Posiedzenie Rady Naczelnej w Sulejówku

Anna Malinowska2 lipca 20213min307
26 czerwca 2021 r. w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku odbyło się 152 posiedzenie Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

26 czerwca 2021 r. w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku odbyło się 152 posiedzenie Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Rada Naczelna przyjęła informację Przewodniczącego ZHR, Naczelniczki Harcerek i Naczelnika Harcerzy na temat działań Naczelnictwa i Głównych Kwater w okresie od lutego 2021 r., a także informację Wiceprzewodniczącego ZHR hm. Karola Siergieja nt. procesu zakończonego w dniu 23.06.br. w pierwszej instancji uniewinnieniem Komendanta oraz Wicekomendanta obozu w Suszku w 2017 r.

Rada Naczelna wysłuchała informacji nt. przygotowań do tegorocznej Akcji Letniej uwzgledniających wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. organizacji obozów w związku z epidemią COVID-19. Na podstawie informacji otrzymanych z okręgów Rada Naczelna odnotowała z satysfakcją, że ok. 80 % członków ZHR weźmie w 2021 roku udział w obozach, koloniach oraz kursach wakacyjnych. Dostrzeżono też wzrost wykorzystania przez rodziców Bonu Turystycznego do pokrycia kosztów organizacji letniego wypoczynku.

Rada Naczelna przyjęła informację nt. przygotowań do XVII Zjazdu ZHR, który odbędzie się w dniach 27-29 sierpnia 2021 r. na terenie bazy ZHR w Ząbiu oraz dyskutowała na temat propozycji Naczelnictwa dotyczących grup problemowych, które mogłyby obradować podczas Zjazdu. Omawiano także zagadnienia związane realizacją budżetu w roku 2020 oraz za pierwsze 6 miesięcy 2021 r. Skarbnik ZHR poinformował RN o trwającym badaniu sprawozdania finansowego ZHR za rok
2020 przez biegłego rewidenta.

Realizując §18 pkt 3 lit. n) Statutu ZHR Rada Naczelna zapoznała się z projektem Regulaminu ruchu programowo-metodycznego „Harcerska Afryka” i zdecydowała o zgłoszeniu uwag do projektu.

Ustalono, że doświadczenia okręgów i środowisk oraz wnioski z pracy Związku w czasie pandemii COVID-19 zostaną przedstawienie w formie zbiorczego zestawienia.

Następnie członkowie Rady Naczelnej zwiedzili wystawę stałą otwartego 14 sierpnia 2020 r. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (www.muzeumpilsudski.pl).

Kolejne posiedzenie Rady Naczelnej zaplanowano jeszcze przed XVII Zjazdem ZHR.

Sekretarz Rady Naczelnej
hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR


Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger