hm. Wincenty Pawlaczyk odszedł na Wieczną Wartę

Jan Garnecki16 września 20213min131
W wieku 82-lat zmarł hm. Wincenty Edmund Pawlaczyk, jeden z założycieli ZHR, członek KIHAM-u.

Wincenty Edmund Pawlaczyk urodził się 29 września 1939 r. w Piotrkowie Trybunalskim. W 1942 r. Jego rodzina przeniosła się do Kalisza. W latach 1947-1949 młody Wincenty należał do 2. Gromady Zuchów. W 1957 r. po otrzymaniu matury w I L.O. im. A. Asnyka, rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam włączył się aktywnie w działania harcerstwa w Instruktorskiej Drużynie Akademickiej „Płomień”.

Po powrocie ze studiów do Kalisza w latach 1962 – 1968 kontynuował działalność harcerską w duchu służby Bogu i Polsce. W 1968 r. na obozie w Sierakowie wizytacja kaliskiej Komendy Hufca ZHP próbowała zwolnić go z funkcji komendanta za to, że młodzież uczestniczyła w niedzielę we mszy św. Po powrocie z obozu, nie mogąc się pogodzić z ideologizacją ZHP na wzór sowieckich pionierów, zawiesił harcerską działalność na 12 lat.

Po wydarzeniach sierpnia 1980 roku Wincenty E. Pawlaczyk włączył się w próby przywrócenia harcerstwu jego przedwojennego charakteru. Aktywnie uczestniczył w ruchu Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego KIHAM. Po likwidacji KIHAM-u przez władze ZHP – zakładał w Kaliszu nowe drużyny harcerskie i zuchowe. Prowadził je zgodnie z przedwojenną metodą harcerską, w duchu służby Bogu i Polsce. Organizowane przez niego obozy, zimowiska i biwaki wychowały całe pokolenia Kaliszan. W latach 1982-1989 uczestniczył w pracach nielegalnego Ruchu Harcerskiego, w 1986 r. założył w Kaliszu Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy, a w lutym 1989 r. był jednym z inicjatorów założenia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Jego podpis znajduję się na akcie założycielskim ZHR.

Pamiętajmy o nim w modlitwie! Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie!

Na podstawie życiorysu umieszczonego na stronie redakcji „Kalisz Nasze Miasto”.

Zdjęcie: archiwum Pawła Pawlaczyka ze strony „Kalisz Nowe Miasto”

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger