Warsztaty w ramach Forum o Wychowaniu – Swarzędz

Barbara Sobieska21 października 20212min39
W ramach działań programu 'Całym Życiem', zespół organizujący zeszłoroczną ogólnopolską konferencję 'Forum o Wychowaniu' przygotował autorskie narzędzie mające na celu usystematyzowanie pracy różnych - lokalnie działających - środowisk wychowawczych.

Przy użyciu narzędzia – poprzez wzajemną wymianę doświadczeń oraz uwspólnienie spojrzenia na wychowanka – mają one okazję wypracować program współpracy, który realnie może przyczynić się do polepszenia poziomu wychowania młodzieży w ich środowisku.

Dotychczas, ze względu na obostrzenia okołopandemiczne, warsztaty dotyczące wspomnianego narzędzia odbywały się jedynie w zdalnej wersji on-line, jednakże na początku października, w Swarzędzu, udało się zorganizować pierwszą stacjonarną edycję warsztatów.

Uczestnicy, prowadzeni przez trenerów będących instruktorami harcerskimi, mieli okazję poznać teoretyczne założenia projektu, ale przede wszystkim, analizując lokalne środowisko swarzędzkiej młodzieży i wymieniając się swoimi indywidualnymi spostrzeżeniami, przechodząc przez kolejne kroki narzędzia, wymyślić program, który może poprawić sytuację rozpatrywanej grupy wychowanków.


Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger