Od soboty nowe zasady organizacji zbiórek

Anna Malinowska4 grudnia 202013min2765
Naczelnictwo ZHR, po konsultacji z Zarządami Okręgów oraz Komendantami Chorągwi, przyjęło nowe zasady organizacji zbiórek harcerskich, obowiązujące od 5 grudnia 2020 r. do odwołania.

Druhny i Druhowie,

Naczelnictwo ZHR, po konsultacji z Zarządami Okręgów oraz Komendantami Chorągwi, przyjęło nowe zasady organizacji zbiórek harcerskich, obowiązujące od 5 grudnia 2020 r. do  odwołania.

Naszym celem było umożliwienie prowadzenia zbiórek drużyn, gromad i zastępów, na tyle na ile jest to obecnie możliwe i na co pozwalają powszechnie obowiązujące przepisy. Wszelkie szczegółowe zasady organizacji zbiórek w kontakcie bezpośrednim zawarte są w uchwale Naczelnictwa nr 399/2 z 4 grudnia 2020 r. Zdając sobie sprawę, że przepisy mogą być uznane za trudne do zrozumienia, poniżej przedstawiamy ich syntetyczne opracowanie, stanowiące swoistą „instrukcję obsługi”. Ma ono pomóc w zrozumieniu nowych Zasad prowadzenia działań bezpośrednich przez jednostki ZHR, co jednakże nie zwalnia z obowiązku zapoznania się z pełnym tekstem uchwały.

 1. Kogo dotyczą Zasady?

Uczestników wszelkich zbiórek drużyn, gromad, zastępów itp realizowanych w ramach statutowej działalności ZHR.

 1. Kogo nie obejmują Zasady?
 • Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR, które realizuje swoje zadania poprzez struktury pogotowia.
 • Władz naczelnych i terenowych ZHR prowadzących działania w ramach wykonywania obowiązków służbowych związanych z zarządzaniem Związkiem.
 1. Jakie zbiórki mogą być organizowane?
 • Zbiórki w przestrzeni otwartej (na zewnątrz) oraz w harcówkach i innych pomieszczeniach należących do ZHR.
 1. Zbiórka musi być poprzedzona zgłoszeniem do hufcowego/hufcowej w zakresie opisanym w Zasadach. Uwaga: ze względu na datę wprowadzenia nowej regulacji, obowiązek dotyczy zbiórek organizowanych od 7 grudnia 2020 r. Zgłoszenie powinno nastąpić poprzez wysłanie maila albo w inny sposób uzgodniony z hufcową/hufcowym.
 2. W zbiórce na zewnątrz może uczestniczyć do 10 osób wraz z prowadzącą/ym zbiórkę.
 3. W zbiórce w harcówce może uczestniczyć nie więcej niż 1 osoba na 7m2 powierzchni lokalu.

Z tego powodu, w zgłoszeniu poprzedzającym zbiórkę należy wskazać powierzchnię lokalu, w taki sposób, aby możliwa była weryfikacja zgodności organizacji zbiórki z prawem. Np. jeżeli w zbiórce ma uczestniczyć 12 osób, nie jest konieczne wskazanie dokładnej powierzchni lokalu, lecz np. stwierdzenie, że lokal, w którym odbędzie się zbiórka posiada powierzchnię co najmniej 84 m2.

 1. Zbiórka powinna być nadzorowana przez instruktora/instruktorkę ZHR. Jeżeli nie jest to możliwe, dopuszczamy udział innej osoby pełnoletniej. Powinna to być jednak osoba znająca specyfikę pracy harcerskiej, np. były instruktor, harcerz starszy, rodzic, nauczyciel itp. W żadnym razie nie powinny to być osoby przypadkowe.
 2. Koniecznym elementem zbiórki jest poświęcenie jej części obowiązkowi realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem rozwojowi epidemii związanej z COVID-19. Wymóg ten jest niezbędny, aby zbiórka była zgodna z prawem. Ważne jest, aby każda zbiórka na zewnątrz lub w harcówce zawierała elementy dotyczące walki z rozprzestrzenianiem się COVID-19, przy czym nie muszą to być elementy bezpośredniej służby bliźnim, gdyż te objęte są działaniami PHH ZHR.

Ważne jest, aby były to działania realne, z zastosowaniem metody harcerskiej i rozwijające naszych podopiecznych. Poniżej kilka propozycji działań, które mogą być twórczo rozwinięte podczas zbiórek i dostosowane do wieku oraz wiedzy uczestników (oczywiście to tylko propozycje):

2)        BEZPIECZEŃSTWO:

– co to znaczy obecnie bycie bezpiecznym,

– czego potrzebuję, żeby czuć się bezpiecznie,

– jakie mam bezpieczne miejsca,

– przy jakich osobach czuję się bezpiecznie.

2)        HIGIENA:

– Higiena a COVID,

– mycie rąk,

– dbanie o siebie np. robienie mydełek podczas zbiórki,  ekokosmetyki,  jak czytać różne etykiety kosmetyków itd.

3)        ZDROWIE:

– jak zadbać obecnie o  swoje zdrowie,

– „w zdrowym ciele – zdrowy duch”,

– aktywność sportowa w czasie pandemii (treningi drużyny przed kamerkami albo podczas zbiórki na powietrzu),

– zdrowe odżywianie w czasie pandemii,

 – wzmacnianie odporności.

4)       WSPARCIE:

– co to znaczy wspierać innych?

– jak możemy wspierać swoich rodziców / rodzeństwo,

– jak organizować życie domowe, obowiązki domowe, wsparcie i pocieszanie w trudnych sytuacjach, poleganie na innych osobach.

5)        SŁUŻBA:

– co możemy zrobić, by pomagać bliźnim w stanie pandemii,

– jak pomagać bezpiecznie.

6)      SOLIDARNOŚĆ / ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

– zasady dystansowania i zachowania w obszarze państwowym,

– rozmowa o zasadności działań podejmowanych przez organy państwa (władze, samorząd, lekarze specjaliści) w celu przeciwdziałania epidemii,

– odpowiedzialność zbiorowa społeczeństwa za siebie i innych.

7)      RZETELNE INFORMACJE:

– skąd czerpać rzetelne informacje o pandemii?

–  informacje medialne, weryfikowanie informacji, wyrabianie własnej opinii, czym się różni opis faktu od opinii, komunikacja w mediach społecznościowych.

 1. Zbiórki w mieszkaniach prywatnych:
 2. a) Są to klasyczne zbiórki zastępów, które nie muszą mieć w programie elementów dotyczących nierozprzestrzeniania się COVID-19.
 3. b) maksymalna liczba uczestników wynosi 5 osób, niemieszkających w danym mieszkaniu (domu) oraz organizator. Co do zasady będzie to więc 6 osób. Oczywiście, jeżeli w zbiórce będzie uczestniczyło np. rodzeństwo mieszkające w mieszkaniu, w którym organizowana jest zbiórka, uczestników może być więcej, tzn. mieszkańcy i 5 osób z zewnątrz.
 4. c) w zbiórce w mieszkaniu prywatnym (do 5 osób) nie musi uczestniczyć osoba dorosła. Pamiętać jednak należy o ogólnych zasadach dotyczących bezpieczeństwa, związanych z wiekiem naszych podopiecznych (np. zuchów nie można zostawić samych bez nadzoru).
 1. Jakie zbiórki nie mogą być organizowane?

Nie mogą być organizowane zbiórki:

 1. Z naruszeniem zasad określonych w punkcie 3 oraz zasad pozostałych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i uchwały Naczelnictwa ZHR.
 2. Z nocowaniem.

Zakaz zbiórek z nocowaniem (w tym biwaków) jest tymczasowy. Naczelnictwo, w kontakcie z okręgami,  monitorując na bieżąco sytuację epidemiczną, będzie analizowało przywrócenie organizacji zbiórek z noclegami i biwaków.

 1. Pozostałe obowiązki

Należy bezwzględnie przestrzegać pozostałych zasad określonych w uchwale, w szczególności dotyczących:

 1. Zachowania dystansu społecznego.
 2. Obowiązku zakrywania ust i nosa.
 3. Stosowania środków higienicznych i zasad utrzymywania czystości.
 4. Sporządzenia listy uczestników.
 5. Reakcji w przypadku dowiedzenia się, o zakażeniu osoby uczestniczącej w zbiórce.

Uchwała Naczelnictwa ZHR nr 399/2 w sprawie bezpośrednich działań jednostek ZHR od 5 grudnia 2020 roku

Zasady organizacji zbiórek od 5 grudnia 2020 roku

Wyjaśnienia do zasad organizacji zbiórek od 5 grudnia 2020 roku

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger