Dodatkowe zasady organizacji wypoczynku w trakcie „Akcji letniej 2021” w związku z epidemią COVID-19

Anna Malinowska22 czerwca 20213min283
Druhny i Druhowie, Naczelnictwo ZHR przyjęło uchwałę w sprawie dodatkowych zasad organizacji organizacji obozów, kolonii, kursów i innych form wypoczynku w trakcie „Akcji letniej 2021” w związku z epidemią COVID-19.

Druhny i Druhowie,

Naczelnictwo ZHR przyjęło uchwałę w sprawie dodatkowych zasad organizacji organizacji obozów, kolonii, kursów i innych form wypoczynku w trakcie „Akcji letniej 2021” w związku z epidemią COVID-19.


Uchwała Naczelnictwa ZHR nr 414/2 z 22.06.2021

HAL2021 zał. do karty kwalifikacyjnej pełnoletniego uczestnika wypoczynku

HAL2021 ośw. pełnoletniego uczestnika w dniu wyjazdu

HAL2021 ośw. rodziców w dniu wyjazdu

HAL2021 zał. do karty kwalifikacyjnej niepełnoletniego uczestnika wypoczynku

HAL2021 ośw. członka kadry w dniu wyjazdu

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger