Zanieśli harcerskie zobowiązania do św. Jadwigi

Jan Garnecki18 października 20214min71
Rozpoczęli po harcersku – przy ogniu, przy którym podjęli zobowiązania na najbliższy czas. Zaraz potem ruszyli wspólnie z Pieszą Pielgrzymką Wrocławską do Trzebnicy, by jak co roku pomodlić się przy grobie św. Jadwigi. Tak pielgrzymowała grupa nr 19, którą od lat nazywa się również „harcerską”.

Dziś przybyliście tutaj, by potwierdzić, że w nowym stuleciu nie dacie się użyć jako narzędzia przemocy i zniszczenia.

Tymi słowami świętego Jana Pawła II pielgrzymowanie do Trzebnicy rozpoczęła grupa harcerska. Przy świetle pochodni i blasku wschodzącego Słońca druhny i druhowie z Okręgu Dolnośląskiego ZHR podjęli się zobowiązania do pracy nad sobą. Po włączeniu w główny nurt Pielgrzymki młodzi odmówili Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i ze śpiewem na ustach pomaszerowali do grobu św. Jadwigi.

Ciekawym urozmaiceniem pątniczej drogi była konferencja przewodnika grupy ks. phm. Adama Kwaśniewskiego, po której nastąpiły dyskusje w mniejszych grupach na temat roli harcerek i harcerzy w tworzeniu synodalności Kościoła, oparte o Dokument Przygotowawczy zbliżającego się Synodu.

Grupa harcerska jest otwarta na wszystkich pielgrzymów – przyjaciół, rodziców i harcerzy oraz skautów z innych organizacji. Ma też swoją specyfikę. Podczas drogi harcerze pełnią różne służby, m.in. medyczną, porządkową, czy medialną.

Pielgrzymka do Trzebnicy od dawna wpisana jest do kalendarzy drużyn z Dolnego Śląska, które traktują ją jako inaugurację harcerskiego roku. Od lat mam przyjemność przewodzić tej grupie i zawsze jestem pod wrażeniem wszystkich zaangażowanych w przygotowanie i poprowadzenie śpiewów, zabezpieczenie medyczne, czy wsparcie techniczne. Dzięki nim nasza grupa zawsze zachowuje swój harcerski charakter – mówi ks. phm. Adam Kwaśniewski, przewodnik grupy i kapelan Okręgu Dolnośląskiego ZHR.

Po dotarciu do Trzebnicy odbył się uroczysty apel, na którym stawiło się ponad 120 uczestników. Pielgrzymka zakończyła się wspólnym uczestnictwem w Eucharystii. Wzbogaceni w duchowe owoce tego dnia młodzi wrócili do domów, by w swoich środowiskach szerzyć miłość, pokój i Ewangelię.

Doświadczenie Pielgrzymki jest bardzo cenne w naszej pracy harcerskiej. Można powiedzieć, że wędrówka do Trzebnicy jest niejako odbiciem pełnej wyzwań i trudności drogi, jaką pokonujemy w harcerstwie, realizując stopnie i sprawności. Pielgrzymka stanowi także szczególną wartość dla druhen z Dolnośląskiej Chorągwi Harcerek, której patronuje święta Jadwiga – mówi wędr. Monika Kacperczyk, jedna z odpowiedzialnych za organizację grupy harcerskiej.

Relacja: dh Monika Kacperczyk | Zdjęcia: dh Szymon Krasucki

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger