Zasady organizacji zbiórek od 14 listopada

Barbara Sobieska15 listopada 20219min1274
Druhny i Druhowie, w załączeniu przedstawiamy zaktualizowane wyjaśnienia dotyczące bezpośredniej działalności jednostek ZHR.

Druhny i Druhowie,
w załączeniu przedstawiamy zaktualizowane wyjaśnienia dotyczące bezpośredniej działalności jednostek ZHR, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów. Prosimy Was o rozważne dostosowanie się do zasad organizacji zbiórek i dbanie o ich przestrzeganie. Dystans, higiena i zasłanianie ust oraz nosa (tam, gdzie jest to obowiązkowe) powinny być nadal bezwzględnie stosowane. Każda instruktorka i instruktor powinni pamiętać, że kluczowe jest dbanie o bezpieczeństwo naszych wychowanków. Przypominamy o konieczności stosowania dezynfekcji rąk, a także czyszczenia i wietrzenia pomieszczeń.

Zmiany w stosunku do poprzednich wersji dotyczą przede wszystkim:

1.Rezygnacji z konieczności udziału osoby pełnoletniej w zbiórce zastępu (zmiana obowiązująca od 8 maja 2021 r.). Nie zwalnia to jednak drużynowego z odpowiedzialności za pracę zastępu, w tym dopilnowania organizacji zbiórki, zgodnie z wymogami.

2. Rezygnacji z obowiązku zgłaszania organizacji zbiórki do odpowiedniej władzy ZHR (np. do hufcowej/hufcowego), przy czym należy pamiętać, że działania drużyn i innych jednostek powinny odbywać się zgodnie z zatwierdzonym planem pracy, zaś biwaki wymagają zatwierdzenia wg zasad ogólnych obowiązujących w ZHR.

3. Rezygnacji z zapisu o obowiązku realizacji w programie każdej zbiórki działań dotyczących zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19. Uważamy, że każde działanie wychowawcze z młodzieżą jest nakierowane między innymi na ograniczenie skutków rozprzestrzeniania się wirusa.

4. Liczby uczestników zbiórek na zewnątrz: obecnie dopuszczalna liczba osób to 150. Do liczby uczestników nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych. Pamiętajmy, że w razie braku pewności, czy ktoś jest zaszczepiony czy nie, osobę taką należy traktować jako niezaszczepioną (pod kątem ustalenia liczby uczestników zbiórki). Jeżeli więc w zbiórce uczestniczy np. 50 osób, nie jest konieczna weryfikacja.

5. Zbiórek w pomieszczeniach: 1 osoba na 7 m2, a jeżeli wymóg ten nie jest przestrzegany (osób jest więcej), to łączna liczba uczestników nie może przekroczyć 25 osób, z wyłączeniem osób w pełni zaszczepionych i domowników. W razie braku pewności, czy ktoś jest zaszczepiony czy nie, osobę taką należy traktować jako niezaszczepioną. Ze względu na obecną konstrukcję przepisów zrezygnowaliśmy z rozróżniania zbiórek na odbywane w harcówkach od zbiórek w innych pomieszczeniach. Zasady są wspólne dla wszystkich zbiórek odbywanych w pomieszczeniach. Kadra instruktorska powinna szczególnie zadbać, aby nie doprowadzać do zbytniego gromadzenia się w małych pomieszczeniach.

6. Dopuszczamy organizację biwaków, przy zachowaniu wszystkich zasad wynikających z obowiązujących instrukcji i regulaminów, a nadto:

a) w przypadku biwaków organizowanych w hotelach, agroturystyce, schroniskach itp., według zasad hotelowych, wskazanych przez właściciela obiektu.

b) w harcówkach, parafiach, szkołach itp. (czyli miejscach użyczanych nam niekomercyjnie) – liczba uczestników nie powinna być większa, niż 1 osoba na 7m2, ale nie więcej niż 25 osób, przy czym do tej liczby nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych.

c) w przypadku prowadzenia zajęć na zewnątrz (podczas biwaku) liczba osób uczestniczących w zajęciach, nie powinna być większa, niż w przypadku zbiórek prowadzonych na zewnątrz.

d) zalecamy przejazdy z pominięciem środków komunikacji publicznej, lecz nie wykluczamy takiej możliwości.

7. W zbiórkach nie mogą uczestniczyć osoby niezaszczepione, które w okresie 14 dni przed zbiórką miały bezpośredni kontakt z osobą podlegającą izolacji z powodu COVID-19. Pamiętajcie więc, aby uważnie przeczytać zasady organizacji zbiórek i ich przestrzegać, także w kwestiach, które pozostały nie zmienione.

Ewentualne wątpliwości należy konsultować z Zarządami Okręgów.
Czuwaj!
Naczelnictwo ZHR


UCHWAŁA NACZELNICTWA ZHR nr 427/6 z dnia 12. listopada 2021 r. w sprawie bezpośrednich działań jednostek ZHR

Wyjaśnienie w sprawie bezpośrednich działań jednostek ZHR

Zasady prowadzenia działań bezpośrednich przez jednostki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – Załącznik do UCHWAŁY NACZELNICTWA ZHR nr 427/6 z dnia 12. listopada 2021 r.

UCHWAŁA NACZELNICTWA ZHR nr 427/1 z dnia 07 listopada 2021 r. w sprawie bezpośrednich działań jednostek ZHR

Zasady prowadzenia działań bezpośrednich przez jednostki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – Załącznik do UCHWAŁY NACZELNICTWA ZHR nr 427/1 z dnia 07 listopada 2021 r.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger