarczyć jednym zbiorowym transportem) do: Caritas Polska, Caritas Białystok, Caritas Drohiczyn, Caritas Siedlce. Caritas Diecezjalne i Caritas Polska rozwiozą paczki do parafii. Jedna torba nie może ważyć więcej niż 7 kg, proponujemy więc, aby były to produkty świąteczne wyższej jakości, na które seniorzy z terenów przygranicznych nie mogą sobie pozwolić – kawa, herbata, słodycze świąteczne, czekolady, przyprawy, sucha kiełbasa niewymagająca lodówki, majonez, szynka w puszce, brzoskwinie, ananasy w puszce, mak w puszce + kosmetyki jako prezent. Prosimy o deklaracje, ile tytek możecie przygotować do poszczególnych Caritas Diecezjalnych, tak aby w czwartek przekazać to dyrektorom.

Adoracja Najświętszego Sakramentu, w intencji rozwiązania kryzysu migracyjnego. Zaproszenie do stałej modlitwy kapłanów i wiernych z całej Polski. Może uda się stworzyć transmisję on-line, ewentualnie umożliwić łączenia z innymi miejscami modlitwy. Msza święta w tej intencji raz dziennie.


List w sprawie pomocy na granicy PHH – plik do pobrania

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger