Początek ruchu harcerskiego w Polsce – to już 110 lat!

Grzegorz Bielawski22 maja 20212min128
Dokładnie 110 lat temu, 22 maja 1911 r. powstały oficjalnie pierwsze drużyny harcerskie na ziemiach polskich.

Polacy o skautingu usłyszeli w 1909 r, kiedy zaczęły pojawiać się o nim pierwsze wzmianki w pismach, m.in. „Słowie Polskim”. Wartości, które niósł on ze sobą, szybko zostały dostrzeżone przez młodzieżowe organizacje takie jak „Zarzewie”, „Sokół” i „Eleusis”.

W 1910 r. Andrzej Małkowski przetłumaczył książkę „Scouting for boys” oraz zaczęły formować się pierwsze zastępy. 10 października zostaje założona pierwsza drużyna. Kilka miesięcy później, 21 maja powstaje Komenda Skautowa we Lwowie i dzień później Małkowski oficjalnie powołuje następujące jednostki:

  • I Lwowską Drużynę Skautów im. Tadeusza Kościuszki
  • II Lwowską Drużynę Skautów im. Jana Karola Chodkiewicza
  • III Lwowską Drużynę Skautek im. Emilii Plater
  • IV Lwowską Drużynę Skautów

Właśnie powstanie tych drużyn i datę 22 maja 1911 r. symbolicznie uznaje się za początek harcerstwa w Polsce.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger