Zasady organizacji zbiórek

Anna Malinowska10 kwietnia 20212min808
Naczelnictwo ZHR zdecydowało o nieprzedłużaniu ograniczeń w działalności Związku wprowadzonych w okresie świątecznym. Tym samym działalność ZHR może być prowadzona wg zasad obowiązujących przed 27 marca 2021 r.

Druhny i Druhowie!
Naczelnictwo ZHR zdecydowało o nieprzedłużaniu ograniczeń w działalności Związku wprowadzonych w okresie świątecznym. Tym samym działalność ZHR może być prowadzona wg zasad obowiązujących przed 27 marca 2021 r.

Przypominamy, że warunkiem odbywania zbiórek w przestrzeni publicznej (na powietrzu) oraz w harcówkach i innych pomieszczeniach, jest bezwzględne przestrzeganie określonych przez Naczelnictwo ZHR „Zasad prowadzenia działań bezpośrednich przez jednostki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej”.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną, Naczelnictwo zaleca, aby wszelkie możliwe działania bezpośrednie (zbiórki) były prowadzone na powietrzu, ze ścisłym przestrzeganiem celów zbiórki, trybu zgłaszania zbiórki, ilości uczestników oraz stosowanych środków bezpieczeństwa (maseczki, odległości, dezynfekcja, dystans pomiędzy uczestnikami). Przestrzeganie tych zasad jest niezwykle ważne w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Naczelnictwo rozpoczęło konsultacje z komendantkami i komendantami chorągwi oraz przewodniczącymi zarządów okręgów, w celu ustalenia dalszych zasad bezpośredniego funkcjonowania Związku po 18 kwietnia 2021 r.

Czuwaj!
Naczelnictwo ZHR

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger