Anna Malinowska10 października 20215min13
Serdecznie zapraszamy na Forum o Wychowaniu, które odbędzie się 5 listopada w formie online.

W 2019 roku organizacje harcerskie i skautowe przeprowadzając pierwsze ogólnopolskie „Forum o wychowaniu”, rozpoczęły debatę o wychowaniu dzieci i młodzieży, by w ten sposób tworzyć płaszczyznę do publicznej dyskusji, w której biorą udział przedstawiciele świata nauki, praktycy wychowania, rodzice, nauczyciele, instruktorki i instruktorzy harcerscy.

W 2021 roku kontynuujemy debatę społeczną na temat kierunków wychowania w trzeciej dekadzie XXI wieku, umożliwiając wielu środowiskom naukowym, oświatowym, instytucjom państwowym, organizacjom pozarządowym wymianę myśli i doświadczeń dotyczących wychowania dzieci i młodzieży.

Motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest zwrócenie uwagi na wpływ pandemii Covid-19 na proces wychowawczy oraz spojrzenie w przyszłość.

Forum o wychowaniu jest wspólnym przedsięwzięciem organizowanym przez Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skautów Europy – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, Stowarzyszenie Harcerskie, Royal Rangers Polska, Stowarzyszenie Skauci Króla i Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”. Organizacje te są objęte wsparciem Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030, dla którego Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest instytucja zarządzającą.

Chcemy pokazywać harcerstwo i skauting jako wszechstronną, skuteczną i sprawdzoną koncepcję wychowawczą, bo, jak mówił Robert Baden-Powell: „Celem wychowania skautowego jest podniesienie poziomu przyszłych, wzorowych obywateli, szczególnie pod względem charakteru i zdrowia; zastąpienie samolubstwa służbą dla bliźnich”.

Konferencja jest finansowana przez NIW ze środków ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

Organizacje harcerskie i skautowe mają zaszczyt zaprosić konferencję

Forum o Wychowaniu, która odbędzie się 5 listopada 2021 w formie online.

CELE PROJEKTU „FORUM O WYCHOWANIU”: stworzenie wspólnej płaszczyzny do publicznej dyskusji o wychowaniu dzieci i młodzieży, w której udział biorą przedstawiciele świata nauki, praktycy wychowania, rodzice, nauczyciele, instruktorki i instruktorzy harcerscy, otwarcie debaty społecznej na temat kierunków wychowania młodzieży w trzeciej dekadzie XXI wieku, pokazanie harcerstwa i skautingu jako wszechstronnej, skutecznej i sprawdzonej koncepcji wychowawczej.

CELE KONFERENCJI W 2021 ROKU: zwrócenie uwagi na wpływ pandemii Covid-19 na proces wychowawczy oraz spojrzenie w przyszłość.

UCZESTNICY: społeczność, która zajmuje się tworzeniem systemów edukacyjnych, kadra naukowa uczelni wyższych, kadra instruktorska organizacji harcerskich i skautowych (kształcąca, tworząca narzędzia metodyczne i programy), osoby zajmujące i interesujące się edukacją, nauczyciele, rodzice.

KOMITET NAUKOWY:

  • zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
  • zw. dr hab. Bogusław Śliwerski
  • zw. dr hab. Adam Massalski
  • zw. dr hab. Grzegorz Nowik
  • prof. zw. dr hab. Bogusław Edward Migut
  • dr hab. Jacek Kurzępa, profesor SWPS
  • dr hab. Maciej Tanaś, profesor APS
  • dr hab. Tomasz Huk
  • dr Ewa Palamer-Kabacińska
  • dr Jakub Czarkowski

Forum odbędzie się 5 listopada w formie online. Serdecznie zapraszamy!

Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji o wydarzeniu znajduje się

na stronie www.calymzyciem.pl/forum/

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger