Otwarty nabór wniosków – stypendium FDNT

Barbara Sobieska27 grudnia 20205min163
Na czym polega bycie Stypendystą FDNT i co trzeba zrobić by zdobyć stypendium? 

Druhny i Druhowie!

W związku ze zwolnieniem się miejsca stypendialnego z puli ZHR, otwarty zostaje nabór wniosków!

Na czym polega bycie Stypendystą FDNT i co trzeba zrobić by zdobyć stypendium? 

Stypendium podzielone jest na dwa pakiety odpowiadające codziennym wydatkom uczniów: socjalny i naukowy. Za pieniądze z pakietu socjalnego stypendyści mogą opłacić koszty dojazdu do szkoły, zakwaterowania w bursie, kupna odzieży. Pakiet naukowy przeznaczają na książki, opłaty za Internet, dodatkowe lekcje, zakup instrumentów muzycznych itp. W sumie miesięcznie stypendyści otrzymują do 320 zł.

Program stypendialny obejmuje nie tylko pomoc finansową, lecz również formację. Stypendyści co roku spotykają się na letnim obozie formacyjno-integracyjnym w jednym z największych miast Polski. Ponadto, przez kilka lat podczas ferii zimowych w Warszawie i Krakowie odbywały się obozy języka niemieckiego i angielskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W ciągu roku szkolnego stypendyści spotykają się w gronie diecezjalnym na rekolekcjach, zimowiskach, dniach skupienia. Nad ich formacją czuwają księża koordynatorzy.

Podopieczni Fundacji są zachęcani do angażowania się w działania o charakterze wolontariatu. Stypendyści podejmują się pomocy w domach dziecka, domach pomocy społecznej, a także przy parafiach, czy we własnym środowisku, np. pomagając kolegom w nauce. Brzmi znajomo? 🙂

  1. Kryteria ubiegania się o stypendium:

– wiek – uczniowie szkoły podstawowej po I semestrze 7 klasy, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych,

– średnia ocen w szkole podstawowej, gimnazjum powyżej 4,8, a w liceum powyżej 4,5,

– dochód na osobę w rodzinie na miesiąc do 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto,

– zamieszkanie na wsi lub w małym mieście do 20 000 mieszkańców.


  1. Krok po kroku:

Jeśli chcesz ubiegać się o stypendium należy, w terminie do 10.01 wysłać do hm. Agnieszki Borkowskiej HR – która w ZHR pełni funkcję Koordynatorki ds. stypendiów z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia – na adres agniecha@zhr.pl zgłoszenie, które będzie zawierać:

– przedstawienie sytuacji szkolnej i rodzinnej, 

– miejsce zamieszkania,

– opinię napisaną przez Twojego bezpośredniego przełożonego w organizacji (drużynowy/a, hufcowy/a itp.),

– zaangażowanie w obchody Dnia Papieskiego (indywidualne, z zastępem, drużyną itd.) – jeśli miało miejsce.

Najważniejsze jednak by w wiadomości przedstawić siebie. Kim jesteście, co robicie i w czym, Waszym zdaniem, pomoże Wam stypendium.

Więcej informacji na stronie: www.dzielo.pl  w zakładce STYPENDIUM. Jeśli tam nie znajdziecie odpowiedzi na swoje pytania, prześlijcie je na adres koordynatora.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger