Od 9 listopada zmiany w zakresie bezpośrednich działań ZHR

Anna Malinowska8 listopada 20204min1941
Druhny i Druhowie! Naczelnictwo ZHR podjęło uchwałę w sprawie bezpośrednich działań jednostek ZHR.

Druhny i Druhowie!

Naczelnictwo ZHR podjęło uchwałę w sprawie bezpośrednich działań jednostek ZHR. Od dnia 9.11. 2020 do odwołania:

1) Nie mogą odbywać się zbiórki polegające na bezpośrednim kontakcie uczestników. Działalność jednostek ZHR powinna odbywać się z wykorzystaniem możliwości i sposobów innych, niż spotkania bezpośrednie uczestników.
2) Mogą odbywać się zbiórki w ramach działań Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR mające na celu realizację działań, związanych z przeciwdziałaniem rozwoju epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, pod warunkiem, że zbiórka odbywa się:
a) w budynkach lub innych obiektach wykorzystywanych do prowadzenia działalności statutowej przez ZHR, przy zachowaniu przez uczestników tych spotkań lub zebrań odległości nie mniejszej niż 1,5 m, z udziałem nie więcej uczestników niż 1 osoba na 7 m2 powierzchni budynku lub innego obiektu oraz realizacji przez uczestników obowiązku zakrywania ust i nosa.
b) na zewnątrz, z udziałem uczestników w liczbie nie większej niż 10, którzy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa.
3) Mogą odbywać się szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy.
4) Zbiórki służbowe władz naczelnych i władz terytorialnych ZHR, powinny odbywać się zdalnie, przy czym poszczególne władze mogą zadecydować o odbyciu zbiórki w kontakcie bezpośrednim.
Dodatkowo nastąpiła zmiana na podstawie której w działaniach Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR mogą brać udział osoby po ukończeniu szkoły podstawowej, przy czym warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich jest posiadanie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią uchwały:

Uchwała nr 396/1 w sprawie ograniczenia działalności jednostek (08.11.2020)

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger