Zasady organizacji zbiórek od 8 maja

Anna Malinowska8 maja 20216min1750
Druhny i Druhowie, w załączeniu przedstawiamy zaktualizowane wyjaśnienia dotyczące bezpośredniej działalności jednostek ZHR.

Druhny i Druhowie,

w załączeniu przedstawiamy zaktualizowane wyjaśnienia dotyczące bezpośredniej działalności jednostek ZHR, wynikające z nowych przepisów, zmniejszających ograniczenia wynikające ze stanu pandemii.

Przepisy zostały opublikowane 06.05.2021 r. (w czwartek wieczorem), zaś Naczelnictwo podjęło uchwałę w piątek, tak by od soboty możliwa była organizacja zbiórek wg nowych zasad. Presja czasu powoduje, że być może możliwe są inne (lepsze) rozwiązania.

Staraliśmy się zareagować maksymalnie korzystnie, nie tylko w zgodzie z prawem, ale też z zasadami obowiązującymi w naszej organizacji.

Prosimy Was o rozważne dostosowanie się do nowych zasad organizacji zbiórek i dbanie o ich przestrzeganie. Dystans, higiena i zasłanianie ust i nosa (tam, gdzie jest to obowiązkowe) powinny być nadal bezwzględnie stosowane. Każda instruktorka i instruktor powinni pamiętać, że kluczowe jest dbanie o bezpieczeństwo naszych wychowanków. Co kilka tygodni zmieniają się przepisy, natomiast to jedno pozostaje niezmienne: bezpieczeństwo naszych podopiecznych.

Zmiany w stosunku do poprzednich wersji dotyczą przede wszystkim:

1. Rezygnacji z konieczności udziału osoby pełnoletniej w zbiórce zastępu.
Nie zwalnia to jednak drużynowego z odpowiedzialności za pracę zastępu, w tym dopilnowania organizacji zbiórki, zgodnie z wymogami.

2. Liczby uczestników zbiórek na zewnątrz:
a) do 28 maja – do 25 osób
b) od 29 maja – do 50 osób.

3. Zbiórek w harcówkach:
1 osoba na 7 m2, jednakże zalecane jest nie więcej, niż 25 osób.

4. Zbiórek w mieszkaniach prywatnych:
do 25 osób, zalecane jest, aby nie było ich więcej, niż 1 osoba na 7m2 lokalu.
Kadra instruktorska powinna szczególnie zadbać, aby nie doprowadzać do zbytniego gromadzenia się w małych pomieszczeniach.

5. Dopuszczamy organizację biwaków, przy zachowaniu wszystkich zasad wynikających z obowiązujących instrukcji i regulaminów, a nadto:

a) w przypadku biwaku organizowanych w hotelach, agroturystyce, schroniskach itp. wg zasad hotelowych, wskazanych przez właściciela obiektu.

b) w harcówkach, parafiach, szkołach itp. (czyli miejscach użyczających nam przestrzeń niekomercyjnie) – liczba uczestników nie powinna być większa, niż 1 osoba na 7m2, ale nie więcej niż 25 osób.

c) W przypadku prowadzenia zajęć na zewnątrz (podczas biwaku) liczba osób uczestniczących w zajęciach, nie powinna być większa, niż w przypadku zbiórek prowadzonych na zewnątrz.

d) Zalecamy przejazdy z pominięciem środków komunikacji publicznej, lecz nie wykluczamy takiej możliwości.

Pozostałe zasady nie uległy zmianie.

Pamiętajcie więc, aby uważnie przeczytać nowe zasady organizacji zbiórek i bezwzględnie ich przestrzegać, także w kwestiach, które pozostały nie zmienione (zgłaszanie zbiórek, kwestie bezpieczeństwa, raportowanie i wszystkie pozostałe).

Ewentualne uwagi do nowych zasad należy zgłaszać do Zarządów Okręgów.

Czuwaj!
Naczelnictwo ZHR


Uchwała Naczelnictwa ZHR nr 411/1 z 07.05.2021

Zasady organizacji zbiórek od 8 maja 2021 roku

Wyjaśnienia do Zasad organizacji zbiórek od 8 maja 2021 roku

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger