Ostatnie miejsca na kursie KPP przed wakacjami!

Barbara Sobieska3 czerwca 20215min103
Zostały ostatnie miejsca na kursie KPP56. To wyjątkowa okazja, aby zdobyć cenne umiejętności i uprawnienia przed Harcerską Akcją Letnią.

SZCZEGÓŁOWE INFORAMCJE

Kurs ma limitowaną liczbę miejsc – 24 osoby.
Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego zakończyły się 31 maja, jednak mamy możliwość zaproszenia na kurs jeszcze kilku osób:

Chętnych prosimy o pilne wypełnienie formularza: FORMULARZ

Na szkolenie KPP przyjmowani są członkowie ZHR, przede wszystkim osoby uczestniczące w projekcie Czas na Młodzież, według poniższych priorytetów:
a) pełnoletni członkowie HOPR,
b) instruktorki i instruktorzy ZHR,

Członkowie ZHR muszą mieć zgodę przełożonego na udział w kursie (nie trzeba jej przesyłać).
Członkowie HOPR muszą mieć zgodę koordynatora HOPR.

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania jest wpłata składki programowej na konto HOPRu nie później niż do 24 godzin po uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia na kurs.
Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach HOPR (hopr.zhr.pl/pliki).

Kurs KPP z noclegami, wyżywieniem i transportem to koszt ok. 2300 zł.
Dofinansowanie kursu jest możliwe w ramach unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Osoby spoza projektu POWER otrzymają dofinansowanie kursu w ramach projektu Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych.
W związku z potwierdzeniem rezerwacji swojego miejsca, zwrotem środków za transport oraz konieczności opłacenia zaliczek, uczestnik powinien uiścić składkę programową w wysokości
200 zł – osoby należące do HOPR
300 zł – osoby nienależące do HOPR
Składkę należy wpłacić zaraz po zgłoszeniu, na podane niżej dane.
Odbiorca: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Numer konta: 50 1090 1043 0000 0001 2317 1133
Tytuł przelewu: KPP56 – składka programowa (imię i nazwisko kursanta)
Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na kurs otrzymają zwrot wpłaconych środków do 10 czerwca 2021.

Program/Plan/Opis:

06.06 godz. 13:00 – zbiórka i wyjazd z Gdańska-Wrzeszcza, dojazd na miejsce kursu, zakwaterowanie
13.06 godz. 16:00 – przyjazd do Gdańska-Wrzeszcza
Program, przebieg i kadra kursu są uregulowane rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Kurs trwa 66 godzin i zawiera w programie m.in. takie zagadnienia:
– organizacja ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwo,
– sprzęt ratowniczy,
– anatomia i fizjologia człowieka, ocena poszkodowanego, badanie wstępne i szczegółowe,
– poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja i defibrylacja AED,
– stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia,
– urazy mechaniczne i obrażenia,
– zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna,
– psychologiczne wsparcie poszkodowanych.
Kurs kończy się państwowym egzaminem.
————————————————————
UWAGA! W związku z tym, że na kurs zbierają się uczestnicy z całej Polski od każdego będzie wymagane oświadczenie, że uczestnik/czka nie przebywa na kwarantannie bądź samoizolacji.
Resztę procedur regulują odpowiednie przepisy prawa.

Po zaliczeniu kursu (obowiązkowe uczestnictwo we wszystkich zajęciach) i zdaniu egzaminu absolwent
otrzymuje certyfikat ukończenia kursu i tytuł RATOWNIKA uprawniający i zobowiązujący do udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (ratownik KPP) to najwyższe
uprawnienia państwowe dla osób niemających wykształcenia medycznego i równolegle stopień wyszkolenia
w HOPR ZHR.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger