Wystawa o harcerstwie w Łazienkach Królewskich

Anna Malinowska30 listopada 20205min94
Wybierając się na spacer do Łazienek Królewskich możecie zobaczyć wystawę "Harcerstwo - Jedna Idea - Wspólna Metoda - Wiele Organizacji". Będzie tam stała do 19 grudnia. Zapraszamy!

Wybierając się na spacer do Łazienek Królewskich możecie zobaczyć wystawę „Harcerstwo – Jedna Idea – Wspólna Metoda – Wiele Organizacji”. To pierwsza wspólna prezentacja historii i współczesności ruchu harcerskiego, polskich organizacji harcerskich i skautowych działających w Polsce i poza granicami kraju. Wystawa została przygotowana wspólnym wysiłkiem wszystkich organizacji objętych Protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rządowym Programem Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych.

Tytuł wystawy wskazuje wspólny cel działania, którym jest wychowanie młodych Polaków w oparciu na ideałach harcerskich i przy pomocy metody harcerskiej. Jednocześnie uświadamia odbiorcy różnorodność organizacji tworzących dzisiejszy obraz ruchu harcerskiego oraz bogactwo realizowanych przez te organizacje działań o charakterze wychowawczym i edukacyjnym.
Wystawę tworzą 32 wielkoformatowe moduły stanowiące wyodrębnione całości tematyczne, prezentujące fotografie i tekst.

Tematyka modułów wystawy:

 • moduły 1. i 32. – powitalne z tytułem wystawy,
 • moduły 2., 3., 4. – ruch harcerski – prezentacja ideałów, harcerskiej metody wychowawczej, programu działania,
 • moduły 5. i 6. – wspólne korzenie, czyli syntetyczny rys historyczny (uwzględniający m. in. udział harcerzy w odzyskaniu niepodległości),
 • moduły 7. i 8. – Honorowy Protektorat Prezydenta Rzeczypospolitej – syntetyczna historia od 1920 roku do czasów współczesnych,
 • moduły 9. i 10. – Związek Harcerstwa Polskiego (prezentacja organizacji),
 • moduły 11. i 12. – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (prezentacja organizacji),
 • moduły 13. i 14. – Skauci Europy-Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego (prezentacja organizacji),
 • moduły 15. i 16. – Skauci Króla (prezentacja organizacji),
 • moduły 17. i 18. – Royal Rangers Polska (prezentacja organizacji),
 • moduły 19. i 20. – Stowarzyszenie Harcerskie (prezentacja organizacji),
 • moduły 21. i 22. – Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” (prezentacja organizacji),
 • moduły 23., 24. i 25. – prezentacja organizacji harcerskich za granicą (Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju, Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie, Harcerstwo Polskie na Ukrainie, Republikańskie Społeczne Zjednoczenie „Harcerstwo” na Białorusi, Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej),
 • moduły 26., 27. i 28. – kompetencje na całe życie, czyli prezentacja możliwości rozwoju młodego człowieka w harcerstwie, umiejętności, kompetencji życiowych i społecznych,
 • moduł 29. – organizacje skautowe i harcerskie – współczesna rola społeczna,
 • moduły 30. i 31. – prezentacja Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 (ROHiS), dla którego Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest instytucja zarządzającą.


Wszystkie treści wystawy są przetłumaczone na język angielski. Moduły mają wspólną szatę graficzną, są bogato ilustrowane fotografiami. W ekspozycji użyte są QR kody pozwalające dotrzeć do treści rozszerzających prezentowaną tematykę. OR kody prowadzą do stron domowych organizacji lub innych tematycznych portali dotyczących konkretnych zagadnień i projektów realizowanych przez organizacje.

Po raz pierwszy wystawa była prezentowana w Warszawie, na placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w dniach 28 listopada-30 grudnia 2019 roku. Teraz można ją oglądać do 19 grudnia 2020 roku w północnej części Łazienek Królewskich, nieopodal pomnika Jana III Sobieskiego. W przypadku braku możliwości takiego spaceru, zapraszamy na www.calymzyciem.pl/wystawa gdzie opublikowane zostały wszystkie plansze tej ekspozycji.

Wystawa została sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

fot. Andrzej Haber/ZHR

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger