Odwołanie terminu XVII Zjazdu ZHR

Anna Malinowska26 października 20203min231
Naczelnictwo ZHR podjęło uchwałę z dnia 24.10.2020 r. o odwołaniu XVII Zjazdu ZHR zaplanowanego na 11-13 grudnia 2020 roku w Warszawie.

Druhny i Druhowie!

Naczelnictwo ZHR podjęło uchwałę z dnia 24.10.2020 r. o odwołaniu XVII Zjazdu ZHR zaplanowanego na 11-13 grudnia 2020 roku w Warszawie.

Przyczynami takiej decyzji, omówionej uprzednio na spotkaniu z Przewodniczącymi Zarządów Okręgów, jest nasze przekonanie, że nie ma realnej możliwości odbycia zwykłego Zjazdu w grudniu.

Obecna sytuacja epidemiczna, a także problemy organizacyjne powodują, że jedyną realną formą odbycia Zjazdu jest spotkanie on-line, bez możliwości osobistego spotkania delegatek i delegatów, co jest przecież istotą Zjazdu wspólnoty przyjaciół, jaką jest nasz Związek. Naszym zdaniem, pełne i rzetelne podsumowanie działalności aktualnej kadencji władz, w tym Naczelnictwa, powinno odbyć się podczas Zjazdu, w którym delegaci będą mogli spotkać się wzajemnie, rozmawiać i decydować o sprawach Związku. To samo dotyczy wyboru nowych władz ZHR. Związek stoi też przed wieloma wyzwaniami ideowymi i programowymi, których pełne omówienie jest niemożliwe w formule on-line.

Dlatego podjęliśmy decyzję, aby Zjazd odbył się wiosną (dokładna data zostanie ustalona w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej). Zjazd musi odbyć się do 30.04.2021 roku. Postaramy się aby był to tradycyjny Zjazd ZHR, podczas którego będziemy mogli się spotkać i rozmawiać o naszym Związku i Harcerstwie.

Jeżeli nie będzie to możliwe, wówczas Zjazd odbędzie się w formule on-line.

Czuwaj !

Naczelnictwo ZHR


Uchwała Naczelnictwa nr 393/2 z 24.10.2020 r. w sprawie odwołania terminu Zjazdu ZHR

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger