HAU – Harcerska Akademia Umiejętności – cykl szkoleń proobronnych

Anna Malinowska1 stycznia 20213min149
HARCERSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI 2020 miała na celu kształtowanie proobronnych postaw harcerzy, wędrowników i instruktorów ZHR oraz zainteresowanie poprzez współpracę, a docelowo przygotowanie młodzieży harcerskiej do zawodowej służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej poprzez organizację i przeprowadzenie cyklu szkoleń, obozów, kursów, warsztatów oraz innych przedsięwzięć o charakterze proobronnym.

HARCERSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI 2020 miała na celu kształtowanie proobronnych postaw harcerzy, wędrowników i instruktorów ZHR oraz zainteresowanie poprzez współpracę, a docelowo przygotowanie młodzieży harcerskiej do zawodowej służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej poprzez organizację i przeprowadzenie cyklu szkoleń, obozów, kursów, warsztatów oraz innych przedsięwzięć o charakterze proobronnym. Kolejnym aspektem było zwiększenie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej u młodzieży zrzeszonej w organizacjach proobronnych i harcerskich jak również ma na celu upowszechnienie wśród uczestników dorobku historycznego oraz kultywowanie tradycji oręża polskiego.

Główne działanie w ramach projektu to:

Doszkolenia spadochronowe 50 osób (50 osób podstawa szkolenia + na biwak spadochronowy (dla harcerzy, którzy już ukończyli szkolenie w ramach doskonalenia technik)

Szkolenie płetwonurkowe  OWD (Open Water DIVER) – 25 osób  + 25 osób na biwaku płetwonurkowym (dla harcerzy, którzy już ukończyli szkolenie w ramach doskonalenia technik)

Szkolenie zimowej turystyki wysokogórskiej + szkolenie lawinowe (40 osób)

Szkolenie strzeleckie w ramach „Między chorągwianych zawodów strzeleckich o Puchar Naczelnika ZHR” (560 osób)
Projekt dofinansowany z MON

Termin realizacji 7 -31.12.2020

Rodzaj zadania publicznego Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. „I Ty możesz służyć Ojczyźnie – szkolenia proobronne”.

Tytuł projektu „HAU – Harcerska Akademia Umiejętności – cykl szkoleń proobronnych”

Wartość dofinansowania 560 750 zł

Całkowity koszt zadania publicznego 698000 zł


Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger