Dołącz do Forum o Wychowaniu

Anna Malinowska28 października 20215min38
Dziś już po raz trzeci zapraszamy na Forum o wychowaniu, by kontynuować dialog społeczny o kierunkach wychowania trzeciej dekadzie XXI wieku, umożliwiając wielu środowiskom naukowym, oświatowym, instytucjom państwowym, organizacjom pozarządowym wymianę myśli i doświadczeń dotyczących wychowania dzieci i młodzieży.

Szanowni Państwo!
W 2019 roku organizacje harcerskie i skautowe organizując pierwsze ogólnopolskie „Forum o wychowaniu”, rozpoczęły debatę o wychowaniu dzieci i młodzieży, by stworzyć płaszczyznę do publicznej dyskusji, w której biorą udział przedstawiciele świata nauki, praktycy wychowania, rodzice, nauczyciele, instruktorki i instruktorzy harcerscy.

Dziś już po raz trzeci zapraszamy na „Forum o wychowaniu”, by kontynuować dialog społeczny o kierunkach wychowania trzeciej dekadzie XXI wieku, umożliwiając wielu środowiskom naukowym, oświatowym, instytucjom państwowym, organizacjom pozarządowym wymianę myśli i doświadczeń dotyczących wychowania dzieci i młodzieży.

Motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest proces wychowawczy, którego nie przerwała pandemia i nie zawiesił lockdown. Wychowanie jest procesem, którego efektów prawdopodobnie nie zobaczy wielu wychowawców, jednak to tylko wzmaga naszą odpowiedzialność i motywuje do jeszcze większego zaangażowania, czujności i wysiłku.

Ostatni rok uwidocznił, jak bardzo dzieci i młodzież potrzebują prawdziwych wychowawców, wsparcia i grupy rówieśniczej, jak bardzo potrzebują realnego świata. Pokazał również, jak bardzo wychowawcy są świadomi odpowiedzialności, swojej roli i zadań. Ale także jak bardzo są osamotnieni w swojej pracy. Podczas naszej konferencji pochylimy się nad wynikami badań dotyczącymi młodych ludzi w czasie pandemii, a na tej podstawie będziemy dyskutować o tym, jak zmieniły się dzieci i młodzież w pandemii, jak dotrzeć do młodych ludzi, jak pandemia wpłynęła na relacje rodziców, nauczycieli i wychowawców z dziećmi i młodzieżą oraz jak naukowcy eksperci postrzegają wpływ pandemii na proces wychowawczy.

Zapraszam serdecznie do udziału w konferencji. Spotykamy się online 5 listopada.
Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem formularza na stronie www.calymzyciem.pl

„Forum o wychowaniu” jest wspólnym przedsięwzięciem organizowanym przez Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skautów Europy – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, Stowarzyszenie Harcerskie, Royal Rangers Polska, Stowarzyszenie Skauci Króla i Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”. Organizacje te są objęte wsparciem Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030, dla którego Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest instytucją zarządzającą.

Współorganizatorem konferencji jest Kancelaria Prezydenta RP.

Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
hm. Małgorzata Sinica
koordynatorka Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger