Zasady organizacji zbiórek do 28 lutego

Anna Malinowska15 lutego 20213min1744
Zmiany w stosunku do poprzednich wersji dotyczą przede wszystkim umożliwienia tymczasowego prowadzenia zbiórek sportowych oraz zbiórek (biwaków) z nocowaniem. Zmiany w tej kwestii zostały wprowadzone przejściowo do 28 lutego 2021 r., co wynika z przepisów powszechnie obowiązujących

Druhny i Druhowie,
w załączeniu przedstawiamy zaktualizowane wyjaśnienia dotyczące bezpośredniej działalności jednostek ZHR.

Zmiany w stosunku do poprzednich wersji dotyczą przede wszystkim umożliwienia tymczasowego prowadzenia zbiórek sportowych oraz zbiórek (biwaków) z nocowaniem. Zmiany w tej kwestii zostały wprowadzone przejściowo do 28 lutego 2021 r., co wynika z przepisów powszechnie obowiązujących. W zależności od rozwoju sytuacji będziemy te zasady korygować. Ponadto uregulowane zostały kwestie działalności władz naczelnych i terenowych ZHR.

Naszym celem niezmiennie jest umożliwienie prowadzenia zbiórek drużyn, gromad i zastępów na tyle, na ile jest to obecnie możliwe i na co pozwalają powszechnie obowiązujące przepisy. Wszelkie szczegółowe zasady organizacji zbiórek w kontakcie bezpośrednim zawarte są w uchwale Naczelnictwa nr 402/1 z 14 lutego 2021 r. Poniżej, po raz kolejny, przedstawiamy ich syntetyczne opracowanie, co nie zwalnia z obowiązku zapoznania się z pełnym tekstem uchwały wraz z załącznikami.


Uchwała Naczelnictwa ZHR nr 402/1 z 14.02.2021

Zasady organizacji zbiórek od 14 do 28 lutego 2021 roku

Wyjaśnienia do zasad organizacji zbiórek do 28 lutego 2021 roku

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger